Nytt

Riksdagsrepresentant Jeff Ahl krever svar fra regjeringen etter at Kungliga tekniska högskolan prøvde å få utvist en student som påviste fakta om innvandrere og kriminalitet.

Etter Fria Tiders avsløring av Kungliga tekniska högskolans (KTH) oppførsel har riksdagsrepresentant Jeff Ahl (fra det nystiftede partiet Alternativ för Sverige) levert en interpellasjon til regjeringen. Ahl vil spørre statsråd Helene Hellmark Knutsson (S) hva regjeringen vil gjøre med den politisk korrekte styringen av universitetet KTH.

Igjen er det den allestedsnærværende «värdegrunden» som er i fokus. Som brukes for å skremme folk til taushet og konformitet:

– Värdegrunden används för att skrämma folk till tystnad och likriktning, sier Jeff Ahl.

I går ble det kjent at rektor ved KTH har henlagt disiplinærsaken mot studenten Felix.

Felix ble av KTH anklaget for å ha forbrutt seg mot «värdegrunden» etter at han hadde laget et faktaark om at visse innvandrergrupper er overrepresentert i statistikken over seksuallovbrudd. Etter at saken ble kjent stakk universitetsledelsen halen mellom bena og trakk disiplinærsaken.

Representant i riksdagen Jeff Ahl forlot nylig Sverigedemokraterna og gikk over til det nydannede partiet Alternativ för Sverige. I går leverte han to spørsmål (interpellasjoner) til regjeringen, den ene dreier seg om behandlingen av Felix.

– Jag vill veta vad regeringen vidtar för åtgärder för att sånt här inte ska få förekomma på universiteten. Regeringen måste kunna svara på vad som försiggår. Det är de som tilldelar medel till universiteten, sier Jeff Ahl.

Riksdagsmannen reagerer på at KTH viste til sin såkalte värdegrund som begrunnelse for disiplinærsaken mot Felix:

– Innan jag blev politiker jobbade jag inom Försvarsmakten och såg hur värdegrunden kan tillåtas bli viktigare än själva verksamheten. Värdegrunden är egentligen en politisk styrning som används för att skrämma folk till tystnad och likriktning. Den hör inte hemma i en demokrati.

Demokratiet er truet, mener Ahl:

– Det är obehagligt att se demokratin på glid. Vi har politiserade myndigheter och högskolor som bedriver politiska forskningsprojekt. När man sedan hotar elever med avstängning för att de har en viss åsikt i en viss fråga baserat på faktaunderlag, då är det riktigt illa. Myndighetspersoner ska bedriva tjänsteutövning och ingenting annat. De ska ha en opolitisk ställning och det gäller inte minst lärare på universitet.

Jeff Ahls andre interpellasjon er rettet mot kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP):

– Jag vill veta vad regeringens inställning är till att SVT bedriver politisk propaganda för barn.

Bakgrunnen er et barneprogram som nylig ble sendt i SVTs Barnkanalen. I programmet forklarer en kvinnelig karakter for sitt barnebarn at det er helt greit å lyve om at man gjemmer ulovlige innvandrere.

– SVT har länge haft väldiga problem att rapportera sakligt – det är alltid vinklat för att gynna feminism, invandring eller andra vänsterprojekt. Alla minns EU-valnatten. Det var mer en parodi än en valvaka, säger Jeff Ahl.

– Det här speglar sig även i barnprogram och där tycker jag att det börjar gå för långt. Barnen ska vara helt fria från politik – de ska kunna se på ett barnprogram utan att bli utsatta för politisk propaganda.

 

Jeff Ahl kräver svar av regeringen om KTH:s faktaförbud

Les også