Vår amerikanske analytiker Charles Ortel er tilbake! Sammen med Geir Furuseth tar han en nærmere titt på den siste utviklingen rundt en høyst spesiell bærbar datamaskin i USA. Dette kan kobles til Ukraina, og er farlig for mange mektige mennesker, i og utenfor Biden-familien.

Onsdag gikk den nye advokaten til Hunter Biden, på offensiven.

Hunter Biden innrømmer at laptopen er hans – prøver å slå tilbake

CNN og andre hovedstrømsmedier har vært like trege med å innrømme at Hunter Biden etterlot en bærbar datamaskin med inkriminerende bevis på Mac Isaacs databutikk, som Hunter har selv. Nå har Hunter gått på offensiven, og innrømmet at den bærbare datamaskinen faktisk var hans. Men vil han lykkes med den nye strategien?

Mac Isaac’s attorney Brian R. Della Rocca confirmed receipt of the letter and said, after skimming it, all he saw was “a privileged person hiring yet another high-priced attorney to redirect attention away from his own unlawful actions.” Costello called it a “legally frivolous document” and accused Biden’s new legal team of trying to intimidate people. A Giuliani communications adviser, Ted Goodman, called the letters an “obvious attempt to silence.” (CNN)

Mac Isaacs advokat Brian R. Della Rocca bekreftet mottak av brevet og sa, etter å ha skummet det, alt han så var «en privilegert person som ansetter nok en høyt gasjert advokat for å dra oppmerksomheten bort fra sine egne ulovlige handlinger.» Costello kalte det et «lovlig useriøst dokument» og anklaget Bidens nye juridiske team for å prøve å skremme folk. En Giuliani -kommunikasjonsrådgiver, Ted Goodman, kalte brevet et «åpenbart forsøk på true folk til taushet.» (CNN)

Etterlater spor

Den amerikanske senatkomiteen for Homeland Security (PDF-fil) har sett litt på disse Biden-familiens Ukraina-forbindelser:

In early 2015 the former Acting Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Kyiv, Ukraine, George Kent, raised concerns to officials in Vice President Joe Biden’s office about the perception of a conflict of interest with respect to Hunter Biden’s role on Burisma’s board. Kent’s concerns went unaddressed, and in September 2016, he emphasized in an email to his colleagues, “Furthermore, the presence of Hunter Biden on the Burisma board was very awkward for all U.S. officials pushing an anticorruption agenda in Ukraine.”

Tidlig i 2015 reiste den tidligere fungerende nestleder i den amerikanske ambassaden i Kiev, Ukraina, George Kent, bekymringer til tjenestemenn i visepresident Joe Bidens kontor om oppfatningen av en interessekonflikt med hensyn til Hunter Bidens rolle i Burismas styre. Kents bekymringer forble uadressert, og i september 2016 la han vekt på følgende i en e-post til kollegene: «Videre var tilstedeværelsen av Hunter Biden i Burismas styre veldig vanskelig for alle amerikanske tjenestemenn som jobbet med en antikorrupsjonsagenda i Ukraina.»

Onsdag gravde Charles Ortel og vennene hans Jason Goodman og John Cullen i enda flere skitne spor. En kort versjon av diskusjonen deres finner du her:

Charles Ortel is CLOSING IN – Seven Bribes for Seven Losers a Charles Ortel John Cullen Mash Up

Kort sagt: USA under statssekretær, Victoria Nuland innrømmet eksistensen av biolabs i Ukraina. John Cullen hentet slettede dokumenter fra den amerikanske ambassaden på Kyivs nettsted som beviser omfattende amerikansk, kanadisk og svensk engasjement i disse biolabene.

Noen dokumenter som kan være farlige for Biden-familien viser en tilknytning til Metabiota. Dette er er ikke nye og ukjente spor, Daily Mail rapporterte om det i fjor:

Hunter Biden DID help secure millions in funding for US contractor in Ukraine specializing in deadly pathogen research, laptop emails reveal, raising more questions about the disgraced son of then vice president

Så anbefaler vi på nytt, Helena Edlunds tre grundige artikler om disse biolaboratoriene fra i fjor vår.

Det er farlig informasjon:

Red.anm.: Vi beklager at tekstingen til norsk langtfra er perfekt. Det er en hurtigbearbeidet maskin-oversettelse. Flere abonnenter vil gi oss bedre tid og bedre råd…

Abonner på vår Doc-TV News kanal – det er helt gratis og det hjelper oss å stige i algoritmene og nå et større internasjonalt publikum!


Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.