FNs Sikkerhetsråd avviste natt til tirsdag Russlands krav om oppnevnelse av en uavhengig, internasjonal kommisjon for å granske sprengningen av Nord Stream-rørledningene i september 2022. Kun Russland, Kina og Brasil stemte for forslaget. 12 land avsto fra å stemme.

Only Russia, China and Brazil voted in favour of the Russian-drafted text on Monday, while the remaining 12 council members abstained. A resolution needs at least nine votes in favour and no vetoes by Russia, China, France, the United States or the United Kingdom to pass.

Bare Russland, Kina og Brasil stemte for den russisk-utformede teksten mandag, mens de resterende 12 rådsmedlemmene avsto. En resolusjon trenger minst ni stemmer for og ingen veto fra Russland, Kina, Frankrike, USA eller Storbritannia for å vedtas. (Al-Jazeera)

Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia sa etter avstemingen at Russland med dette gir opp forsøket på å få i stand en uavhengig granskning.

According to the Russian diplomat, the pipeline sabotage strongly marked the ongoing conflict in Ukraine.

«The investigations being conducted at the national level by Sweden, Denmark and Germany do not meet the requirement of an objective investigation, as they simply exclude one of the countries that suffered the most,» Nebenzya said.

In this regard, he said that the U.S. is trying to divert attention to Ukraine while the Russian-Chinese resolution «does not contain a single reference to a single country. It only calls for an independent investigation.»

Ifølge den russiske diplomaten markerte rørledningssabotasjen sterkt den pågående konflikten i Ukraina.

– Undersøkelsene som utføres på nasjonalt nivå av Sverige, Danmark og Tyskland, oppfyller ikke kravet til en objektiv etterforskning, da de rett og slett utelukker et av landene som led mest, sa Nebenzia.

I denne forbindelse sa han at USA prøver å avlede oppmerksomheten til Ukraina mens den russisk-kinesiske resolusjonen «ikke inneholder en eneste referanse til et enkelt land. Den krever bare en uavhengig etterforskning.» (TeleSur)

UNSC Rejects Russian Resolution On Nord Stream (TeleSur)

Les også:

Ble minesveiperen KNM «Otra» brukt til trening av Nord Stream-sabotørene?

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.