Det går over stokk og stein i norske mediers dekning av al-Qaida/Irak/USA. En NTB-melding gjengitt på dagbladet.no om kontakten mellom Irak og bin Laden inneholder flere alvorlige feil. Byrået skriver at «Bin Laden oppholdt seg i Saudi-Arabia fra 1992 til 1996, da han ble sparket ut av landet.» Det riktige er at bin Laden var i Sudan i dette tidsrommet. NTB skriver videre:

«Forrige uke slo en uavhengig amerikansk granskningskommisjon fast at Saddam Hussein aldri samarbeidet med al-Qaida-nettverket om 11. september-angrepene.»

Det var ikke kommisjonen som «slo fast», et uttrykk norske medier ofte misbruker, det var et «staff statement», som på den ene siden bekrefter flere kontakter mellom irakisk etterretning og al-Qaida, men så lar to al-Qaida-terrorister benekte at det var noen forbindelse overhodet. Så sier statementet at det ikke synes å ha vært noe samarbeidsforhold (collaborative relationship) mellom Irak og al-Qaida. Mediene lot nyansene fare og «slo fast» at kommisjonen ikke har funnet noen forbindelse.

Det var altså ikke kommisjonen, dens rapport lar vente på seg, men en foreløpig staff statement. Emnet vies bare ett avsnitt i en tolv siders uttalelse. Det er ingenting i uttalelsen som kategorisk avviser en slik forbindelse.

NYT refererer i dag et irakisk etterretningsdokument der det går frem at Irak søkte og fikk kontakt med Osama bin Laden på begynnelsen av 1990-tallet, angivelig for å motarbeide de saudiarabiske makthaverne.

«The document, which asserts that Mr. bin Laden «was approached by our side,» states that Mr. bin Laden previously «had some reservations about being labeled an Iraqi operative,» but was now willing to meet in Sudan, and that «presidential approval» was granted to the Iraqi security service to proceed. At the meeting (i 1994), Mr. bin Laden requested that sermons of an anti-Saudi cleric be rebroadcast in Iraq. That request, the document states, was approved by Baghdad.»

«Mr. bin Laden «also requested joint operations against foreign forces» based in Saudi Arabia, where the American presence has been a rallying cry for Islamic militants who oppose American troops in the land of the Muslim pilgrimage sites of Mecca and Medina. But the document contains no statement of response by the Iraqi leadership under Mr. Hussein to the request for joint operations, and there is no indication of discussions about attacks on the United States or the use of unconventional weapons.»

Etter at bin Laden dro fra Sudan til Afghanistan i 1996, «Iraqi intelligence officers began «seeking other channels through which to handle the relationship, in light of his current location,» the document states. (…) The Iraqi document itself states that «cooperation between the two organizations should be allowed to develop freely through discussion and agreement.»»

Irak hjalp bin Laden

Iraqis, Seeking Foes of Saudis, Contacted bin Laden, File Says

Misinformation aside, al-Qaida and Iraq are linked