Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og Stavanger Ap vil pålegge all ungdom ett års tjeneste for samfunnet. FpU er sterkt kritisk til forslaget, som de beskriver som «slavearbeid».

Stavanger Ap vil innføre noe de kaller samfunnsplikt. Dette betyr at alle unge nordmenn enten må gjennomføre militær verneplikt, eller jobbe ett år tilnærmet gratis for å hjelpe til med å løse oppgaver for det offentlige.

Det vil kreves en en svært god grunn om du skal unngå samfunnsplikten Ap-politikere fra Stavanger vil innføre – i hele Norge, skriver Stavanger Aftenblad.

Dag Mossige og Øyvind Jacobsen fra Stavanger Ap står bak forslaget. Mossige vil at også uføre skal  inkluderes i systemet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier forslaget er veldig interessant.

– Andelen unge uføre hadde et oppsving under Erna Solberg. Vi må snu den utviklingen og introdusere flere unge voksne for arbeidslivet tidlig. I tillegg har flere plasser i landet og områder i samfunnet behov for arbeidskraft, så dette kan være god distriktspolitikk og åpne dører for interessante karriereveier, sier Nordtun.

Det er usikkert hva en slik ordning vil koste.

– Det vil sikkert være dyrt, og dette må vi utrede grundig, men også sikkerhetspolitisk er det viktig at enda flere gjør en innsats for landet og kjenner landet godt, sier Nordtun.

Kun 9000 av 60.000 gjennomfører militær verneplikt hvert årskull. Jacobsen og Mossige vil benytte de fleste resterende ungdommene innen helse- og sosialsektoren, oppvekst, frivillighet og humanitært arbeid, inkludert beredskap.

Dette vil styrke fellesskapet og forståelse blant unge om å bidra. Det dreier seg om plikt, ikke tvang, mener Jacobsen.

– Du velger ikke selv om du vil gå inn i Forsvaret i dag. Det vi tar til orde for, er at dette må gjelde alle, fordi vi har så store behov i andre deler av samfunnet, sier han.

Mossige mener en slik ordning vil øke forsvarsviljen og beredskapsforståelsen i befolkningen. På spørsmål om hvorfor man vil bruke tvang, svarer han:

– Når det gjelder alle, gjelder det for alle. Vi har ikke manko på penger, vi har enorm manko på folk. Da kan vi i et nasjonalt prosjekt styrke forståelsen av fellesskap og ditt ansvar for og plikt til å tjene landet ditt med ett års tjeneste.

Utallige samfunnsproblemer kan løses på denne måten, mener Jacobsen.

– Ungdomskriminaliteten øker. Idretten, frivilligheten, helse og oppvekst får ikke tak i nok folk. Forståelsen av skatt er liten, men kanskje viktigst av alt: Dette kan være et meget godt integreringstiltak. Vi trenger at folk blir kjent med folk fra andre miljøer.

– Slavearbeid

FpU-leder Simen Velle er ikke like entusiastisk. Han mener dette er et eksepsjonelt dårlig, bakstreversk og veldig dyrt forslag.

– Du løser ikke krisen i eldreomsorgen ved å tvinge kull etter kull ut i slavearbeid.

– Slavearbeid?

– Ja, dette er slavearbeid og obligatorisk tvang i statlig regi, sier Velle.

Velle vil heller utdanne profesjonelle soldater og utdanne helsepersonell frivillig.

– Ap er kjent for å tvinge folk til å gjøre ting de ikke vil. Det vil jeg aldri finne på å gjøre. Staten skal holde seg langt unna folk sine liv i størst mulig grad, sier Velle.

Kunnskapsminister Nordtun avviser at dette kan beskrives som slavearbeid.

– Det er faktisk allmenn verneplikt i dag – slik det har vært i mange år i dette landet. Det har gjort nasjonen og innbyggerne godt.

Nordtun sier også at det handler om fellesskap, og at alle må tjene sin plikt før de krever sin rett.

En uformell meningsmåling i Aftenbladet viser at et lite flertall støtter en slik ordning. Disse er kanskje enige i at alle bør gi et år for fedrelandet.

Motstandere mot en slik ordning mener muligens at staten bør løse problemene på normal måte, og enkelte tenker sikkert at samfunnspakten er tosidig, og at de offentlige myndighetene kanskje også bør bidra til å skape et bedre Norge.

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.