Dagens 15-åringer vil aldri kunne kjøpe seg lovlige sigaretter noensinne, hvis statsminister Rishi Sunaks lovforslag blir satt ut i livet.

Tirsdag vedtok parlamentsmedlemmer i Storbritannia «tobakks- og e-sigarett-loven» med solid flertall. Bare 67 av 450 representanter stemte mot forslaget, som tidligere statsminister Boris Johnson kaller «absolutt koko» og «galskap».

Planen er at aldersgrensen for å kjøpe lovlige tobakksprodukter og elektroniske sigaretter skal heves med ett år hvert år fra 2027.

Aldersgrensen for å kjøpe tobakk er per i dag 18 år. Forslaget innebærer dermed at ungdom født i 2009 eller senere aldri vil få mulighet til å kjøpe tobakksprodukter på lovlig vis. Gruppen av mennesker som faktisk har lov til å kjøpe tobakksprodukter vil krympe for hvert år.

I 2049 vil en 40-åring være for ung til å kjøpe sigaretter, mens en samboer eller venn som kanskje er født et par år tidligere fortsatt kan handle lovlig, sannsynligvis ved å vise gyldig legitimasjon.

Selve bruken skal ikke kriminaliseres. Kritikerne peker på at loven vil gi næring til en omfattende svartebørshandel.

Men hovedgrunnen til at konservative parlamentsmedlemmer, inkludert de tidligere statsministerne Boris Johnson og Liz Truss, protesterer er at forbudslinjen strider mot frihetsprinsippet. Den vil med tiden ramme også godt voksne folk som kanskje har røykt i årtier,

At det er en selverklært konservativ politiker som Sunak som tar initiativet til totalforbudet faller kritikerne ekstra tungt for brystet.

– Når Winston Churchills parti prøver å forby sigarer er det på tide at de tar seg en bolle, det er helt galskap, var essensen i det Johnson sa på en konferanse i Canada forrige uke.

– When the party of Winston Churchill wants to ban cigars, donnez-moi un break as they say in Quebec, it’s just mad.

– Konservative over hele verden bør samle seg bak en anglosaksisk frihetstanke, la han til.

Truss på sin side mener «en konservativ regjering ikke har som oppgave å prøve å utvide barnepikestaten».

Helseminister Victoria Atkins prøver å forsvare seg med at Churchill som voksen mann fremdeles ville ha rett til å røyke sigarer, men det er jo ikke røykingen som skal forbys. Det er innkjøp av sigarene på lovlig utsalgssted som forbys, og hvorvidt en hypotetisk Churchill kunne handlet lovlig ville kommet an på hvor gammel han var da loven trådte i kraft.

– Det vi vil gjøre med denne loven er å forhindre at barn begynne å røyke som tenåringer. Det ligger ingen frihet i avhengighet [av tobakk], sier Atkins, ifølge BBC.

Document omtalte i fjor at også norske politikere leker med tanken om en lignende innfasing av et totalforbud.

Tankegodset bak forslaget stammer etter alt å dømme fra New Zealand. Der ble en lov om å fase ut adgangen til å kjøpe tobakk vedtatt i 2022.

Men bare ett år senere reverserte den nye regjeringen hele loven for å finansiere skattekutt.

Dette rokker ikke ved statsministerens innstilling til forslaget, ifølge en talskvinne for Sunak-regjeringen.

Lovforslag i Storbritannia må gjennom en omfattende prosess på minst ni trinn før de kan settes ut i livet. Hvis Sunaks forslag overlever alle trinnene, kan loven ifølge BBC signeres av kong Charles før valget til høsten.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.