Nytt

Inte okej: Foreleserne på KTH avbrøt umiddelbart undervisningen og innledet et krisemøte med studentene. «Jag utmålades som satan själv», sier Felix, som filmet tildragelsen. Foto: Privat

Kungliga tekniska högskolan ville utvise en student som laget et faktaark om at innvandrere er overrepresentert blant seksualforbrytere. Nå gir skolen seg – og studenten anmelder ledelsen for tjenestefeil.

En afrikansk kvinne reiste seg opp midt under en forelesning, pekte på studenten og ropte: «Rasist! Nazist!». Skolen åpnet disiplinærsak mot mannen, som ble truet med utestengelse fra Kungliga tekniska högskolan (KTH).

KTH ligger i Stockholm og er et statlig universitet som utdanner sivilingeniører og arkitekter. KTH har omfattende forskningsvirksomhet.

Det var Fria Tider som tok opp den oppsiktsvekkende saken. Forrige uke sa studenten til nettavisen:

– Det är ingen som pratar med mig längre. Jag är utfryst i hela skolan. Det är helt groteskt.

Starten: En diskusjon om feminisme og innvandring

Det hele begynte med at studenten, som heter Felix, i slutten av november kom i diskusjon om feminisme og innvandring med to kvinnelige medstudenter.

När han nämnde att invandrare av utomeuropeisk härkomst är kraftigt överrepresenterade som förövare vid brott som våldtäkter trodde inte kvinnorna på honom. De bad honom därför om källor till påståendet.

När Felix kom hem satte han sig framför datorn och tog fram statistik från olika källor. Det rörde sig bland annat om siffror från Brå och en studie som gått igenom ett stort antal domar och kommit fram till att över 95 procent av alla överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk bakgrund.

Faktaarket Felix laget etter diskusjonen med de to medstudentene. Dokumentet kan leses i sin helhet her.

«Rasist!» «Nazist!»

Dagen etter ga han faktaarket til kvinnene, som spredte det videre under en forelesning. Da var det at den afrikanske kvinnen reiste seg fra sin plass bakerst i lokalet og pekte på Felix, som satt helt fremme.

– Hon skrek att jag var «rasist» och «nazist». Jag försökte förgäves säga åt henne att lugna ner sig och att det inte var någon plats för diskussion, säger Felix.

En foreleser avbrøt den selsomme forestillingen, men den skrikende afrikanske studinen kontaktet «et stort antall mannlige innvandrere som kom og stilte seg utenfor forelesningssalen og stirret på Felix gjennom et vindu», skriver Fria Tider.

– Jag tänker att det här kommer gå åt helvete, så jag sitter kvar fem minuter extra i klassrummet. Men de går inte därifrån. Jag bestämde mig för att gå ut till slut för jag kunde ju inte sitta och förnedra mig själv. Precis när jag ska lämna klassrummet marscherar de in i formation och kvinnan skriker: «Här har du dina våldtäktsmän!»

–  Jag lyckades komma därifrån genom den andra utgången. Det var en oerhört hotfull situation. Hade jag sagt någonting där kunde det ha smällt. Hade jag tjafsat emot hade jag säkert blivit nedslagen, säger Felix.

Utestengning og utfrysning

Dagen etter, fredag 1. desember, avbrøt fem studenter som Felix gjorde et gruppearbeid sammen med alt samarbeid med ham. De sluttet helt å kommunisere med ham, han ble helt fjernet fra en gruppechatt og avstengt fra tilgang til felles arbeidsdokumenter.

Mandagen etter ble Felix under et møte med avdelningschef Magnus Brenning informert om at han var avstengt fra gruppearbeidet fordi de øvrige studentene i gruppen mislikte hans politiske meninger.

Før møtet hadde Felix en forelesning. Da kom to forelesere, utbildningsledaren Anders Lindström och jämställdhetssamordnaren (sic) Anna Josefsson, uanmeldt inn i salen. Uten å nevne Felix’ navn begynte de å snakke om hvor alvorlig de så på det inntrufne, og lovet å «agera direkt».

VIDEO: Foreleserne lover å «agera direkt» mot Felix i påhør av hans medstudenter:

– Det är jättebra att ni talade om vad som hände. Väldigt bra. Det här vill vi absolut inte ska hända här på skolan. Det är inte okej, sa Anna Josefsson blant annet.

– De signalerade att jag var satan själv. Det var helt sjukt, sier Felix.

– Ekstremt stigmatisert

Ifølge Felix var det lærernes avstandstagen mot ham foran alle medstudentene som førte til at han ble helt utfryst på høyskolen.

– Jag har blivit extremt stigmatiserad och de flesta hälsar inte på mig, sa han i forrige uke.

Ifølge Fria Tider hadde en gruppe studenter med innvandrerbakgrunn rottet seg sammen mot Felix for å få ham utvist fra KTH.

De fikk hjelp av studievägledaren Annelie Fredriksson med å anmelde Felix for «störande handling eller trakasserier».

Vid ett möte med Fredriksson och Marja Mutikainen, HR-ansvarig på KTH, informerades Felix om att han nu var under utredning och riskerade att stängas av från högskolan.

Annelie Fredriksson tar i sin anmälan även upp några andra lösa anklagelser mot Felix vid sidan av faktabladet. Bland annat anklagar hon honom för att «upplevas som konspiratoriskt lagd» efter att han under en diskussion argumenterat för att ordet «hen» hade introducerats på onaturlig väg i språket.

Ifølge Fredriksson hadde Felix også «ved flere anledninger brukt ordet vänsterpatriarket» (sic). Felix sier selv at han aldri har tatt dette ordet i sin munn.

– Det är inte ens ett riktigt ord, påpeker han.

Fredriksson foreslo at man skulle lage «en handlingsplan där vi går igenom med Felix vad som är ok och när det är lämpligt att hålla tyst om sina åsikter om de inte stämmer överens med resten av klassen både för hans skull och för klassämjans skull».

Lydopptak: – Forbudt å spre fakta

Fria Tider har også publisert et lydopptak av en samtale mellom Felix og representanter for ledelsen på KTH hvor disse sier at KTH har forbudt alle former for fakta som skulle kunne få eksempelvis en innvandrer til å «føle seg krenket».

 – Man får inte sprida politiska åsikter. Oavsett om det är fakta eller vad det är för någonting, sier studieveileder Annelie Fredriksson på opptaket.

Helomvendingen

Men etter at Fria Tider begynte å skrive om saken begynte ting å skje.

På få dager snudde skoleledelsen 180 grader. Kungliga tekniska högskolans rektor Sigbritt Karlsson har besluttet å avslutte disiplinærsaken uten noen som helst reaksjon mot Felix.

Kungliga tekniska högskolans rektor Sigbritt Karlsson. Foto: KTH

«Rektor konstaterar att det inte framgår av utredningen att någon enskild har känt sig trakasserad av Felix […] eller att han på något sätt skulle ha stört undervisningen», heter det i beslutningen om å henlegge saken.

– Det känns helt fantastiskt att yttrandefriheten segrat, sier Felix.

– Det vore kul om det här förhindrar att det uppstår liknande situationer i framtiden där myndigheter försöker ingripa mot enskilda personer.

Politianmelder skolen

Historien slutter ikke med dette. Felix skal anmelde KTH till Justitieombudsmannen og kreve erstatning av staten. Han vil politianmelde de som opprettet disiplinærsak for tjenestefeil.

I et brev til skolen skriver Felix’ advokat Carl Ridderstråle:

«KTH är en statlig myndighet. Skolan är därför skyldig att iaktta principerna om saklighet, objektivitet och likabehandling i sin verksamhet. I det ligger ett krav på att enskilda inte får särbehandlas negativt på grund av sina politiska åsikter. Felix åtnjuter dessutom yttrandefrihet vilket innebär att han gentemot skolan, enligt 2 kap. 1 § första punkten regeringsformen, är tillförsäkrad rätten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Att vidta disciplinära åtgärder mot Felix därför att han har sammanställt vissa fakta i ett dokument kan därför aldrig komma ifråga».

Han skriver videre at KTHs beslutning om å utestenge Felix fra et gruppearbeid på grunn av hans politiske meninger er ulovlig. Det er i strid med Grunnloven, skriver Ridderstråle:

«Åtgärden är en allvarlig kränkning av Felix grundlagsskyddade rättigheter och utgör tjänstefel. … Det inträffade kommer att föranleda en JO-anmälan från Felix sida.»

 

Student tog fram fakta om invandrarbrott – riskerar stängas av från KTH

Ny ljudinspelning avslöjar KTH:s olagliga åsiktspolicy: Studenter får inte «sprida politiska åsikter, oavsett om det är fakta» eller inte

Ingen åtgärd mot Felix: KTH backar efter Fria Tiders granskning