Kommentar

Noen av de etablerte sannhetene om Irak og Saddam kan bli revidert. At han hadde WMD virker usannsynlig. Men at Saddam hadde kontakt med jihad-terrorisme er det indikasjoner på.

Tidligere statsminister Allawi sier at no 2 i Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, deltok på en islamistkonferanse i Irak i 1999, på invitasjon fra en av Saddams mest lojale menn, Izza Ibrahim al-Douri.

Kong Abdullah av Jordan sa nylig i et intervju at de gjentatte ganger hadde forsøkt å få Zarqawi utlevert fra Irak. De hadde oppgitt hvor Zarqawi bodde, men uten resultat.

Allawi sier han er kjent med disse opplysningene. De vet ikke akkurat når Zarqawi slo seg ned i Irak, men det var trolig på den tiden Zawahiri var på besøk, altså rundt 1999.

In Allawi’s view, Saddam’s government «sponsored» the birth of al-Qaeda in Iraq, coordinating with other terrorist groups, both Arab and Muslim. «The Iraqi secret services had links to these groups through a person called Faruq Hajizi, later named Iraq’s ambassador to Turkey and arrested after the fall of Saddam’s regime as he tried to re-enter Iraq. Iraqi secret agents helped terrorists enter the country and directed them to the Ansar al-Islam camps in the Halbija area,» he said.

The former prime minister claims that Saddam’s regime sought to involve even Palestinian Abu Nidal – head of a group once considered the world’s most dangerous terrorist organisation – in its terrorist circuit. Abu Nidal’s organisation was responsible for terrorist attacks in some 20 countries, killing more than 300 people and wounding hundreds more.

He added that Abu Nidal’s refusal to cooperate with Islamist groups was the reason for his death in Iraq, in the summer of 2002.

IRAQ: FORMER PM REVEALS SECRET SERVICE DATA ON BIRTH OF AL-QAEDA IN IRAQ