Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre føler seg trygg på konklusjonene han har trukket i varslersakene mot tidligere nestleder Trond Giske. Han mener partifellen også har fått mulighet til å svare på anklagene.

Flere sentrale Arbeiderparti-politikere reagerer på at Trond Giske ikke skal ha fått komme med tilsvar før partiet konkluderte i varslersakene.

Både Giskes to advokater, den trønderske Ap-toppen Tore O. Sandvik og to sentralstyremedlemmer kritiserer håndteringen. Arbeiderpartiets ledelse slo torsdag fast at den avgåtte nestlederen har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering ved flere anledninger.

– Vi er rystet over at Arbeiderpartiet har valgt å behandle saken uten å gi Giske tilsvarsrett. Det er brudd på grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, sier advokat Christopher Hansteen til NTB.

Giske er sykmeldt og har ikke hatt mulighet til å gå inn i og svare på anklagene varslerne har kommet med, påpeker han.

Sandvik, som er fylkesordfører i Trøndelag, mener det er rystende om det stemmer at Støre har konkludert uten å vente på Giskes svar. Sandvik er kjent som en nær venn og alliert med Giske.

Også de to sentralstyremedlemmene Ingalill Olsen og Ingvild Kjerkol sier de forventet at Giske skulle få svare før det ble konkludert.

– Har delt alt

Partileder Jonas Gahr Støre mener Giske har fått innsyn og god mulighet til å svare på alle anklagene.

– Vår advokat har delt all informasjon vi har innhentet med Giskes advokater, og Giske har i møter gitt sine reaksjoner på varslene, men han har ikke kommet med skriftlige innspill ut over det hans advokater har formidlet til vår advokat, sier Støre til NTB.

– Vi har gitt ham anledning til å gi sin versjon både muntlig og skriftlig. Vi har ikke mottatt skriftlig kontradiksjon. Skulle han ønske å utdype sakene, er vi villig til å motta det, fortsetter partilederen.

Han sier videre at det var viktig av hensyn til varslerne å «lukke sakene».

– Vi har sett det som vårt ansvar å kunne gi en tilbakemelding til hver av varslerne, og det har vi gjort i dag.

Støre sier det er han selv som har kommet fram til konklusjonene, men at han har hatt bistand fra partisekretær Kjersti Stenseng, assisterende partisekretær Kristine N. Kallset og partiets advokat.

– Etterforsker og dommer

Men Hansteen og Frode Sulland, som også representerer Giske, skriver i en pressemelding at partiet «i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner».

– De har avgjort sakene ved å legge varslernes versjon til grunn. De undersøkelser som er gjort, bærer preg av at man har villet underbygge og understøtte varslernes versjon, sier Hansteen.

Advokaten mener det er problematisk særlig fordi partiet også har lagt til grunn et prinsipp om omvendt bevisbyrde, det vil si at Giske må bevise sin uskyld. Når han ikke har fått mulighet til å svare, er konklusjonen gitt, mener han.

Giske har ikke tatt stilling til konklusjonen om at han har brutt partiets retningslinjer, ifølge Hansteen. Sammen med Sulland og Giske vil han nå vurdere hva de skal gjøre videre.

NTB har forsøkt, men ikke fått noen kommentar fra Giske selv.

Beklaget oppførsel

Giske har tidligere beklaget sin oppførsel, men samtidig hevdet at det er kommet «grunnløse og falske varsler». Han har overfor NTB avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

Den profilerte Ap-politikeren som har flere perioder bak seg som statsråd i ulike departementer, har vært sykmeldt siden 22. desember. Han har gått av som nestleder og har frasagt seg vervet som finanspolitisk talsperson.

Ap har siden midten av desember fått flere enn 20 fått varsler, og de er knyttet til flere personer enn Trond Giske.