Anklagene mot USA angående de ukrainske biolaboratoriene fortsetter. På en pressekonferanse 11. mai hevdet det russiske militæret at Demokratene i USA, under presidentskapet til Barack Obama, samarbeidet med legemiddelfirmaer og stiftelser ledet av George Soros og Bill Gates for å starte biomedisinsk forskning i Ukraina. Medisinske selskaper som Pfizer, Moderna og Marck skal også ha fått tilbud om å teste nye medisiner i Ukraina, uten å anvende internasjonale sikkerhetsstandarder. Overskuddet skal da ha blitt brukt blant annet til å finansiere Demokratenes valgkamp.

Ifølge Russia Today ble militær bioforskning finansiert direkte fra det føderale budsjettet, men det ga også statlige garantier for å samle inn penger fra ikke-statlige organisasjoner (såkalte NGOer) kontrollert av ledelsen i Demokratene. Russland har pekt på Bill og Melinda Gates Foundation, Clinton Foundation, George Soros Open Society og investeringsfond som Rockefeller Foundation, EcoHealth Alliance – og Hunter Bidens Rosemont Seneca Partners.

Dette er alvorlige påstander, og alle russiske påstander bør på nåværende tidspunkt tas med en stor klype salt. På den annen side kan det være interessant å se nærmere på om de ukrainske biolaboratoriene som har vært i fokus siden krigsutbruddet har en tilknytning til Det hvite hus og Demokratene, og hvordan den sammenhengen i så fall ser ut.

La oss begynne med å slå fast at 2014 i denne sammenheng var et svært begivenhetsrikt år. Denne teksten vil komme tilbake til det året ved en rekke anledninger, og vi starter i oktober.

Da innførte nemlig USA et moratorium for Gain of Function-forskning (GoF, forskning rettet mot å gjøre patogener mer farlige og smittsomme), og det ble gjort fordi myndighetene i flere år mottok flere rapporter hver uke om hendelser fra landets laboratorier. Blant annet hadde 75 statsansatte blitt utsatt for levende miltbrannvirus, en student hadde dødd av kopper og toppmoderne forskningsanlegg hadde fått flere tekniske sammenbrudd. I juli 2014 skjedde endelig en rekke laboratorieulykker som ble den siste dråpen for US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sikkerheten ved de amerikanske høyrisikolaboratoriene ble vurdert til å være utilstrekkelig og all GoF ble forbudt for et da ukjent tidsrom i fremtiden.

Men det at GoF var forbudt i USA betydde på ingen måte at USA planla å slutte å bruke GoF – i stedet begynte de å lete etter alternative laboratorier plassert utenfor USAs restriksjoner og lovverk. Det var selvfølgelig ønsker: Laboratorier og kompetent personale skulle helst allerede være på plass for å unngå lange og dyre oppstartsprosesser, USA ville allerede ha etablert politiske kontakter i landene og også så stor innflytelse over landene at forskning kunne begynne uten vanskelige spørsmål eller medieoppmerksomhet. Basert på disse kriteriene sto ett land frem som overlegent: Ukraina.

Den perfekte backup-løsningen

Det store, men anonyme landet i det tidligere Sovjetunionen hadde allerede en rekke laboratorier innenfor sine grenser, laboratorier som USA var godt kjent med etter å ha drevet omfattende etterretning og spionasje mot landet siden slutten av andre verdenskrig, et arbeid som ble intensivert da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991.

Samme år lanserte USA det såkalte Nunn-Lugar-programmet for det tidligere Sovjetunionen, med mål om å kontrollere/eliminere sovjetiske masseødeleggelsesvåpen, inkludert biovåpen. Pentagons Defense Threat Reduction Agency (DTRA) var ansvarlig for programmet.

USA visste derfor ikke bare at Sovjetunionen hadde drevet militær forskning på biologiske våpen i Ukraina, de hadde også allerede engasjert forskerne som utførte forskningen, blant annet gjennom etableringen av den mellomstatlige organisasjonen Science and Technology Center in Ukraine (STCU).

STCU ble grunnlagt i 1993 som en del av de bilaterale avtalene mellom USA og Ukraina. Formålet ble sagt å være å «etablere et vitenskaps- og teknologisenter i Ukraina», organisasjonen ble finansiert av den amerikanske regjeringen og fikk status som diplomatisk oppdrag. Det konkrete resultatet var at de samme forskerne som hadde drevet militær forskning på kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske våpen (CBRN) for Sovjetunionen, ville drive fredsforskning innenfor CBRN for USA.

Samme år ble avtalen mellom Ukraina og USA for å forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen signert, en avtale mellom det ukrainske helsedepartementet og DTRA. Åtte år senere ble det supplert med en tilleggsprotokoll, som fokuserte på å forhindre spredning av teknologier, patogener og kunnskap for å utvikle biovåpen.

Dette var begynnelsen på overføringen av de ukrainske militære biologiske laboratoriene til amerikanske spesialister.

Noen år senere startet det amerikanske biomedisinske ingeniørselskapet Black & Veatch Special Projects arbeidet med å, som entreprenør for DARPA, utvide og oppgradere åtte biolaboratorier i Ukraina. Arbeidet varte fra 2005 til 2014 og omfattet blant annet høyrisikolaboratoriet i Odessa, som siden 2011 har vært ansvarlig for studier av «patogener som kan brukes i bioterrorangrep». Under en nylig pressekonferanse hevdet Russland at USA har investert 224 millioner dollar i ulike biologiske programmer siden 2005. Disse tallene må tas med en klype salt.

De politiske kontaktene var også på plass, og var i 2014 sterkere enn noen gang. Året hadde begynt med Euromaidan-revolusjonen i Ukraina, en revolusjon der USA åpenlyst hadde støttet protestene mot president Viktor Janukovitsj og erstattet ham med den mer USA-vennlige Arsenij Yatsenyuk. I februar, åtte måneder før GoF-moratoriet, ble målet nådd – Janukovitsj ble deportert og Jatsenjuk tiltrådte som statsminister.

Hunter Biden, Burisma og Rosemont Seneca

Det var også en rekke selskaper med sterke amerikanske forbindelser i Ukraina. En av dem var gasselskapet Burisma Holdings. Selskapet ble grunnlagt i 2002 av den ukrainske mangemillionæren og oligarken Mykola Zlochevsky, som også var minister for økologi og naturressurser i den ukrainske regjeringen mellom 2010 og 2012.

Da Burisma etter Euromaidan ønsket å styrke styret og tiltrekke seg utenlandske investorer, ble det besluttet å tilby plass i selskapets styre til den amerikanske advokaten og forretningsmannen Hunter Biden, som tok over som styremedlem i Burisma i mai 2014. Biden hadde alle de ferdighetene man kunne ønske seg: Han manglet erfaring fra energifeltet, og hans far Joe Biden var på det tidspunktet USAs visepresident. Det var det viktigste.

Biden junior var imidlertid ikke den første amerikaneren i denne sammenhengen. Under Joe Bidens besøk til Ukraina i april 2014, ble Devon Archer, rådgiver for utenriksminister John Kerrys presidentkampanje i 2004 og tidligere klassekamerat med Kerrys stesønn, styremedlem i Burisma.

Hunter Biden var en topprekruttering. Med ham fikk Burisma ikke bare en direkte kanal inn i Det hvite hus, men også tilgang til ressursene til investeringsselskapet Rosemont Seneca Partners, som Biden grunnla i juni 2009 sammen med ovennevnte Archer (som senere ble dømt for grovt bedrageri etter å ha solgt falske aksjer for 60 millioner dollar) og Christopher Heinz. Sistnevnte var arvingen til formuen til Heinz Ketchup-familien og stesønnen til John Kerry, som var utenriksminister mellom 2013 og 2017 og mangeårig venn av Joe Biden. Kerry var også en av politikerne som offisielt hadde støttet maktskiftet i Ukraina.

Rosemont Seneca var på sin side knyttet til Heinz investeringsfond Rosemont Capital, som vokste raskt. I en e-post til en potensiell investor beskrev selskapet seg selv som «et 2,4 milliarder dollar venturekapitalfirma som er sameid av Hunter Biden og Chris Heinz».

Hovedkvarteret til Rosemont Seneca Partners lå i Washington DC, og virksomheten er beskrevet som følger i boken Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends av Peter Schweizer:

«I de neste syv årene, mens Joe Biden og John Kerry forhandlet frem sensitive og risikable avtaler med utenlandske regjeringer, sikret Rosemont Seneca seg en rekke eksklusive avtaler med de samme regjeringene. [—] Det ble gjort lønnsomme forretninger med utenlandske regjeringer i umiddelbar nærhet av at deres fedre hadde viktige diplomatiske oppdrag der. De utenlandske regjeringene nådde gunstige politiske avtaler med USA, mens sønnene sikret gunstige økonomiske avtaler fra de samme regjeringene».

Hunter Bidens engasjement i Burisma varte mellom 2014 og 2019. I løpet av disse årene betalte Burisma 83.333 dollar per måned til Biden for «konsulenttjenester og rådgivning».

I skyggen av Ukraina-krigen har Bidens engasjement i Burisma blitt en sensitiv sak, og i april i år bemerket New York Post at Wikipedia hadde slettet en artikkel om Hunter Bidens aktiviteter på Rosemont Seneca. Wikipedia begrunnet avgjørelsen med å si at den ikke ønsket at nettstedet skulle bli «en magnet for konspirasjonsteorier».

En kinesisk fortid

Da USA begynte å lete etter innganger til Ukraina, trengte de derfor ikke engang å forlate The Oval Office. Sønnene til visepresidenten og utenriksministeren var ikke bare perfekte forbindelser mellom Ukraina og USA, de hadde også allerede forbindelser til militærforskningens verden.

Fra starten av selskapet i 2009 begynte Rosemont Seneca kontakter med Kina, og da Joe Biden tok Air Force Two til møter med Kinas president Xi Jinping i Beijing i desember 2013, fulgte Hunter Biden ham. Ti dager senere signerte Hunter Biden en avtale på 1,5 milliarder dollar mellom Rosemont Seneca og den kinesiske statens mektigste økonomiske institusjon, Bank of China.

Rosemont Seneca og Bank of China opprettet i fellesskap investeringsfondet Bohai Harvest RST (BHR). Fondet startet med en kapital på én milliard dollar og navnet sladret om hvem som var involvert: «Bohai» (eller Bo Hai), som er en del av Gulehavet, refererte til den kinesiske staten, «RS» sto for Rosemont Seneca og «T» var Thornton Group, et internasjonalt investeringsselskap grunnlagt av den demokratiske toppolitikeren William Bulgers sønn, James Bulger. BHR ble dannet for å investere kinesisk kapital utenfor landet, men en plagsom faktor var at så mye som 80 prosent av selskapet ble kontrollert av den kinesiske staten – som også var garantist for fondet.

Med andre ord, den kinesiske regjeringen finansierte et selskap som de eide sammen med sønnene til to av USAs mektigste beslutningstakere.

Samarbeidet mellom Rosemont Seneca og Kina var tett og problematisk. Flere investeringer førte til alvorlige konsekvenser for USAs nasjonale sikkerhet, for eksempel da BHR fusjonerte med det kinesiske, statseide Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

AVIC er en av Kinas største militære leverandører, og produserer blant annet jager- og bombefly, transportfly og droner. Selskapet er kjent for å, i mange år, ha stjålet teknologi fra land i Vesten og brukt dem på sine egne militærsystemer – de kopierte for eksempel teknologi fra det amerikanske stealth-flyet F-35 til den kinesiske ekvivalenten J-31.

I september 2015 kjøpte AVIC 51 prosent av det amerikanske selskapet Henniges. De resterende 49 prosentene ble kjøpt av BHR. Henniges regnes som verdensledende innen antivibrasjonsteknologi for bilindustrien, men det er også en teknologi som kan brukes til militære formål, såkalt «dual use». Avtalen måtte derfor godkjennes på høyeste politiske nivå for å gå gjennom, og godkjenningen kom – fra John Kerrys utenriksdepartement…

Forskning i Wuhan …

Rosemont Seneca utvidet snart sine operasjoner i Kina til å omfatte andre aspekter av militært samarbeid. Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), hvor Hunter Biden var administrerende direktør, var en av hovedfinansierne til selskapet Metabiota, som også er en av nøkkelaktørene i Ukraina. På nettsiden deres presenterer de seg slik:

«Metabiota har over ti års erfaring med å samarbeide med industri og myndigheter over hele verden for å bygge motstandskraft mot epidemier og beskytte global folkehelse. Selskapet har hovedkontor i San Francisco, California, med flere kontorer i Washington DC, Kamerun og Den demokratiske republikken Kongo.

Metabiotas team inkluderer globale ledere innen epidemiologi, veterinærmedisin, laboratorievitenskap, informatikk, aktuarvitenskap, samfunnsvitenskap og politisk økonomi, og betjener noen av de mest respekterte kundene i bedrifts-, forsikrings-, regjerings- og multilaterale sektorer.»

I følge National Pulse beskrives Metabiota som «et unikt selskap med en banebrytende innsats for å beskytte verden mot spredning av epidemier», og at de «vurderer epidemisk risiko i virale hot spots og gir strategier for å redusere spredningen av smittsomme sykdommer».

Dette er vakre ord og edle formål, men anmeldelser av GoF-forskning tyder på at presentasjonene til de involverte selskapene ofte inneholder et «omvendt språk», der forskningen sies å være rettet mot å hindre spredning av nettopp de samme patogenene som GoF engasjerer seg i å gjøre farligere og mer smittsomt.

Finansielle rapporter viser at RSTP i juni 2015 finansierte Metabiota med rundt 30 millioner dollar. Metabiota hadde allerede samarbeidet med Peter Daszaks EcoHealth Alliance, Anthony Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) og Wuhan Institute of Virology (WIV), under en paraply som inkluderte flere selskaper og organisasjoner som var aktive innen biologisk forskning. Denne paraplyen førte til slutt til en studie om smittsomme sykdommer for flaggermus i Kina.

I september 2021 ble det publisert dokumenter som viste at EcoHealth Alliance tre år tidligere hadde søkt DARPA om et tilskudd på 14 millioner dollar, for å sammen med forskere fra Wuhan Institute of Virology injisere mus med GoF-produsert, dødelig flaggermuskoronavirus.

 

Prosjektet fikk tittelen «Project DEFUSE» og prosjektforslaget ble sendt inn som en del av DARPAs PREEMPT-program, som «tilstreber å inneholde virusinfeksjonssykdommer i dyrereservoarer før virus utvikles til å true mennesker». Ettersom et av målene var å se om menneskelige celler ville begynne å produsere SARS-virus etter injeksjoner, mente DARPA-anmelderne at EcoHealth Alliances forskningsforslag brøt med GoFs forskningsretningslinjer. DARPA nektet derfor å stå for hele finansieringen. Men DARPA har nektet å svare på spørsmålet om forslaget ble delfinansiert, eller godkjent i revidert form.

…  og i Ukraina

Da GoF-moratoriet ble innført i USA, var det mye som tydet på at Pentagon og DTRA allerede drev en del militær, biologisk forskning ved biolaboratorier i Ukraina. Men både laboratoriene og virksomheten hadde behov for oppussing slik at den stoppede forskningen kunne overføres til dem. Så hvem eller hva kan du henvende deg til? Også denne gangen var svaret i Det hvite hus.

Hunter Bidens engasjement i arbeidet til de ukrainske biolaboratoriene var lenge omdiskutert. Under en pressekonferanse 24. mars hevdet Russland at Biden hadde vært med på å finansiere et forskningsprogram for biologiske våpen i Ukraina som startet i 2014.

I følge de fremlagte dokumentene hadde nesten 32 millioner dollar blitt investert i et program for å organisere arbeidet til laboratorier, overvåke infeksjonssykdommer og utføre arbeid for å reagere raskt på utbrudd av patogener. Programmet uttalte også «sikker innsamling, behandling, midlertidig lagring og transport av kliniske prøver» som sine mål.

Russland hevdet at det ukrainske biolaboratorienettverket ble angivelig finansiert av selskapene Metabiota (samme selskap som Rosemont Seneca finansierte i Kina), Black & Veatch (som ble beskrevet som «hovedleverandøren av utstyr til Pentagons biolaboratorier rundt om i verden») og andre amerikanske myndigheter. I tillegg til militæret ble US Agency for International Development, George Soros Foundation og Centers for Disease Control and Prevention (samme myndighet som medvirket til å innføre GoF-moratoriet i USA) sagt å være direkte involvert, og omfanget av biolab-programmet ble beskrevet som «imponerende».

Påstandene ble avvist av USA, som sa at det var russisk propaganda.

Men i mars avslørte Daily Mail at de hadde studert et stort antall e-poster fra Hunter Bidens tapte og gjenopprettede bærbare, «The Laptop from Hell», og at Bidens egne e-poster underbygget de russiske påstandene: Hunter Biden hadde investert millioner i biologisk forskning i Ukraina.

Hunter Biden forlot den bærbare datamaskinen sin for reparasjon i en databutikk i Delaware i april 2019, men hentet den aldri. Eieren, John Mac Isaac, ga en kopi av harddisken til Trumps advokat Rudy Giuliani, som ga den videre til Jack Maxey. Maxey, en tidligere medarbetider til Steve Bannons podcast War Room, hevdet at han og kollegene hans hadde funnet «450 gigabyte med slettet materiale» inkludert 80.000 bilder og videoer og mer enn 120.000 arkiverte e-poster.

Våren 2021 ga Jack Maxey kopier av harddisken til DailyMail.com, Washington Post, New York Times og til og med til senator Chuck Grassley, Republikaneres representant i Senatets justiskomité – men det var Daily Mail som publiserte deler av materialet.

E-poster og forsvarskontraktdata gjennomgått av Daily Mail beviste at Hunter Biden var med på å finansiere blant annet et biolaboratorium i Odessa, og akkurat som russerne hevdet, var det Black & Veatch og Metabiota som ble finansiert gjennom – Rosemont Seneca…

Metabiota er et medisinskt dataselskap og en Pentagon-entreprenør, og hensikten med investeringen i selskapet var å forske på dødelige patogener på ukrainsk territorium. Biden og hans kolleger i Rosemont Seneca samlet også inn flere millioner dollar i finansiering for Metabiota fra investeringsgiganter inkludert Goldman Sachs. Hunter Bidens presentasjoner til investorer hevdet at de ikke bare organiserte finansiering for firmaet, de hjalp det også med å «få nye kunder», inkludert «statlige departement i tilfelle Metabiota».

E-posten antyder også at Hunter Biden var spesielt involvert i Metabiotas operasjoner i Ukraina og hadde en fremtredende rolle i å sikre at Metabiota kunne utføre sin forskning – og dette samtidig som Biden både var styremedlem i Burisma og sønn av visepresidenten i USA.

Men Metabiota ser ut til å ha hatt flere og større oppgaver enn laboratoriene. Selv om Metabiota tilsynelatende er et medisinsk dataselskap, sendte visepresidenten Mary Guttieri en e-post til Hunter  Biden i april 2014, hvor hun takket for de private kontaktene de hadde med hverandre og beskrev hvordan de kunne «løfte Ukrainas kulturelle og økonomiske uavhengighet fra Russland», noe som kan betraktes som et uvanlig mål for et bioteknologiselskap. Nedenfor finner du Mary Guttieres e-post til Hunter Biden:

Amerikanske myndigheter investerte store summer i prosjektene. For eksempel tildelte det amerikanske forsvarsdepartementet (Department of Defence, DoD) Metabiota en kontrakt verdt 18,4 millioner dollar for årene 2014 til 2016, med 307.091 dollar øremerket for «forskningsprosjekter i Ukraina».

De amerikanske selskapene fikk også spesialbehandling fra ukrainske myndigheter. USA-fødte Ulana Suprun, som deltok som aktivist under Euromaidan-revolusjonen og deretter ble Ukrainas helseminister fra 2016 til 2019, ga Black & Veatch full tilgang til alle biolaboratorier i Ukraina involvert i DTRAs militærbiologiske forskningsprogram.

En annen DTRA-entreprenør som opererte i Ukraina var det amerikanske selskapet CH2M Hill. Selskapet ble tildelt en kontrakt på 22,8 millioner dollar for å bygge og utstyre to nye biolaboratorier mellom 2020 og 2023: Statens vitenskapelige forskningsinstitutt for laboratoriediagnostikk og veterinær-sanitær ekspertise (Kyiv ILD) og Ukrainas statstjeneste for mattrygghet og forbrukerbeskyttelse Regionalt diagnostisk laboratorium (Odesa RDL). I følge lekkede dokumenter mottok CH2MHill også 11,6 millioner dollar for å implementere et program rettet mot å «motvirke spesielt farlige patogentrusler i Ukraina».

Moratoriet for GoF-forskning i USA varte til desember 2017, men Pentagons forskning ved de ukrainske laboratoriene fortsatte.

Millioner i inntekt og anklager om korrupsjon

Hunter Biden forlot setet i Burismas styre i 2019, under Joe Bidens presidentvalgkamp. Året etter, 2020, beslagla ukrainske tjenestemenn seks millioner dollar som de hevdet ble tilbudt i bestikkelser for å avslutte en etterforskning av Burisma-grunnlegger Mykola Zlochevsky, som også rekrutterte Biden.

Allerede under Hunter Bidens periode i Burismas styre, startet ukrainske påtalemyndigheter en etterforskning av selskapet på grunn av mistanker om korrupsjon og hvitvasking av penger. Etterforskningen ble imidlertid brått avbrutt i mars 2016, etter at Joe Biden krevde at aktor Viktor Shokin skulle få sparken. Ukraina hadde bedt om økonomisk bistand på én milliard dollar fra USA, og ansvarlig for forhandlingene i Kiev var visepresident Joe Biden – men han hadde ingen interesse i at Burisma ble undersøkt. Joe Biden stilte rett og slett et ultimatum: Hvis Ukraina skulle få milliarden, måtte Shokin få sparken. Aktor fikk sparken, etterforskningen mot Burisma ble avsluttet og Ukraina fikk sin milliard.

Det kan være ondsinnede rykter, men Shokin har vært åpen om at han ble sparket som en direkte konsekvens av etterforskningen av Burisma, og i 2019 fortalte Joe Biden selv historien under et foredrag som ble tatt opp i Council of Foreign Relations.  Etter at videoen gikk viralt, hevdet faktasjekkere tilknyttet Demokratene at Joe Bidens krav ikke hadde noe å gjøre med sønnens styreoppdrag i Burisma. Den pågående etterforskningen gjaldt Burisma i årene 2010 til 2012, altså før Hunter Biden satt i styret. Det burde i stedet ha handlet om misnøye med Viktor Shokins innsats. Biden-familien slapp uansett unna etterforskningen –  denne gangen.

Men da Daily Mail avslørte innhold fra «The Laptop from Hell», ble det også avslørt at engasjementet i Ukraina og Kina var en lukrativ avtale for Hunter Biden. I fem år hadde han tjent elleve millioner dollar, pluss at han mottok «gaver», blant annet i form av en 2,8 karat diamant. Men det var ikke nok til å dekke kostnadene. I følge dokumenter funnet i Hunters laptop hadde han hatt utgifter på rundt 200.000 dollar per måned.

I februar 2017 søkte Hunter Bidens kone Kathleen Buhle om skilsmisse. Hun annonserte da at paret hadde en skattegjeld på 313.000 dollar og i forrige uke ble det avslørt at gjelden nå har vokst til to millioner dollar.

Etterforskningen av Hunter Bidens skatter startet da faren fortsatt var visepresident, men i 2018 ble den utvidet til å omfatte potensielt skattesvindel, hvitvasking av penger og brudd på lobbylover, da det antas at Hunter Biden har brukt sin politiske innflytelse til å påvirke virksomheten til selskapene han har vært involvert i.

En senatrapport fra september 2020, ledet av senatorene Chuck Grassley og Ron Johnson, fokuserte på Hunters arbeid for det kinesiske selskapet CEFC China Energy. Ifølge rapporten betalte det CEFC-finansierte selskapet Hudson West III 4,8 millioner dollar til et annet av Hunter Bidens selskaper, Owasco P.C. Så selv om Hunter Biden slapp unna den ukrainske påtalemyndigheten i 2016, blir han nå etterforsket av amerikanerne, som bruker e-posten fra den bærbare datamaskinen som bevis.

«The big guy»

I en e-post sendt av Hunter Bidens forretningspartner James Gilliar i 13. mai 2017, ble det hevdet at ti prosent av aksjekapitalen fra deres multimillion-dollar-avtale med CEFC skulle gå til «the big guy». Det er angivelig en referanse til den nåværende presidenten Joe Biden, som mot slutten av sin periode som visepresident nettopp ble kalt «the big guy»:

«At the moment there s a provisional agreement that the equity will be distributed as follows
> 20 H
> 20 RW
> 20JG
> 20 TB
> 10 Jim
> 10 held by H for the big guy ?
> Any comments or disagreement lets table now ?
> apologies for typos cant see shit
> J»

Joe Biden har gjennom årene hevdet at han ikke har vært involvert i sønnens virksomhet på noen måte, men den nåværende etterforskningen kan tyde på det motsatte.

Materiale fra «The Laptop from Hell» viser at ukrainske ledere av Burisma så på Hunter Biden som en direkte kanal til visepresidenten, og da Hunter Biden i 2015 inviterte sine forretningspartnere fra Burisma til middag på en restaurant i Washington DC, var deltakerne lovet et «hemmelig møte» med visepresidenten, og Hunter Biden skriver at middagen «tilsynelatende er for å diskutere mattrygghet». Det hvite hus avviste først at den daværende visepresidenten var til stede på sønnens forretningsmiddag, men erkjente det etter hvert da bilder fra kvelden ble publisert.

En database med e-poster fra «The Laptop from Hell» er nå etablert, du finner den her på siden Biden Laptop Emails. Fortsettelse forventes å følge, for siden presenteres med følgende ord:

«Here are 128k emails from the Biden Laptop, which is a modern Rosetta Stone of white and blue collar crime under the patina of ‘the Delaware Way’. Prior to the discovery of the Rosetta Stone, a number of ancient languages were mere gibberish and hash marks. Similarly, the emails on the Biden Laptop illuminated previously convoluted webs of the people you see leading the charge for global governance; truly, the emails can be considered a translation tool for Open-Source Intelligence (OSINT) gathering.»

Les de tidligere artiklene i serien om de ukrainske biolaboratoriene her:

Biolaboratoriene. Del 1: Ukrainsk forskning vil fortsette – i Sverige

Biolaboratoriene. Del 2: Laboratoriene og forskningen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.