Seks kvinnelige og en mannlig partitopp i Oslo Ap skriver i et opprop at de i lengre tid har «kviet» seg for å uttale seg offentlig om seksuell trakassering og #metoo-kampanjen.

Grunnen er frykt for at det internt i Ap skal bli oppfattes som om man deltar i en politisk maktkamp om lederskapet i partiet.

Resultatet kan bli «anonyme kilder og giftig partikultur», advarer de syv.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier til VG at det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering i Ap, men at det nå er skapt tvil om dette.

– Grunnen til at vi gjør dette, er at det er skapt inntrykk av at de som sier ifra, kan mistenkeliggjøres. Slik kan vi ikke ha det, sier kultur- og idrettsbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen.

Oppropet er skrevet under av Jacobsen og Hansen selv, samt Khamshajiny Gunaratnam, nestleder i Oslo Ap og varaordfører i Oslo, Torunn Kanutte Husvik, leder for kvinnenettverket i Oslo Ap, Tone Tellevik Dahl, eldrebyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen, nestleder i Aps bystyregruppe, og Agnes Viljugrein, leder i AUF i Oslo.

Fra oppropet:

«Når vi, og mange andre i partiet, har kviet oss for å mene og si noe offentlig knyttet til #metoo og Arbeiderpartiet de siste ukene, er det også et uheldig utslag av en partikultur der det kjennes ubehagelig å uttale seg i media, ettersom alt som sies, tolkes inn i potensielle maktkamper. Det skaper grobunn for anonyme kilder og en giftig partikultur. Når vi likevel nå tar opp temaet, er det fordi vi mener det er en styrke for Arbeiderpartiet at flere deltar i debatten og sier fra at det ikke er greit at jenter og gutter som har opplevd trakassering og maktmisbruk, skal kvie seg for å si fra fordi de er redde for ikke å bli trodd».

Underskriverne gir full støtte til partileder Jonas Gahr Støres uttalelser om hvordan Ap skal håndtere #metoo og seksuell trakassering.

Anniken Huitfeldt, som også er leder av Aps kvinnenettverk, har både i et lukket møte i Aps stortingsgruppe og på Facebook advart mot at varslinger om seksuell trakassering kan bli brukt i interne partimaktkamper. Aps partisekretær Kjersti Stenseng støttet Huitfeldt i at at dette kunne være et problem.

I oppropet refereres det helt tydelig til dette, selv om navn ikke nevnes:

«Vi deler partilederens syn 100 prosent. Når vi likevel føler uro, er det knyttet til at det til tross for partilederens oppfordring og uttalelser er gitt et inntrykk av at jenter som vil varsle om forhold i Arbeiderpartiet, må tenke seg om, og hele tiden vurdere om dette kan være knyttet til og brukes i en mulig maktkamp».

Dette korresponderer med det som i dag er blitt kjent om kvinnene som varslet partileder Støre. De skal ha hatt detaljerte samtaler med partilederen der de stilte som et ufravikelig krav at hverken Giske eller hans allierte i partiet ble informert. Dette skal ifølge Dagens Næringsliv gjelde både partisekretær Kjersti Stenseng og Anniken Huitfeldt.

Underskriverne er forberedt på å møte anklager:

«Det vi går ut med, blir sikkert av mange plassert i en kontekst knyttet til en eventuell pågående eller kommende maktkamp i Arbeiderpartiet. Sånn er det ikke ment, men vi kan leve med eventuelle beskyldninger om det motsatte. Det vi ikke lever godt med, er at likestillingspartiet Arbeiderpartiet har skapt usikkerhet om håndteringen av saker knyttet til seksuell trakassering, og vi har et sterkt ønske om å bidra til å rette opp inntrykket. Det skal være trygt å si ifra om trakassering og maktmisbruk i Arbeiderpartiet, og vi må ha en partikultur som tåler at folk sier fra.»

 

Les hele oppropet: Partikultur og #metoo i Ap

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!