Anna Ekström (S) er utdanningsminister og ansvarlig for forskning og høyere utdannelse. Her med statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

Den svenske regjeringen la i desember fram en proposisjon for Riksdagen hvor man argumenterer for å regulere svensk forskning ved hjelp av det svært subjektive begrepet «värdegrund».

«Värdegrund» betyr omtrent verdigrunnlag, og er et mye brukt begrep i svensk politikk. Begrepet stammer fra en feil oversettelse av dignity (verdighet), og blir særlig brukt for å isolere Sverigedemokraterna, nettopp fordi SD ikke har samme «värdegrund» som de andre partiene. Rådende og akseptert «värdegrund» er blant annet at man ikke er kritisk til masseinnvandringen, at man anser islam som «fredens religion» og at man aksepterer alle krav fra translobbyen.

Les også: Svenskene gir ut ny barnebibel med «genusperspektiv»

Svensk «värdegrund» er også preget av en utbredt omsorg for den kriminelle, som aldri har ansvar for sine egne gjerninger, men kun er et offer for undertrykkelse fra patriarkatet, den strukturelle rasismen etc. Denne «värdegrund» nyter stor støtte i medier, akademia og den kulturelle elite.

I proposisjonen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige  skriver regjeringen at «det ska vara en allmän princip i högskolornas verksamhet att främja och värna den akademiska friheten». Men videre skriver de:

Det fria kunskapssökandet och den fria kunskapsspridningen ska dock alltid utövas inom de rättsliga ramar som finns och utifrån den värdegrund som gäller.

Dette får professorene Lars Hultman og Christina Moberg ved Linköpings universitet til å reagere. I et debattinnlegg i Dagens Nyheter advarer de mot hvilke konsekvenser en slik regulering av den frie forskningen vil kunne få.

Här har vi svart på vitt att regeringen avser att villkora den akademiska friheten med värdegrund.

Vad händer då den dag som värdegrunden plötsligt ändrar sig, kanske med en demagog till statsminister?

Man kan muligens stille spørsmålet: Har ikke Sverige allerede havnet i en situasjon hvor landet styres av demagoger?

En regulering av forskningen basert på eksisterende värdegrund vil gjøre det vanskelig å forske på negative konsekvenser som følge av innvandring, eller genusteorienes konsekvenser for sårbare barn. Klimapolitikken vil nok også bli et enda mer beskyttet felt enn i dag. Den svenske kriminologien, som alltid finner forklaringer på forbrytelser et helt annet sted enn hos gjerningspersonen selv, vil mure seg inne i sine vrangforestillinger. Utfordrende syn vil miste finansiering.

Dette vil med andre ord kun forsterke en utvikling som allerede er svært tydelig i forskning og akademia, ikke bare i Sverige, men over hele Vest-Europa.

De to forskerne ber Riksdagen stemme nei til forslaget, for å beskytte den akademiske friheten.

Den fria forskningen och det fria tänkandet är hörnstenar i vår demokrati, och även resultat som går emot de styrandes åsikter måste fritt kunna framföras.

Stryk värdegrundsreferensen! I stället bör våra lärosäten ges större institutionell frihet och politisk klåfingrighet hållas på armlängds avstånd.

Dagens Nyheter (bak mur)
Nyheter Idag

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.