Nytt

SU-leder Andrea Sjøvoll.

SVs ungdomsparti har mottatt tre varsler om seksuell trakassering i løpet av to år. Én av sakene etterforskes som voldtekt.

Det melder TV 2. SU-leder Andrea Sjøvoll sier ledelsen i ungdomspartiet oppfordret personen som varslet, om å anmelde forholdet til politiet.

– Saken ble anmeldt som voldtekt, og blir etterforsket. Hendelsen skjedde ikke i partisammenheng, og personen som er anmeldt har meldt seg ut av partiet, sier Sjøvoll.

SV sentralt har ikke vært involvert, ifølge partilederen. SV-ledelsen regnet heller ikke med de tre sakene da de opplyste om antall varslinger til partiet. Partisekretær Audun Herning sier det skyldes at SU håndterte sakene selv og fordi de kom før metoo-kampanjen.

Høyre orienterte søndag at det har kommet inn totalt 21 varsler, hvorav ti er rettet mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

I Arbeiderpartiet har man besluttet å ikke offentliggjøre antall varsler. Partisekretær Kjersti Stenseng sier det er av hensyn til varslerne.

Senterpartiet sier at partiet har fått inn tre nye varsler etter at fylkesordfører Dag Rønning trakk seg i januar. To er av eldre dato, mens én gjelder en nyere hendelser.

I Frp har det kommet inn seks varsler siden november som gjelder seks personer, ifølge leder i partiets organisasjonsutvalg Helge André Njåstad. Én av sakene gjelder Ulf Leirstein. Fire saker er fortsatt under behandling. Njåstad sier ingen av de gjelder sentrale tillitsvalgte.

KrF opplyser at det ikke har kommet inn nye varsler siden desember, da ungdomspolitiker Julia Sandstø sto fram og fortalte at hun var utsatt for seksuell trakassering.