Denne artikkelen er del 2 av artikkelserien om biolaboratoriene i Ukraina. Les del 1 her: Biolaboratoriene. Del 1: Ukrainsk forskning vil fortsette – i Sverige

La meg begynne med en nå obligatorisk ansvarsfraskrivelse: Teksten relativiserer ikke Russlands militære angrep på Ukraina. Teksten handler om de ukrainske biolaboratoriene, USAs involvering i disse og Russlands anklager.

Et av Russlands primære motiv for å innlede det væpnede angrepet på Ukraina, var å slå ut biolaboratoriene, der Russland hevdet at USA drev biologisk våpenforskning gjennom såkalt Gain of Function-forskning (GoF), bare noen få mil fra den russiske grensen.

Anklagen er ikke ny. Russland har i flere år påpekt at laboratoriene eksisterer og at de ikke vil ha dem nær sin egen landegrense, fordi de oppleves som en stor trussel.

Gain of Function-forskning – farlig og tvilsom

For dem som prøver å forstå hva GoF egentlig betyr, blir den russiske uroen forståelig. GoF er medisinsk forskning som genetisk modifiserer en organisme på en måte som kan forbedre eller endre de biologiske funksjonene, for eksempel ved å manipulere en mikroorganisme for å oppnå en endret sykdomsutvikling, sterkere overførbarhet, større dødelighet eller endre typene verter som en mikroorganisme kan infisere.

Begrepet GoF brukes noen ganger for å referere til «forskning som kan gjøre det mulig for et pandemisk potensielt patogen å replikere raskere eller forårsake mer skade på mennesker eller andre nært beslektede pattedyr». Slik forskning ble også utført ved Wuhan Institute of Virology, hvor forskere før utbruddet av pandemien studerte muligheten for at virus kan overføres fra flaggermus til mennesker.

Det handler med andre ord om forskning som gjør et virus eller en organisme som allerede er livstruende, enda farligere.

Denne typen forskning stilles det også store spørsmålstegn ved i vitenskapelige kretser, av to grunner: For det første har GoF-forskning vist seg å være forbundet med en rekke risikofaktorer. I 2014 ble det for eksempel innført et moratorium (et midlertidig forbud) for GoF i USA, etter at landets GoF-laboratorier i flere år rapporterte om nesten daglige hendelser, mange av dem dødelige. For det andre er det vanskelig å se noe annet reelt formål med GoF enn å lage biologiske våpen.

Amerikansk forskning på ukrainsk jord

Det har aldri vært noen hemmelighet at det har vært biolaboratorier i Ukraina, eller at USA har vært med på å bygge og utvikle dem. Så sent som i 2018 erkjente det amerikanske forsvarsdepartementet, Department of Defence (DoD), eksistensen av, og USAs deltakelse i, elleve biolaboratorier i Ukraina.

På nettsiden til den amerikanske ambassaden i Ukraina kan man i dag blant annet lese om Biological Threat Reduction Program:

«The U.S. Department of Defense’s Biological Threat Reduction Program collaborates with partner countries to counter the threat of outbreaks (deliberate, accidental, or natural) of the world’s most dangerous infectious diseases.  The program accomplishes its bio-threat reduction mission through development of a bio-risk management culture; international research partnerships; and partner capacity for enhanced bio-security, bio-safety, and bio-surveillance measures.

The Biological Threat Reduction Program’s priorities in Ukraine are to consolidate and secure pathogens and toxins of security concern and to continue to ensure Ukraine can detect and report outbreaks caused by dangerous pathogens before they pose security or stability threats.»

Blant de aktuelle forskningsprosjektene nevnt på nettsiden er prosjektet som internt går under navnet UP-8, men som av ambassaden beskrives som en studie av «utbredelsen av Krim-Kongo hemorragisk feber-virus og hanta-virus i Ukraina og det potensielle behovet for differensialdiagnose av mistenkte leptospirosepasienter».

Den bulgarske uavhengige journalisten og Midtøsten-spesialisten Dilyana Gaytandzhieva har gjort oppmerksom på hva prosjektet de facto betyr. Ifølge prosjektbeskrivelsen vil det bli samlet inn blodprøver fra 4.400 friske soldater i Lviv, Kharkiv, Odessa og Kiev. Av disse prøvene vil 4.000 bli testet for antistoffer mot hantavirus og 400 av dem for tilstedeværelse av antistoffer mot Krim-Kongo hemorragisk feber (CCHF-virus). Resultatene av blodprøven vil ikke bli gitt til studiedeltakerne, og det er ingen informasjon om hvilke andre prosedyrer som vil bli utført. Ingen dør av å gi blodprøver, likevel sier direktivene at «alvorlige hendelser, inkludert dødsfall, må rapporteres innen 24 timer. Alle dødsfall av forsøkspersoner mistenkt eller kjent for å være relatert til forskningsprosedyrene bør noteres av bioetiske komiteer i USA og Ukraina.»

Ambassadens nettside inneholder også informasjon om president Zelenskyjs studiebesøk til et mobilt laboratorium i Pokrovskoye i provinsen Donetsk, og lenker til informasjon om laboratorier i blant annet Lviv, Kherson, Kharkiv og Luhansk. Ytterligere dokumenter tidligere på stedet ble fjernet 26. februar, to dager etter invasjonen.

Forskere fra sovjetiske biologiske våpenprogrammer

Men det er ikke den fredelige, medisinske forskningen Russland har nevnt som årsak til det væpnede angrepet på naboen.

Blant de bilaterale avtalene mellom USA og Ukraina er etableringen av Science and Technology Centre in Ukraine (STCU) i 1993. STCU er en mellomstatlig internasjonal organisasjon med status som diplomatisk oppdrag, som primært er finansiert av den amerikanske regjeringen. STCU ble opprettet for å etablere et vitenskaps- og teknologisenter i Ukraina, og avtalen ble opprinnelig signert av USA, Ukraina, Canada og Sverige. Sverige ble senere erstattet av EU. På sin nettside presenterer STCU sin visjon slik:

«To advance global peace and prosperity through cooperative Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) risk mitigation by supporting civilian science and technology partnerships and collaboration that address global security threats and advance non-proliferation.»

Russlands bekymring for organisasjonens aktiviteter skyldes at STCU offisielt støtter prosjekter av forskere som tidligere var involvert i det sovjetiske biologiske våpenprogrammet. I løpet av de siste 20 årene har STCU investert over 285 millioner dollar i finansiering og styring av omtrent 1.850 prosjekter av forskere som tidligere jobbet med utvikling av masseødeleggelsesvåpen i det tidligere Sovjetunionen.

Russlands anklager: «Militære biologiprogrammer»

Siden invasjonen ble innledet har Russland holdt en rekke pressekonferanser og presentert både anklager og dokumenter for å støtte sine påstander. Hovedsakelig to personer har returnert under disse pressekonferansene: den russiske forsvarsministeren Sergej Lavrov og forsvarssjefen for de russiske kjernefysiske, biologiske og kjemiske beskyttelsesstyrkene, general Igor Kirillov.

Forsvarsminister Sergej Lavrov anklaget i mars USA for å ha satt opp opptil 300 biologiske laboratorier rundt om i verden, hvorav en rekke i Ukraina. Laboratoriene i Odessa og Kiev skal ha vært såkalte høyrisikolaboratorier for akkurat slik GoF-forskning som er beskrevet ovenfor.

Lavrov viste blant annet til originaldokumenter som sier at laboratoriene hadde studert overføring av sykdommer fra dyr til mennesker og at sivilbefolkningen var blitt brukt som ufrivillige forsøkspersoner.

At Lavrovs påstander kan være mer enn frie fantasier, bekreftes av offisielle rapporter: I 2014 kjøpte DoD inn 100 mg av det mest dødelige giftstoffet i verden, Botulinum Neurotoxin, fra selskapet Metabiologics. Hensikten var å studere aerosol (luftbåren) spredning. To år senere ble 115 mennesker syke av botulisme i Ukraina, hvorav tolv døde. Året etter bekreftet ukrainske helsemyndigheter ytterligere 90 nye tilfeller, inkludert åtte dødsfall, av botulinumtoksinforgiftning. Ifølge lokale helsemyndigheter var årsaken til utbruddet matforgiftning, og politiet startet en etterforskning der Pentagon-biolaboratorier i Ukraina var blant de hovedmistenkte.

I 2011 ble 33 pasienter behandlet på sykehus under et kolerautbrudd utenfor Mariupol, i 2014 ble 800 mennesker over hele Ukraina rapportert å ha fått sykdommen, og i 2015 ble minst 100 nye tilfeller registrert i byen Mykolaiv. Den samme virusstammen ble oppdaget i et kolerautbrudd i Moskva i 2014.

På bare to dager i januar 2016 døde minst 20 ukrainske soldater i Kharkiv med influensalignende symptomer. Ytterligere 200 ble innlagt på sykehus. To måneder senere var det rapportert om 364 dødsfall over hele Ukraina, og det viste seg at over 80 prosent hadde dødd av en alvorlig form for den samme fugleinfluensaen som forårsaket pandemien i 2009. Sommeren 2017 spredte en alvorlig form for hepatitt A seg i det sørøstlige Ukraina, hvor flere biolaboratorier er lokalisert. Rundt hundre mennesker ble tatt hånd om på sykehus, inkludert 19 barn fra et barnehjem i Odessa.

Anklagene fortsatte mandag 4. april, da general Igor Kirillov hevdet at Pentagon hadde fulgt et «militært biologiprogram» i Ukraina siden Sovjetunionens fall. I rundt 30 laboratorier i Ukraina skal USA ha forsket på transporter av «høypatogene mikroorganismer», og trolig også forsket på «biologiske våpen» rettet mot tre områder:

– For det første overvåkes den biologiske situasjonen i områder hvor det ifølge Pentagon er sannsynlighet for utplassering av NATOs militære kontingenter. For det andre er det innsamling og transport til USA av prøver av høypatogene mikroorganismer. Og for det tredje er det forskning på sannsynlige biologiske våpen spesifikke for den gitte regionen, som har naturlige variasjoner og kan overføres til mennesker, sa Kirillov ifølge The South Asia Times.

Ifølge Kirillov har Pentagon siden 2021 investert 11,8 millioner dollar i et prosjekt om zoonotiske sykdommer i den ukrainske hæren. Zoonoser er sykdommer som spres naturlig mellom mennesker og dyr enten via direkte overføring, via vektorer, forurenset vann eller mat. Zoonotiske sykdommer kan være forårsaket av forskjellige typer patogener, som bakterier, parasitter, sopp og virus. Russland har også presentert dokumenter som hevder å bevise at Pentagon har bedt om tilbud for droner med en viss lastekapasitet og en rekkevidde på minst 300 kilometer, beregnet på å brukes til å spre biologiske våpen over Donbas og russisk territorium.

USA benektet – og erkjente

Selv om både Pentagon og USAs ambassade i Ukraina var klare på at USA var involvert i utviklingen av biologiske laboratorier i Ukraina, ble de russiske påstandene om GoF-forskning og biologiske våpen i utgangspunktet avvist av USA. Men under en høring i Senatet 8. mars erkjente USAs viseutenriksminister Victoria Nuland at laboratoriene fantes, at USA var involvert i forskningen og at USA var svært bekymret for at laboratoriene skulle falle i russiske hender.

– Ukraina har biologiske forskningsanlegg som vi er ganske bekymret for at russiske styrker nå prøver å ta kontroll over. Vi jobber sammen med ukrainerne om hvordan de kan forhindre at noe av dette forskningsmaterialet faller i hendene på russiske styrker, svarte Victoria Nuland under høringen. (NTB)

Les mer: USA bekrefter «biologiske forskningsanlegg» i Ukraina

Mye tyder på at USA tidlig iverksatte tiltak for å hindre Russland i å få tak i «forskningsmaterialet» Nuland omtaler. Under en orientering som ble holdt 31. mars, ga Kirillov ut en rekke dokumenter fra de ukrainske laboratoriene som indikerte at USA begynte å evakuere laboratorienes biomaterialer allerede før krigen startet.

Ifølge Kirillov ble «alt patogent biomateriale lagret i Ukraina fraktet med militære transportfly til USA via Odessa», tidlig i februar 2022. Den 24. februar, da russiske tropper gikk inn i Ukraina, beordret Kievs helsedepartement de gjenværende stammene til å bli ødelagt, ifølge generalen.

Forskning uten kontroll for vertslandet

Men USA og Pentagon har ikke bare bygget og drevet biolaboratorier i Ukraina. USA sies å utføre GoF-forskning i 25 land rundt om i verden, inkludert Georgia, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Midtøsten, Sørøst-Asia og Afrika. Disse amerikanske biolaboratoriene er finansiert av US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) gjennom et militærprogram på 2,1 milliarder dollar kalt Cooperative Biological Engagement Program (CBEP).

Laboratoriene bygges i utgangspunktet i samarbeid med vertslandene, men steg for steg overtar USA og DTRA driften – og kontrollen – av anleggene ved kun å gi amerikansk-godkjent personell tilgang til dem.

Journalisten Dilyana Gaytandzhievas dokumentar Pentagon Biolaboratories – Investigative Documentary undersøker aktivitetene ved Lugar Center, Pentagons biolaboratorium utenfor Tbilisi, Georgia. Dokumentaren beskriver hvordan USA gjennomfører dødelige studier og sender menneskelig blod og patogener med «diplomatisk post» som en del av hemmelige militære forskningsprogrammer, der private kontraktører med amerikansk statsborgerskap gis diplomatisk immunitet uten å være diplomater. En interessant detalj er at filmen bekrefter den russiske påstanden om at USA har studert hvordan sykdomsbærende mygg kan spres ved hjelp av droner.

DTRA har på sin side satt ut mye av arbeidet under militærprogrammet til private selskaper som ikke holdes ansvarlige overfor Kongressen. I tillegg har amerikansk sivilt personell som arbeider i laboratorier ofte fått diplomatisk immunitet, selv om de ikke er diplomater. Det har gjort det mulig for private selskaper å utføre arbeid, under diplomatisk dekke, for den amerikanske regjeringen uten å være under direkte kontroll av vertsstaten – i dette tilfellet Ukraina.

USA anses for å ha hatt stor nytte av at Ukrainas helseminister fra 2016 til 2019 var Ulana Suprun. Suprun ble født i USA, men flyttet til Ukraina i 2013 og deltok deretter som aktivist under den USA-støttede Euromaidan-revolusjonen. I et brev datert 2. juli 2019 (se nedenfor) fra den ukrainske helseministeren til DTRA i Ukraina, gir Suprun for eksempel det amerikanske ingeniørselskapet Black & Veatch Special Projects Corp. full tilgang til alle biolaboratorier i Ukraina som er involvert i amerikanske militære biologiske forskningsprogrammer. Daværende president Petro Poroshenko ga Suprun ukrainsk statsborgerskap i juli 2016, med den begrunnelse at det var «i statens interesse». Vi kommer tilbake til selskapet Black & Veatch i neste artikkel.

Selv om biolaboratoriene er lokalisert i Ukraina, har ukrainske borgere forbud mot å offentliggjøre sensitiv informasjon om det amerikanske programmet, og Ukraina har ingen kontroll over de militære biolaboratoriene, selv om de er lokalisert på deres eget territorium. I henhold til avtalen fra 2005 mellom US Department of Defence og Ukrainas helsedepartement er den ukrainske regjeringen forbudt å publisere sensitiv informasjon om det amerikanske programmet, mens Ukraina er forpliktet til å gi USA de farlige patogenene som det amerikanske forsvarsdepartementet har bedt om for sin forskning. Pentagon har gjennom samme avtale fått tilgang til enkelte ukrainske statshemmeligheter som kan bli aktuelle i forbindelse med prosjektene.

Amerikanske statsborgere ledet forskningen

At det kan være grunnlag for Russlands påstander og at USA ser ut til å ha hatt en mye større deltakelse i de ukrainske biolaboratoriene enn de var villig til å innrømme, ble bevist i løpet av den siste uken.

Daily Mail avslørte da at de hadde studert et stort antall e-poster fra Hunter Bidens tapte og gjenopprettede bærbare pc, «The Laptop from Hell», og at e-postene underbygget de russiske påstandene. E-poster og forsvarskontraktdata gjennomgått av Daily Mail beviste også at Hunter Biden, i løpet av tiden hans far Joe Biden var visepresident under Obama, var involvert i å finansiere flere av disse laboratoriene. Vi kommer tilbake til dette i neste artikkel.

E-postene avslørte også navnene på flere amerikanske personer som var sentrale i de biologiske forskningsprosjektene fra firmaene Metabiota og Black & Veatch, samt tjenestemenn fra DTRA. DTRA er interessant i denne sammenheng, fordi Pentagons biologiske prosjekt i Ukraina og det sentrallageret for spesielt farlige mikroorganismer som skal ha blitt opprettet i Kiev, koordineres av sjefen for DTRA-kontoret. Frem til 2021 ble alle DTRA-prosjekter i Ukraina ledet av den amerikanske statsborgeren Joanna Wintrol, som har signert flertallet av dokumentene som Russland har presentert i diskusjonene om aktivitetene til biolaboratoriene.

DTRA-aktiviteter i Georgia og Ukraina er dekket av spesifikke bilaterale avtaler. I henhold til avtalene, dersom DTRA-sponsede forskeres aktiviteter fører til død eller skade på lokalbefolkningen, kan ikke DTRA holdes ansvarlig.

Wintrol ledet prosjekter som UP-2, UP-4, UP-6 og UP-8 (studiet av de 4.400 ukrainske soldatene nevnt tidligere) for å studere dødelige patogener, inkludert miltbrann, Kongo-Krim-feber og leptospirose. Tidligere utgitte dokumenter viste at Wintrol også hadde tilsyn med Project P-782, som forsket på overføring av sykdommer gjennom flaggermus. Wintrol flyttet til Chemical Security and Elimination (CSE) tidlig i 2021, ifølge Covert Geopolitics. Ved krigsutbruddet hadde Wintrols rolle blitt overtatt av Thomas Hatfield.

Det var også DTRA som i 2010 ga Black & Veatch (selskapet som fikk full innsikt i det amerikanske militærets biologiske forskningsprogram av den USA-fødte helseministeren) i oppdrag å bygge et såkalt Biological Safety Level 3-laboratorium (BSL-3) i Odessa. Biolaboratorier klassifiseres fra klasse 1 til klasse 4, basert på den type forskning som kan bedrives. BSL-4 er det høyeste nivået av biosikkerhetstiltak og er egnet for arbeid med midler som lett kan overføres via aerosol i laboratorier og forårsake alvorlig til dødelig sykdom hos mennesker som det ikke finnes tilgjengelige vaksiner eller behandlinger for. Wuhan Institute of Virology i Wuhan er en BSL-4. I USA har DoD til rådighet BSL-4-laboratorier i Fort Detrick, Maryland.

I Ukraina finnes biolaboratorier fra BSL-1 til BSL-3. Slike BSL-3 høyrisikolaboratorier som i Odessa brukes til å studere luftbårne smittestoffer og giftstoffer som kan forårsake potensielt dødelige infeksjoner. Ifølge Black & Veatchs pressemelding skulle laboratoriet i Odessa «gi forbedret utstyr og opplæring for å effektivt, trygt og sikkert identifisere spesielt farlige patogener» som kan være «naturlig forekommende eller introdusert gjennom et bioterrorangrep».

Det var disse «spesielt farlige patogenene» som ifølge Russland ble fraktet fra Ukraina til USA før krigsutbruddet. Spørsmålet nå er om disse patogenene blir i USA eller transporteres til andre steder?

«Pentagon does not do missionary work, they kill people»

Ifølge Francis Boyle, professor i internasjonal rett ved University of Illinois College of Law, tyder rapportene på at USA gjennomfører biokrigsprogram i Ukraina i strid både med The Biological Weapons Convention (BWC) og The Biological Weapons Anti-Terrorism Act fra 1989 (BWATA). Boyle deltok i arbeidet med å utvikle BWATA, han har siden 1983 jobbet for å stoppe spredningen av biologiske våpen, og i 2005 ble hans bok Biowarfare and Terrorism publisert. I en intervju den 14. mars understreket professor Boyle at biolaboratorier som for eksempel det BSL-3-laboratoriet som fins i Odessa, er svært farlige under en krigssituasjon. Det er ikke mulig å nøytralisere patogenene ved å bombe laboratorieanleggene, de må sikres.

– Indeed, there is a BSL-3 down there in Odessa. And if you look at websites for BSL-3s, which I have done repeatedly, you will see they research develop test, stockpile prepare for use, every type of hideous biological warfare weapon you can possibly imagine using DNA genetic engineering, gain of function, and now, synthetic biology, which by the way, I also covered in my biological weapons anti Terrorism Act. Every US citizen and resident involved in these activities is subject to life imprisonment under my statute, sier professor Boyle.

– And I have been fighting against the US biological warfare, weapons establishment, the British establishment, and others, ever since then, and based on my knowledge, judgment and experience and everything I have seen in the public record so far, yes, these are biological warfare weapons or offensive biological warfare. Weapons laboratories set up by the Pentagon. Remember that the Pentagon does not do missionary work, they kill people.

Les mer: Biolaboratoriene. Del 1: Ukrainsk forskning vil fortsette – i Sverige

 

Få med dere sendingen med Rebecca Mistereggen og Helena Edlund som omhandler samme tema:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.