Kategori: Nytt

President George Bush minnet i en tale torsdag demokratene i Kongressen på at USA er i krig og trakk den historiske parallellen til Lenin og Hitler, en sammenligning som for noen er kontraproduktiv. Bush er frustrert over at hans kandidat til posten som justisminister, Michael B. Mukasey ikke er blitt godkjent av Senatet. Tvertom er […]

Les Mer...

For første gang i sine åtte år ved makten har Vladimir Putin deltatt i en minnemarkering for Stalins ofre. Det skjedde i en gudstjeneste i Moskva tirsdag, og en markering på Butovo-skytefeltet utenfor Moskva, der 20.000 politiske fiender ble skutt. Kritikerne er skeptiske til Putins oppriktighet når han først nå stiller opp. De ser valgmotiver. […]

Les Mer...

USA sier de forsyner Tyrkia med etterretning om PKK-geriljaen. Så sent som i helgen sa øverstkommanderende i Nord-Irak at han ikke aktet å foreta seg noenting for å stanse PKK. Pentagon officials are now starting to say publicly that the U.S. is flying manned spy planes over the border area, providing Turkey with more intelligence […]

Les Mer...

Jamal Zougan fikk flere tusen års fengsel, i realiteten 40 år, for deltakelsen i Madrid-bombene 11. mars 2004. Zougam hadde solgt SIM-kortene som ble brukt i telefonene.

Les Mer...

De hovedmistenkte i terrorbombene i Madrid i 2004 fikk onsdag sine dommer – noe mildere enn forventet. Bare tre fikk maksimumsstraff som i praksis betyr 40 år. Tre av de hovedmistenkte ble dømt for mindre graverende forhold. Egypteren Rabei Osman, som var mistenkt for å være en av hjernene bak, ble frikjent. Saken illustrerer hvor […]

Les Mer...

Stormuftien av Jerusalem og OIC (Organization of Islamic Countries) entrer valgkampen i Danmark og ber den danske regjeringen gripe inn overfor Dansk Folkepartis (DF) valgplakat, som under teksten «Ytringsfrihet er dansk – sensur er det ikke» viser et bilde av en hånd i ferd med å tegne profeten Muhammed. Imidlertid avviser både statsminister Anders Fogh […]

Les Mer...

Russland varsler at det vil legge inn krav om at større deler av havbunnen i Arktis tilhører Russland. Kravet skal overleveres FN på slutten av året og kan komme i konflikt med interessene til feks. Norge. The Russkaya Sluzhba Novostei quoted Natural Resources Minister Yuri Trutnev as telling it in an interview that Russia would […]

Les Mer...

Franz Jägerstätter var en østerriksk bonde litt utenom det vanlige. Han nektet å bære våpen for Hitler. For det ble han halshogd i 1943. Fredag ble han beatifisert i Linz. Enken på 94 år var til stede. Austrian conscientious objector and martyr Franz Jaegerstaetter has been beatified at the cathedral in Linz, Upper Austria, for […]

Les Mer...

Den iranske flyktningen Katayoun Yazdanyar forlater danskenes svar på Rødt – det radikalt venstreorienterte partiet Enhedslisten – i prinsipiell protest mot at partiet har oppstilt islamisten Asmaa Abdol-Hamid som kandidat til Folketinget. Oppstillingen av den omstridte politikeren har vært kilde til flere utmeldinger og dype konflikter innad i partiet. «Jeg kan ikke i den grad […]

Les Mer...

En ny generasjon hutuer i eksil i Kivu-provinsen i Kongo oppdras til å tro at tutsiene er dødsfienden og at jobben – dvs. folkemordet – ikke er fullført. En gruppe på 45.000 hutuer kontrolleres med jernhard disiplin. De behersker et område på størrelse med Belgia og har 7.000 menn under våpen. Det skriver Sam Kiley […]

Les Mer...