Kommentar

Saddam – al-Qaida

Bush er blitt anklaget for å ha oversolgt forbindelsen mellom Saddam og al-Qaida. Men saken står sterkere i dag enn før krigen. Stephen F. Hayes i The Weekly Standard har snakket med en rekke kilder både i Irak og USA. Stikk i strid med hva mange tror har Bush-administrasjonen tonet ned forbindelsene mellom Saddam og Osama. Bush & Co brukte bare en liten del av etterretningsmaterialet om dette i sin begrunnelse for krigen. Etterpå er bevisene blitt styrket gjennom avhør av irakiske nøkkelpersoner, dokumenter fra Saddam-regimet og nye avhør av al-Qaida-fanger.

Fanger har fortalt om en serie møter mellom Saddam-medarbeidere og al-Qaida i Sudan midt på 1990-tallet. Blant annet ble en al-Qaida-WMD-spesialist sendt av bin Laden til Irak for å få opplæring og muligens våpen. Det er kommet fram detaljerte opplysninger om møter mellom Al-Qaida-ledere og Uday Hussein under Saddams fødselsdagsfeiring i Bagdad i 1998.

Det mye omtalte møtet mellom kapreren Mohammed Atta og den irakiske etterretningsoffiseren Ahmed Khalil Ibrahim i Praha fem måneder før 11/9 er blitt bekreftet av fem høyt plasserte tsjekkiske tjenestemenn. Det er også den offisielle posisjonen til den tsjekkiske regjeringen.

Det er også rapporter om mer direkte kontakt mellom det irakiske regimet og bin Laden. Farouk Hijazi, tidligere irakisk ambassadør til Tyrkia og Saddams kontakt til islamske fundamentalister, er tatt til fange. Han har innrømmet å ha møtt al-Qaida-ledere på Saddams ordre i 1994 og et møte i 1997. Han benekter at han møtte bin Laden i desember 1998 for å tilby al-Qaida et trygt tilfluktssted i Irak, men dette møtet ble rapportert i mediene.

Dokumenter fra februar 1998 som er funnet i Bagdad inneholder blant annet en liste over planlagte møter mellom Saddams etterretningstjeneste og en bin Laden-representant. Bin Ladens navn er forsøkt slettet med korrekturlakk. Fanger og informanter har i tillegg fortalt at al-Qaidas nummer to, Ayman al-Zawahiri, hadde møter med irakisk etterretning i 1992 og 1998. Irak skal også ha støttet al-Zawahiri med to millioner kroner i 1998.

Bush-administrasjonen har hittil ikke offentliggjort de nye funnene. De vil gjøre alt for å være på den sikre siden, og unngå nye kontroverser som den om uran fra Niger.

«This impulse is understandable. It is also dangerous. Some administration officials argue privately that the case for linkage is so devastating that when they eventually unveil it, the critics will be embarrassed and their arguments will collapse. But to rely on this assumption is to run a terrible risk. Already, the absence of linkage is the conventional wisdom in many quarters. Once «everybody knows» that Saddam and bin Laden had nothing to do with each other, it becomes extremely difficult for any release of information by the U.S. government to change people’s minds.»

Les hele artikkelen.