Sakset/Fra hofta

Julebordet hos Legeforeningen for noen uker siden må ha vært morsomt. I hvert fall tror jeg de tilstedeværende må ha hatt det gøy og ledd godt av sine egne vitser og idéer, men det er forskjell på hverdag og fest. Jeg tror de fleste av oss har opplevd at ideer vi mente var kjempegode etter noen runder med noe godt i glasset kanskje ikke var så gode allikevel når rusen gav seg etter noen timer på øyet. Hvorfor Legeforeningen nå, vi får anta, klink edru allikevel lansere julebordsforslaget sitt og tar til orde for å forby salg av tobakksvarer til alle født etter år 2000 er en gåte.

marit.hermansen.legeforeningen

Legeforeningens president Marit Hermansen (foto) mener på fullt alvor et slikt forbud vil være første skritt på veien mot et røykfritt samfunn innen 2035. Tanken er at ved å forby salg av tobakksvarer til folk født etter år 2000 slipper man å forby (kriminalisere) røyking, og fordi ingen nye begynner å røyke vil Norge være røykfritt samme sekund som den siste røykeren hoster for siste gang mot slutten av dette århundret en gang. Selvsagt kan Legeforeningen ha en visjon om at ingen nordmenn skal bruke tobakksprodukter, selvsagt må de få lov til å foreslå slike tiltak, selvsagt kan de tro at forslaget skal få flertall i Stortinget og selvsagt må Gunnar Stavrum får lov til å mene at idéen er god,  men det betyr ikke at en slik ordning er gjennomførbar eller spesielt smart. Det er heller ikke slik at målet nødvendigvis helliger midlet.

I dag er det «forbudt å selge tobakksvarer (sigaretter, snus, rulletobakk m.v.) røykeutstyr, tobakksurrogater eller tobakksimitasjoner til personer under 18 år. Dersom det er tvil om alderen, må det vises frem legitimasjon for å få kjøpt tobakksvarer. Det er forbudt å selge pakninger med færre enn 20 sigaretter» leser vi i Tobakkskadeloven. (Ja, det er faktisk forbud mot 10-pakninger i Norge.) Legeforeningen mener dette regelverket i tilstrekkelig grad kan tilpasses deres forslag, men at aldersgrensen justeres oppover fra år til år.

Det er umulig ikke å harselere over dette forslaget. Jeg klarer i hvert fall ikke å la være. For det første må alle som ønsker å kjøpe tobakksvarer i fremtiden bære id-papirer, for eksempel et pass. Jeg ser for meg en situasjon i 2064 hvor en mann på 65 år må vise legg til en fjortis bak disken på 7-Eleven for å vise at han er født i 1999 for å få med seg en pakke Prince mild, og ikke i 2000. Hva skal straffen forresten være i fremtiden for en som kommer i skade for å bomme bort en sigarett til en person som er født etter år 2000? Skal det bli forbudt for folk født etter 2000 å kjøpe sigaretter når de er i utlandet, eller blir det bare forbudt for dem å ta dem med over grensen? Slik kan man fortsette å harselere, og om anti-røyke-mafiaen får gjennomslag for sitt forslag, hvordan skal vi da kunne nekte landets avholdsbevegelse å få gjennomslag for lignende lover for salg av alkohol? Hva med søtsaker og junkfood som folk dytter i seg i alt for store mengder og blir feite og sjuke av? Skal vi forby salg av baconpølser til folk født etter 2010? Hvorfor skal det være greit å spise baconpølse og drikke Cola til frokost, lunsj, middag og kvelds, men forbudt å tenne en sigarett i ny og ne?

Jeg røyker ikke selv, men er ingen tilhenger av å forby alt man ikke liker, alt som ikke er politisk korrekt. I USA innførte man i 1920 et forbud mot salg av alle drikkevarer med høyre alkoholinnhold enn 0,5 %. Målet var å redusere kriminalitet og korrupsjon, løse sosiale problemer, redusere offentlige utgifter til fengsler og fattighus og å forbedre de generelle helse- og hygieneforholdene. Det stikk motsatte skjedde. Forbudstiden ble den amerikanske mafiaens første gullalder og kriminaliteten basert på smugling og illegal produksjon hadde en voldsom vekst. Cuba ble et fristed fra loven og øya opplevde en oppblomstring av nye hoteller og casinoer uten sidestykke, i tillegg til at Al Capone opprettet et senter for smugling der frem til loven ble opphevet i 1933.

Øl helles ut i Lake Michigan i Chicago etter at en dommer fastslo at det er litt sterkere enn de tillatte 2,75 %.

Forbudslinje i USA: Øl måtte ikke være sterkere enn 2,75 %. Her helles øl som var sterkere ut i Lake Michigan.

Heldigvis får ikke Legeforeningen støtte hos fire sentrale helsepolitikere på Stortinget. Morgendagens potensielle røykere kan derfor ta en skikkelig magadrag og puste rolig ut. Vi lever i en tid hvor sterke krefter arbeider for å legalisere hasj i Norge. Da er det, for å si det svært forsiktig, trolig ingen god idé å gå helt motsatt retning med tobakk selv om det er skadelig, med mindre myndighetene aktivt ønsker å legge til rette for økt smugling, mer kriminalitet og en større og mer uoversiktlig svart økonomi.

Men det er klart, noe må jo alle asylsøkere som får avslag på søknaden leve av når de går under jorden i stedet for å reise hjem.