NRK har snakket med flere personer som har fått alvorlige skadevirkninger etter å ha fått koronavaksiner. Mange av de vaksineskadde føler at de ikke blir tatt alvorlig av helsemyndighetene.

“Sanninga her er langt større enn at koronavaksinane er trygge og effektive, som vi blir fortalde. Vi er veldig mange som har fått store vedvarande plager”, sier Karl-Erik Hordnes (43) i Bergen.

Tre uker etter å ha fått sine andre dose av Pfizer-vaksinen ble han akutt dårlig høsten 2021, med utmattelse, høy puls, hjernetåke og konsentrasjonsproblem. Den tidligere aktive friluftmannen er fortsatt 60 prosent sykemeldt. Han blir lett og plutselig utmattet.

I fjor høst sto han frem i en TV 2-reportasje. Samme dagen begynte det å renne inn med tilbakemeldinger fra folk fra hele landet. Dette ble begynnelsen på en forening for mennesker som er vaksineskadde etter koronavaksinene.

Foreningen VaxVeritas har nå nesten 200 medlemmer, som omfatter både vaksineskadde og støttemedlemmer.

“Med ein slik organisasjon føler ein seg ikkje så åleine med å ha plager forårsaka av vaksinane”, sier Rune Larsen Aune (35) i Brønnøysund.

“Det er viktig å få fram i lyset at det finst nokon som ikkje har tolt denne vaksinen. Vi vaksineskadde er ei tapt gruppe”, kommenterer bergenseren Vibeke Larsen (52).

Foreningen krever anerkjennelse, behandling og erstatning for disse pasientene.

“Vi var med på denne dugnaden. Når vi så ligg nede som følgje av biverknader, kjenner vi at vi ikkje blir tekne på alvor”.

“Forsikringane om at vaksinen var trygg og effektiv er ein hån mot mange menneske som har teke denne vaksinen i god tru”, mener Hordnes.

4,3 millioner nordmenn – 80 prosent av befolkningen – har tatt minst én vaksinedose mot covid-19.

Legemiddelverket hadde pr. 21. september registrert 8.052 tilfeller hvor det er mistanke om alvorlige bivirkninger av koronavaksine, men understreker at det «betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng med vaksinen». De konkluderer at det er «ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnet anbefalinger for vaksinering».

Rune Larsen Aune føler at alvorlige bivirkninger blir bagatellisert. Han har fått diagnosen MS, som ikke er offentlig godkjent som en mulig bivirkning av koronavaksine.

Vibeke Larsen ble i mai diagnostisert med ME. Hun har fått bekreftet at vaksinen gav henne hjerteposebetennelse. Men hun har ikke fått slått fast at vaksinen er årsak til ME.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt sier at Helse- og omsorgsdepartementet er opptatt av en ærlig og åpen kommunikasjon omkring både fordeler og ulempe ved vaksinasjon. Bjørkholt hevder at det på befolkningsnivå er “enorme helsegevinster” ved koronavaksinasjon og at alvorlige bivirkninger er “veldig sjeldne”.

De tre personene NRK har møtt, understreker at de ikke er vaksinemotstandere eller var redde for å ta koronavaksinen.

“Eg har aldri vore skeptisk til ein einaste vaksine. Eg tok vaksinen fordi eg tenkte det var viktig. Eg har vore heilt ukritisk til koronavaksinen, men har blitt svært kritisk”, sier Hordnes.

“Det slo meg ikkje eitt sekund at det kunne vere farleg”, sier Larsen Aune.

Hordnes mener at den manglende oppfølgingen fra helsemyndighetene, og den manglende anerkjennelsen gjennom pasientskadeerstatning, er en skandale.

Det er positivt at NRK tar mennesker som har fått skader fra koronavaksiner på alvor. De burde imidlertid også følge opp med ytterligere spørsmål.

Det er dokumentert at mange land i et lengre tidsrom har hatt høyere dødelighet enn normalt. Overdødeligheten overlapper med at store deler av befolkningen mottok mRNA-baserte koronavaksiner. Er dette tilfeldig?

Kanskje NRKs journalist også bør spørre om dette neste gang.

Newzealandsk varsler arrestert for å ha offentlig­gjort ubehagelige covid 19-vaksine­data

Ny dansk vaksine­dokumentar: «De forbudte bivirkninger» får ingen medieomtale

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!”

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.