Nytt

Julia Sandstø. (Privat foto)

KrFU-politiker Julia Sandstø (20) sier hun varslet to KrFU-ledere flere ganger om at hun ble trakassert og forfulgt av en eldre KrFU-politiker.

– Jenter møter mye trakassering i politikken, særlig når de er yngre og må forholde seg til menn i posisjoner over dem. Dette kan føre til at man ikke tør å engasjere seg politisk. Jenter skal kunne engasjere seg og ikke bli trakassert. Derfor står jeg fram med hva jeg har opplevd, sier hun til Aftenposten.

Avisen skriver at da Dagsavisen gjennomførte en rundspørring om seksuell trakassering i partiene, meldte de om 21 saker som enten var anmeldt, pådømt eller som hadde fått medieomtale.

– Håpløst å anmelde

Sandstø mener omfanget må ha vært betydelig høyere.

– Anmeldelse er ofte en helt håpløs prosess å starte. Jeg var utsatt for ubehagelige episoder over lang tid. Det var kjempeslitsomt, men det hjalp jo ikke å si fra. Det er overhodet ikke tilrettelagt for at man skal varsle om slikt. Det blir bare dysset ned, sier hun.

Hun anmeldte heller aldri trakasseringen.

– Da jeg snakket med ledelsen, følte jeg at jeg overreagerte skikkelig, og at det var han som hadde det vanskelig. Jeg fikk skyldfølelse og tenkte at det ikke var en sak for politiet, sier hun.

Forsøkte å ta hensyn

I KrFU beklager de opplevelsen Sandstø sitter igjen med etter måten saken ble håndtert på. Både den daværende og den nåværende ledelsen i ungdomspartiet sier de forsøkte å ta hensyn og at de hele tiden gikk fram i tråd med interne retningslinjer.

– Vår intensjon var hele tiden å ivareta Julia på best mulig måte. Denne situasjonen var utrolig krevende å håndtere for oss som unge ledere. Vi søkte derfor råd hos generalsekretær i KrF gjennom hele prosessen, skriver daværende KrFU-generalsekretær Mathea Fjukstad Hansen i en e-post til Aftenposten.

Nåværende generalsekretær i KrFU, Otto Galtung, tror det var feil at Sandstø selv var med på drøftingene av hvilke tiltak som burde tas i bruk for å møte problemet.

– Vi burde ha tatt beslutningene istedenfor å drøftet med henne hva hun var komfortabel med. Det kan ha presset henne til å si at ting gikk bedre enn de gjorde, skriver Galtung.

Tas på alvor

Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson sier hun er blitt gjort kjent med historien fra ungdomspartiet og at hun tar Julia Sandstø på dypeste alvor. Partiet sier det skal opprette et register over saker som denne.

– I etterpåklokskapens lys ser vi ting som kunne ha vært gjort annerledes, og det vil vi lære av i framtiden, sier Hilde Frafjord Johnson til NTB.

– De unge lederne innhentet råd og fulgte rådene de fikk av mer erfarne ledere, inklusive KrFs daværende generalsekretær, og hadde hele tiden tett oppfølging av Julia. De fulgte retningslinjene i KrFU og opplevde at saken, selv om den var komplisert og vanskelig, ble håndtert slik den burde, og har til nå oppfattet at den ble avsluttet for to år siden. Aftenpostens artikkel viser imidlertid at den ikke har vært det for Julia, sier hun videre.