Dokumentarfilmen «De forbudte bivirkninger» hadde première 24. september. Filmen er danskprodusert og viser en mørk og for de fleste ukjent side ved det danske helsevesen. Gjennom personlige beretninger fra vaksineskadede pasienter samt fagfolk, får du innblikk i en «avvisningskultur» man ikke skulle tro eksisterte innen skandinavisk helsevesen.

Something is rotten in the state of Denmark

Den 11. mars 2020 erklærte WHO covid 19-pandemien. Det tok mindre enn ett år før de første «vaksinene» var klar. 27. desember begynte Danmark å «vaksinere» befolkningen. 91 prosent av befolkningen fra 18 år og oppover, er fullvaksinert. Den danske Lægemiddelstyrelsen har registrert 200.000 bivirkninger av den såkalte vaksinen.

«De forbudte bivirkninger» er basert på intervjuer med danskere som har opplevd alvorlige bivirkninger efter å ha mottatt vaksinen. Dette er tragiske historier som antyder systemfeil i et helsevesen som «idiotforklarer» pasienter ved for eksempel å antyde at deres «uforklarlige» symptomer efter vaksinasjon skyldes psykiske problemer. De intervjuede står tilbake med tapt tillit til helsevesenet.

Tallenes tale

Statistikeren Max Schmeling presenterer troverdige data som underbygger at bivirkninger efter disse vaksinene er et reelt problem. Han plukker også i stykker myndighetenes påstander om at den signifikante overdødeligheten som har fulgt i hælene på vaksinasjonskampanjen, skyldes alt annet enn vaksinen.

Grov underrapportering av bivirkninger 

Sykepleiersken «Maria» står anonymt frem og forteller om myndighetenes avvisning av bivirkningsproblematikken, legestandens motstand mot å innberette vaksineskader og hvordan vaksineskader diagnostiseres som alt annet. 

Mindre enn én prosent av alle bivirkninger blir innrapportert.

Efter nedenstående melding på Twitter fikk «Maria» først beskjed om at dette ville få konsekvenser for henne, derefter ble hun permittert på ubestemt tid. Hun forteller om en frykt-kultur der helsepersonell ikke våger å fortelle om hva de ser; om skremte sykepleiere som kommer til henne med sine historier fordi de vet at hun ikke vil angi dem.

– Det er en kjempe-underrapportering på bivirkninger av vaksinen. Jeg arbeider på en akuttavdeling og ser det på nesten hver vakt. Ingen aner hva som vil skje med de vaksinerte om fem til ti år. «Maria» på Twitter

Økonomisk kvelertak

Else Jensen har i tredve år arbeidet med vaksineskader. Hun er blant stifterne av foreningen Vaccinationsforum som i sin tid fikk en god mottagelse av både medier og helsemyndigheter. 

I frustrasjon over at helsevesenet ikke ga covid 19-vaksineskadede den oppmerksomhet de normalt ville fått om det var skadet av andre vaksiner, laget Vaccinationsforum dokumentaren «Svigtet» om familier med vaksineskadede barn. 

Da fikk Vaccinationsforum oppmerksomhet. Ikke for budskapet i filmen, men for at en «sykdomsbekjempende organisasjon» som i en årrekke har «mottatt millioner av kroner i offentlig støtte», kan gi ut en sådan film.

– Foreningen bak filmen får penger som skal gå til å fremme sunnhet, fra Sundhedsministeriet. Denne foreningen gjør på mange områder det direkte motsatte.

Efter det ble Vaccinationsforum fratatt offentlige tilskudd. Vaccinationsforum var med andre ord velrenommert og respektert inntil de vendte seg mot myndighetene.

Nürnbergkodeksens etiske standarder

Filmen tar også for seg den danske studien som indikerte at det kan ha foregått eksperimenter i eksperimentet; studien avdekket enorme ulikheter mellom ulike partier av Pfizers vaksine – enkelte partier kunne ha opptil 118.000 (11,8 millioner prosent) ganger flere bivirkninger enn andre – og den spør om pasientene overhodet kunne gi «informert samtykke» til å motta en «vaksine» som varierer så ekstremt i kvalitet.

Den stiller også det opplagte spørsmålet om vi står overfor et brudd på Nürnbergkodeksens etiske standarder.

Nürnbergkodeksen er et dokument som angir etiske standarder for forskning på mennesker. Den fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene hvor et antall nazister ble dømt for krigsforbrytelser begått under Annen verdenskrig, mange av dem leger som hadde deltatt i medisinsk eksperimentering på fanger i konsentrasjonsleire.

Larmende taushet

Det danske Vaccinationsforum som har produsert filmen, har henvendt seg personlig til mer enn 400 journalister med informasjon om dokumentaren – i et «naivt» håp om at de statsstøttede mediene i henhold til sitt samfunnsoppdrag ville omtale filmen – men så langt har færre enn ti journalister så mye som reagert på henvendelsen – ingen har ønsket å omtale eller publisere den.

Beretningene i filmen «De forbudte bivirkninger» tegner et bilde av et maktapparat som er villig til å gå langt for å skjule sannheten om koronavaksinene. Den er gratis tilgjengelig på Vimeo. Du kan også besøke Vaccinationsforums Facebook-side.

Les også om dansk videnskap ingen danske medier vil skrive om:

Dansk studie: Pfizer sendte jevnlig ut mindre partier med særlig dødelige vaksiner

 

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.