Kirken har tradisjon for sivil ulydighet.

Ordene tilhører teolog og ordinert prest i Den norske kirke Ellen Hageman.

I tillegg til å være prest er hun også med i den ekstremistiske klimagruppen Extinction Rebellion.

Hageman kaller seg miljøaktivist.

– Kirken har en lang tradisjon for å stille seg over eller utenfor menneskelige lover når livet blir trua. Det skjer faktisk daglig i Norge, også i vår tid når kirka åpner dørene og lar mennesker på flukt få leve i kirkeasyl, skriver Hageman i en kronikk i Vårt Land.

Det er heller ikke bare klimaekstremister og ulovlige flyktninger Den norske kirke hjelper. De har omfavnet islam og gjør det de kan for å hvitvaske denne ideologien.

Vårt Land er i høyeste grad en viktig medhjelper til dette. Avisen presterte å oversette Bismillah al-rahman-al-rahim», noe som betyr «i Allahs navn, den mest barmhjertige og mest nådige», til «Jeg åpner i Guds navn».

Saken handlet om Hadia Tajik som ber til Allah før en debatt eller et arrangement.

Men også nordmenn generelt blir nå diskriminert av Kirken. De er langt mer opptatt av mennesker i andre land enn sine egne landsmenn.

– Den økologiske krisa vi befinner oss i, truer også livet. Menneskers liv, og da særlig i fattige, gjeldstyngede og folkerike land med langt mindre mulighet til å beskytte seg mot klimakrisa enn hva vi nordmenn har, skriver Hageman.

Det at nordmenn liksom skal ha et ansvar for mennesker i andre land, er en utopi som vi har blitt indoktrinert med gjennom skolen og media i årevis.

Vi skal føle på skam fordi det er mennesker andre steder som lider, helst av en eller annen uvirkelig grunn, som en «klimakrise», for eksempel.

Vi skal selvsagt også betale for naturskader, for vi blir fortalt at det er nordmenns skyld at det blir flom i Pakistan.

I henhold til norsk lov har vi noe som heter angrerett ved kjøp av varer. Der har den næringsdrivende en opplysningsplikt overfor forbrukeren til å gi utfyllende opplysninger før en avtale blir inngått. I tillegg stilles det krav om at forbrukeren skal få en avtalebekreftelse hvor alle opplysningene er listet opp, og et angreskjema.

Når skal vi få en tilsvarende angrerett mot valgte stortingspolitikere?

Grønn hydrogen mer skadelig for atmosfæren enn fossilt brennstoff

I dag dreier alt seg om globalisering og multikultur. Alle land skal til syvende og sist bli ett, med en kultur hvor det skal sitte en elite og styre over alle undersåtter.

Det grønne skiftet er ett av flere virkemidler man bruker for å få til dette. Her skal hele verden tvinges til å innføre et nytt og vanvittig kostbart system under påskudd av en oppdiktet klimakrise.

Alle skal vaksineres og islamiseres.

Verden har ikke blitt gal. Den har aldri vært det. Det eliten utnytter, er folks godtroenhet, kunnskapsløshet og ikke minst det faktum at mennesket er et flokkdyr som liker å følge strømmen.

Hageman setter ord på det:

– For dersom Gud har skapt verden, må jeg ikke da gjøre det jeg kan for å protestere mot et system som ødelegger den?

Jo, dersom det eksisterte en klimakrise. Men det gjør det ikke. Vi vet at klimaendringer er noe som skjer, og har skjedd hele tiden i løpet av jordens eksistens.

Istider har kommet og gått lenge før mennesket gjorde sitt inntog.

Hva kan det ha vært som forårsaket så alvorlige klimaendringer for millioner av år siden, mon tro? Hva kan først ha sørget for at jorden ble til en isklump, og deretter ble varmet opp igjen?

Kan det ha vært skapninger som levde på jorden og kjørte rundt i snøscootere oppå isen som slapp ut karbondioksid i så store mengder at sågar Arktis ble til et sted hvor det var grøntarealer?

Neppe.

Vulkanutbrudd og utslipp av metangasser fra dypet av havene?

Muligens en medvirkende årsak.

Sola?

Selvfølgelig.

Grillet biff er nydelig, og noe artikkelforfatteren ikke kommer til å slutte med, uansett hvor mye Eivind Trædal måtte skrike. Foto: PDPhotos fra Pixabay

Det er først og fremst sola som styrer klimaet på jorden, noe den varme perioden i middelalderen,  mellom år 900 og cirka 1400, med all tydelighet viser.

Det var få dieselbiler og fabrikker rundt om i verden den gangen, for å si det sånn.

Så er det klart at vi er inne i en varmere periode akkurat nå. Men det er slett ikke negativt. Dét er derimot den skremselspropagandaen som media og politikere bombarderer oss med daglig, om at hvis det blir noen grader varmere, så vil vi alle drukne, dø av varme osv.

Det er selvsagt bare tull, noe NRK innrømmer i denne ene artikkelen.

Hvorfor lages det ikke flere slike artikler, og hvorfgor brukes det ikke mer tid og ressurser på forskning rundt de positive effektene global oppvarming har?

Svaret på det er enkelt.

Da vil ikke det grønne skiftet kunne gjennomføres, og eliten vil ikke tjene pengene sine.

For min egen del spiser jeg mye selvgrillet biff, kjører dieselbil og flyr så mye og ofte som jeg kan. Det har jeg tenkt å fortsette med, uansett hvor mye politikere, media eller Eivind Trædal måtte skrike.
Kjøp billetter til Document-møtet i Oslo den 26. januar her.

 

 

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.


 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.