Forskningen som er utført ved de kontroversielle biolaboratoriene i Ukraina kan nå flyttes til Sverige. Regeringskansliet avviser ikke påstanden og nekter å svare på ytterligere spørsmål som Document har stilt. I en serie artikler undersøker Document derfor migrasjonen av ukrainsk forskning som nå har startet, fra Ukraina til Sverige.

Da Russland startet invasjonen av Ukraina 24. februar, hevdet de at et av de primære motivene var å nøytralisere biologiske laboratorier som eksisterte i Ukraina. Russlands forsvarsminister Sergej Lavrov anklaget USA og NATO for å drive avansert forskning på biologiske våpen og dødelige virus i disse laboratoriene, som ble betraktet som en trussel mot Russlands sikkerhet.

– Disse laboratoriene er opprettet av USA over hele verden, mer enn 300 laboratorier i forskjellige land, mange av dem i utkanten av den russiske føderasjonen i de tidligere sovjetrepublikkene, inkludert Ukraina. Ukraina er sannsynligvis det største prosjektet for Pentagon. Så vi vil insistere på at dette spørsmålet skal tas opp av Konvensjonen om biologiske våpen, men også av Sikkerhetsrådet, fordi det er en klar trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, sa Lavrov i en intervju den 18. mars.

Russland hevdet å ha innhentet originaldokumenter fra biolaboratoriene om gjennomføringen av et «hemmelig prosjekt» angående studier om overføring av sykdommer til mennesker. Dokumentene ble også påstått å bekrefte eksporten av menneskelige biomaterialer fra Ukrainas territorium til Storbritannia og andre europeiske land.

Påstandene ble i utgangspunktet avvist av USA og Ukraina, men under en Senat-høring 8. mars erkjente viseutenriksminister Victoria Nuland at laboratoriene fantes, at USA var involvert i operasjonen og at USA var svært bekymret for at laboratorier ville falle i russiske hender.

– Ukraina har biologiske forskningsanlegg som vi er ganske bekymret for at russiske styrker nå prøver å ta kontroll over. Vi jobber sammen med ukrainerne om hvordan de kan forhindre at noe av dette forskningsmaterialet faller i hendene på russiske styrker, svarte Victoria Nuland under høringen. (NTB)

Det er nå tegn på at disse biolaboratoriene, de aktive forskerne og deres aktiviteter blir evakuert fra Ukraina – til Sverige.

Ukrainsk forskning må fortsette

Onsdag 30. mars holdt Sveriges utdanningsminister Anna Ekström en pressekonferanse, hvor også Maria Thuveson, vise generaldirektør i det svenska Vetenskapsrådet, og Sara Mazur, direktør for strategisk forskning ved Knut och Alice Wallenbergs minnesfond, deltok. Mye tyder i dag på at pressekonferansen var et nødvendig onde, eksplosiver kamuflert til upretensiøst byråkrati. Folket må informeres for at makthaverne skal ha ryggen fri – men informasjonen ble gitt feiende og generelt, uten å fortelle hva innsatsen egentlig betyr og hva målene egentlig er.

Etter pressekonferansen har det også gått rykter om at ingen medierepresentant var til stede. Bildene fra pressekonferansen viser ingen publikum og kun ett spørsmål stilles til slutt. Da Document stilte spørsmålet om hvilke medier som var til stede, valgte Regeringskansliet å ikke svare på eposten.

På knappe åtte minutter ble det presentert et scenario som hevdet at ukrainske forskere trengte støtte under den pågående russiske invasjonen av Ukraina. Svenske universiteter og forskningsfinansierere har allerede satt i gang flere støtteinitiativer for ukrainske forskere, og nå settes flere hundre millioner av i støtte og stipender for å gjøre det mulig for ukrainsk forskning å fortsette på svensk jord.

– För de forskare från Ukraina som nu kommer på flykt till EU och till Sverige, är det viktigt att få en fristad vid ett lärosäte och där kunna fortsätta sitt arbete och  sin forskning. Den forskning som man utförde i Ukraina ska kunna fortsätta i största möjliga mån i väntan på att de kan återvända till sina hemlärosäten, sier utdanningsminister Anna Ekström.

Ekström er tydelig på at de ukrainske forskerne ikke trenger hjelp til å rømme for å overleve, men for å kunne fortsette forskningen. Stipender og økonomiske tilskudd på hundrevis av millioner, inkludert fra Stiftelsen för strategisk forskning og Kungliga Vetenskapsakademin, er nå utlyst for å støtte disse forskerne. Også Wallenbergstiftelserna, som var representert under pressekonferansen, gjør nå en stor innsats for å flytte ukrainske forskere til Sverige.

Ekström understreker at det ikke bare er forskerne som skal overføres til Sverige, men at den økonomiske støtten også skal betale for «flytting av hele forskningsaktiviteter», inkludert alt materiale og utstyr som kreves.

– Det handlar om medel som kan sökas av svenska lärosäten för att anställa ukrainska forskare, men också till exempel för de omkostnader som det innebär att flytta en forskningsverksamhet till Sverige. Det är viktigt att de pengarna nu kommer till användning så att de ukrainska forskarna i största möjliga mån ska kunna fortsätta sin forskning, sier Ekström.

«Ønskeliste» over forskere

Men hvilken forskning er så viktig at den må flyttes fra Ukraina til Sverige og så tilbake? Krigen har pågått i en drøy måned og fredssamtaler holdes mellom Russland og Ukraina. Konflikten kan i teorien være over på dager eller uker. Likevel vil forskningen overføres til Sverige – og det raskt.

I følge Sara Mazur bidrar Wallenbergstiftelsernas tre største stiftelser med 50 millioner svenske kroner for å betale for midlertidig ansettelse av ukrainske forskere. Men det er ikke alle forskere fra Ukraina som skal få ta del i denne muligheten. Leger som Document har snakket med opplyser at de har fått avslag på asyl i Sverige og nå er tvunget til å forlate landet, til tross for at de er aktive som medisinske forskere i Ukraina.

I stedet utarbeides det nå noe som kan beskrives som en «ønskeliste» med navn på forskere som Wallenbergs samarbeidspartnere ønsker å ansette.

– Vi har inbjudit våra centrumutbildningar och strategiska forskningsprogram att inkomma med en nomineringar på ukrainska forskare som man vill anställa under en ettårsperiod, sier Sara Mazur.

Under pressekonferansen ble det ikke på noe tidspunkt nevnt hvilken type forskning som skulle støttes og flyttes til Sverige. At dette er forskning som anses som spesielt viktig og prioritert, er underforstått av gjentakelsene om at forskning skal kunne fortsette uten avbrudd. Kan dette være forskningen som er utført ved de USA-finansierte biologiske laboratoriene? Er det nettopp forskningsaktivitetene USA er bekymret for vil falle i Russlands hender som vil bli evakuert til et annet nøytralt land, lenger unna de russiske troppene?

At det er tilfellet styrkes av Wallenbergstiftelsernas engasjement i saken. Ved utbruddet av pandemien skal de ha vært aktive i å evakuere store mengder materiale fra Wuhan Institute of Virology, hvor lignende forskning ble utført.

Er flyttingen til Sverige permanent?

Utformingen av prosjektet mangler logikk når det gjelder å yte nødhjelp i en aktiv krigsfase. Selv om utdanningsministeren mener at forskningsvirksomheten kun bør flyttes midlertidig til Sverige, er det detaljer som tilsier at flyttingen kan bli permanent.

Avansert forskning krever spesielle forhold når det gjelder geografisk plassering og utforming og tilpasning av lokalene. Forskerne og deres familier skal også gis bolig og andre tjenester, i tilknytning til sine fremtide arbeidsplasser. Det er derfor ikke rimelig å flytte et ukjent antall forskere med spisskompetanse og hele laboratorier («forskningsaktiviteter») for hundrevis av millioner, for å flytte dem tilbake etter uker eller måneder. Det faller på sin egen urimelighet.

Oppdraget med å samle informasjon til ukrainske forskere som regjeringen har gitt til det svenske Vetenskapsrådet, skal også meldes til Utbildningsdepartementet senest 30. september 2022. Da kan krigen for lengst være over – likevel anses datoen som en introduksjon til et lengre prosjekt.

Spørsmålene – og svaret

Document stilte deretter følgende spørsmål i en e-post til kunnskapsminister Anna Ekströms pressesekretær Anja Lindberg Sundberg:

  1. Ukrainska forskare ska kunna fortsätta sin forskning i Sverige. Gäller detta även den forskning som har bedrivits på ukrainska biolaboratorier?

  2. Gäller satsningen forskare som redan befinner sig i Sverige / tar sig till Sverige på egen hand, eller kommer forskare som efterfrågas av de tillfrågande instanserna att evakueras till Sverige?

  3. Utbildningsministern säger: «Det är viktigt att de medel som avsätts, av flera olika aktörer, kommer till användning och ger ukrainska forskare möjlighet att kunna fortsätta sitt arbete.» Kommer för forskningen nödvändigt material (även utrustning och biologisk materia) att transporteras från Ukraina till Sverige?

  4. Om samarbetet inkluderar biologisk forskning: På vilka platser ska denna forskning bedrivas?

  5. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 30 september 2022. Innebär detta att samarbetet inte handlar om ett temporärt stöd under pågående krig, utan en planerad, långsiktig förflyttning av ukrainsk forskning till Sverige?

  6. Hur kommer detta samarbete att påverka Sverige ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv?

Et døgn senere kom pressesekretærens svar. Den var kort og konsist:

– Vi tackar nej till att svara på dessa frågor.

Enhver statsråd og enhver pressesekretær vet selvsagt at et slikt svar som Lindberg Sundberg gir vil bli tolket som en implisitt bekreftelse på at spørreren har rett.

Så hvorfor nekter statsrådens pressesekretær å svare på spørsmålene? Det hadde vært lett å avvæpne dem ved i så fall å avkrefte at forskningen som skal flyttes til Sverige inkluderer de biologiske laboratoriene og at det ikke er en planlagt, langsiktig overføring av denne aktiviteten fra Ukraina til Sverige. Men det gjør hun ikke.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.