Det palestinske fremstøtet for å få påtvunget Israel en timeplan for en tostatsløsning vant ikke de nødvendige ni stemmer i Sikkerhetsrådet for å få til en realitetsbehandling. USA slapp å bruke sitt veto. Det var et prestisjenederlag for palestinske myndigheter. Nigeria som hadde lovet å stemme for, ombestemte seg etter vestlig press. Rwanda avsto også. […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.