Nytt

Academic Rights Watch, som overvåker den akademiske friheten i Sverige, retter skarp kritikk mot Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Bakgrunnen er at en student ble truet med utvisning for å ha påpekt at visse grupper innvandrere begår langt flere seksuallovbrudd enn svensker.

– Felix borde få en medalj för sin modiga uppläxning av ledningen, sier Erik J Olsson i Academic Rights Watch.

Bakgrunnen er Fria Tiders avsløring av saken om studenten Felix som ble både utfrosset og utestengt fra samarbeid med sine medstudenter etter at universitetet (KTH er de facto et universitet) åpnet disiplinærsak mot ham.

Stiftelsen Academic Rights Watch (ARW) vokter den akademiske friheten i Sverige, og arbeider blant annet med å påtale forsøk på å innskrenke studenters grunnleggende rettigheter, som ytringsfriheten.

Nå retter ARW hard kritikk mot Kungliga tekniska högskolan etter ledelsens forsøk på å kaste ham ut av universitetet for å ha laget et faktaark om innvandreres overrepresentasjon i statistikken over seksualforbrytere og gitt det til to kvinnelige medstudenter – som hadde bedt om å få det.

Academic Rights Watch har hørt lydfilen Felix spilte inn av sin samtale om ytringsfrihet med to representanter for KTH.

«Imponert og rørt»

Erik J Olsson i ARW sier at han er «imponerad och lite rörd» av Felix’ forsvar av ytringsfriheten på lydfilen:

– Felix borde få en medalj för sin modiga uppläxning av ledningen i principiella frågor av central betydelse för den svenska högskolan och demokratin. Han plockar sönder Fredrikssons och Mutikainens argument tills ingenting blir kvar – förutom det absurda i hela situationen. Jag råder alla att lyssna noga på vad som sägs och dra lärdom. Det här kan bli en klassiker.

Organisasjonen fastslår at man «riktar allvarlig kritik mot högskolan»:

«Vissa uttalanden som personer ur KTH:s ledning gör på en ljudinspelning med anledning av att en student anklagats för att kränka andra studenter kan förstås som att studenter vid KTH inte har rätt till yttrande- och åsiktsfrihet. Detta strider mot svensk grundlag och mot de akademiska principer som bör råda vid ett lärosäte».

Olsson:

– Väsentligen påstås här att frågor om trakasserier och upplevda kränkningar är överordnade yttrandefriheten. Men det är ju precis tvärtom då yttrandefriheten till skillnad från frågor om studie- och arbetsmiljö skyddas i grundlag.

Olsson er bekymret over at det på innspillingen vises til universitetets värdegrund som motivasjon for å innskrenke ytringsfriheten. Det reiser alvorlige spørsmål om rettssikkerheten og respekten for grunnleggende menneskeretter på KTH, sier han.

Henviste til media

Academic Rights Watch retter kritikk mot studieveilederen Annelie Fredriksson, som personlig skal ha vært imot å ta Felix’ sak videre til disciplinnämnden, i innspillingen uttrykker at hun føler seg presset til det, og sier at hun risikerer å miste jobben om hun har et syn som avviker fra hva majoriteten i universitetsledelsen mener.

Fredriksson nevnte at mediene hadde «vært på» KTH, og spurte Felix hva han trodde skulle «hende med» henne i tilfelle hun lot være å anmelde ham.

– Denna del av diskussionen pekar på en långtgående tystnads- och konsensuskultur inom ledningsskiktet på KTH. Problemet bör tas på största allvar och åtgärdas, sier Erik J Olsson.

 

Academic Rights Watch riktar hård kritik mot KTH: «Felix borde få medalj»

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!