Politikerne i det britiske Parlamentet skal tirsdag debattere et lovforslag som skal sørge for at det blir vanskeligere for unge briter å begynne å røyke. Men selv om forslaget trolig blir vedtatt møter det motstand.

Loven skal forby salg av tobakksprodukter til alle som er født etter 1. januar 2009 – og øke aldersgrensen for å kjøpe slike produkter med ett år, hvert år, inntil ingen i befolkningen får lov til å kjøpe dem, skrev NTB-AFP 16. april.

– Dette har potensialet til å fase ut røyking hos unge nesten fullstendig allerede i 2040, sa den britiske regjeringen da de la fram forslaget.

Siden Labour støtter forslaget vil det trolig ble vedtatt. Sunak møter dog motstand i sitt eget parti, hvor blant annet Simon Clarke har  uttalt at han både er skeptisk og direkte imot forslaget, og tidligere statsminister Boris Johnson har sagt at det er galt at partiet til Winston Churchill forbyr sigarer.

Journalist og forfatter Lionel Shriver er også kritisk, og mener at Sunaks røykeforbud vil gjøre neste generasjon til permanente spedbarn.

Å fraskrive seg ansvar er også å fraskrive seg makt. Når vi overlater til staten å løse problemene våre, føles fraværet av personlig ansvarlighet først behagelig, men etter hvert fører det til bestyrtelse, tvang og hjelpeløshet – noe som er alt annet enn behagelig, skriver hun i Spiked.

Frihet er krevende, og dagens mennesker liker ikke å stille krav til seg selv. Derfor lar vi oss skatte i hjel, vi lar staten bestemme det meste, og krever at staten skal løse alle våre problemer.

Det vil også bli interessant å se folk på godt over 80 år som avkreves legitimasjon i 2091 for å kjøpe seg en pakke sigaretter i fremtiden. Hva skjer med prinsippet likhet for loven?

Ønsker vi å vedta lover som gjelder én voksen aldersgruppe og ikke en annen? Det ville være mer demokratisk konsekvent å forby røyking for alle og gjøre salg av tobakksprodukter til alle ulovlig.

Dessuten er det allerede slik at antallet ungdom som starter å røyke er kraftig redusert, både i Storbritannia og her i Norge. Antallet som røyker daglig har i Norge stupt fra én av tre i 2001 til syv prosent i 2022.

Allikevel innføres stadig strengere tiltak mot røyking. Da tidligere helseminister presenterte Folkehelsemeldingen i mars 2023, sa hun følgende:

– Vår visjon er å skape en helt tobakksfri generasjon, sier Kjerkol, som presiserer at regjeringen vil forsterke den restriktive tobakkspolitikken i Norge.

Også regjeringen har vurdert forbud mot salg av tobakk til alle født etter 2010.

Resultatet vil selvsagt bli et illegalt marked for sigaretter, og hvis et slikt røykeforbud innføres for spesielle årsgrupper risikerer man faktisk at røyking blir mer populært blant unge, som jo er opposisjonelle av natur. Det forbudte er i seg selv forførende for mange ungdom.

Slike lover åpner for andre muligheter. Hva hvis myndighetene forbyr folk født etter 2010 å kjøre fossildrevne biler, av hensyn til klimaet? Skal man forby søtsaker for samme gruppe, for å forhindre fedme?

Kanskje vi kan tvinge dem til å løpe to ganger rundt en fotballbane før de får lov til å bestille en lunsj som kun består av vegetabilske råvarer. De kan i hvert fall ikke gamble eller kjøpe alkohol.

Vel, Norge har jo forbudt oss vanlige dødelige å spille nettpoker, det er umulig å overføre penger til pokerkontoer. Men å sløse bort pengene på enarmede banditter og alt Norsk Tipping står for av elendige tilbud, dét er lov. Det er greit å tape alle pengene sine, så lenge staten håver inn.

Grepet strammes om de gjenværende røykerne

Kanskje unge mennesker skal nektes å kjøre bil i det hele tatt? De kan jo tvinges til å kun forflytte seg ved hjelp av offentlig transport i de nye 15-minuttersbyene det drømmes om blant klimafanatikere.

Spørsmålet om hvor mye røykerne koster helsevesenet er ofte misforstått som en beregning av hvor store inntekter staten får fra tobakksavgiftene i forhold til hvor mye røykerne direkte koster tjenesten på grunn av dårlig helse.

Men røykere sparer staten for en hel del penger. Ikke bare på grunn av tobakksavgiftene de betaler, men fordi de i gjennomsnitt dør tidlig, og fordi pensjonsutbetalingene reduseres, og en stor del av helseutgiftene påløper i høy alder.

Jeg røyker ikke selv, og støtter røykeloven fra 2004 som forbød røyking innendørs på restauranter etc, siden slik røyking skader ikke-røykere. Som forelder er man også opptatt av at barna aldri skal starte å røyke, av hensyn til helsen.

Men enten må man forby sigaretter for alle, og ikke bare for «mindreårige» selv etter at de fyller 50 år, mens en 51 år gammel venn kan røyke så mye han vil.

Myndighetene, både i Storbritannia og her hjemme, virker å hate frihet. Her er det lett å si seg enig i Shrivers avslutning.

I et fritt land tar vi våre egne beslutninger, inkludert våre egne feil.

Problemet er bare at myndigheter i vestlige land ikke ser på borgernes frihet som noe de selv tjener på.

Les også:

Velferdsstaten: Utopien som endte opp som en selvmordspakt

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.