De politiske partiene rystes av stadig nye varsler om seksuell trakassering. Hittil er over 70 varsler meldt inn. Neste uke blir det toppmøte om saken.

I flere partier har saker endt med politietterforskning, men partiene er tilbakeholdne med å opplyse om innholdet i varslene, hvor mange personer som er berørt, og hvilket nivå de berørte er på i partiet.

Neste uke, trolig tirsdag, samles statsminister Erna Solberg (H) og de øvrige partilederne til møte om seksuell trakassering i politikken og håndtering av varslersaker.

– Jeg er redd for at slike saker påvirker norsk politikks integritet og rekruttering fordi disse sakene utfordrer tilliten vår, sa hun søndag.

Flest hos de største

Her er en oversikt over omfanget av varsler i partiene:

Arbeiderpartiet:

Trond Giske trakk seg 7. januar som nestleder etter at partiet hadde fått flere varsler om upassende oppførsel fra ham overfor flere kvinner. Ap har siden midten av desember totalt fått inn over 20 varsler, ifølge partisekretær Kjersti Stenseng. Varslene gjelder flere personer på ulike nivåer.

Høyre:

Norges nest største parti har mottatt 21 varsler fordelt på tolv ulike personer. Ti av varslene gjelder tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

– Alle disse varslene går på former for seksuell trakassering, sa generalsekretær John-Ragnar Aarset søndag.

Også de øvrige partiene har mottatt en rekke varsler de siste ukene.

Fremskrittspartiet:

Regjeringspartiet har siden oktober i fjor fått inn åtte varsler eller bekymringsmeldinger, opplyste assisterende generalsekretær Øystein Lid tirsdag. Antallet inkluderer saken som omhandler Ulf Leirstein, som har trukket seg fra sine tillitsverv.

Lid sier sakene har «varierende alvorlighetsgrad» og nå blir fulgt opp av Frps organisasjonsutvalg.

Senterpartiet:

Generalsekretær Knut M. Olsen har mottatt totalt sju varsler om forhold fra 2000 og fram til i dag. De fleste varslene kom i fjor høst. All informasjon om varslene er fortrolig, ifølge Olsen. (Saken til tidligere fylkesordfører i Hedmark, Dag Rønning, ble håndtert lokalt og er ikke med i antallet)

Venstre:

Flere av sakene har hatt som konsekvens at personer har trukket seg fra eller blitt bedt om å trekke seg fra sine tillitsverv eller posisjoner, opplyser konstituert generalsekretær Christian Herzog onsdag.

Fra november 2017 og fem år tilbake i tid har regjeringspartiet vært gjennom seks saker angående seksuell trakassering med varierende alvorlighetsgrad. Noen av disse har også vært gjennom rettssystemet.

Fra desember i fjor og fram til i dag har Venstre fått tre varsler. Ett av disse karakteriseres som upassende oppførsel og holdninger, ikke seksuell trakassering, og tidfestes til 2017. Ett varsel gjelder en person i et annet parti, og det siste av de tre varslene gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet i Venstre som ligger flere år tilbake i tid.

Sosialistisk Venstreparti:

SV har mottatt to varsler.

– Begge er saker som er en del år tilbake i tid, sa partisekretær Audun Herning nylig.

SVs ungdomsparti har mottatt tre varsler i løpet av to år. Én av sakene etterforskes som voldtekt.

KrF:

Partiet opplyste tirsdag at de ikke har fått nye varsler siden desember, da ungdomspolitiker Julia Sandstø sto fram og fortalte at hun var utsatt for trakassering.

Rødt:

Partiet har ikke mottatt noen varsler siden metoo-kampanjen ble kjent i oktober.

– Vi behandler heller ingen varsler i partiet nå fra tiden før dette, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen onsdag.

MDG:

Partiet har mottatt ett varsel, som nå er til behandling, får NTB opplyst.

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!