Produksjon av grønn hydrogen øker stadig, men det er oppdaget et problem som skaper hodebry for klimalobbyistene.

Minst fire studier publisert i år viser tydelig at hydrogen mister sin miljøfordel når det slippes ut i atmosfæren.

Forskere sier at hvis bare 10% av hydrogenet lekker ut under produksjon, transport, lagring eller bruk, vil fordelene ved å bruke grønn hydrogen i stedet for fossile brensler være helt borte.

Grønn hydrogen blir produsert gjennom elektrolyse (elektrokjemisk reaksjon for å dele vann i komponenter av hydrogen og oksygen) av fornybare energikilder, som sol, vann eller vindkraft. 

Forskere sier at problemet med hydrogen er at når det lekker ut i atmosfæren, reduserer det konsentrasjonen av molekyler som ødelegger drivhusgassene som allerede er der, og dermed bidrar til global oppvarming.

Mangelen på teknologi for overvåking av hydrogenlekkasjer betyr at mer forskning er nødvendig for å beregne nettovirkningen på global oppvarming før endelige investeringsbeslutninger tas.

– Vi trenger mye mer og bedre data. Vi trenger mye bedre teknologi for å måle lekkasjen, og vi trenger regulering som faktisk håndhever måling av lekkasjen, sier Anne-Sophie Corbeau, forsker ved Columbia University senter for global energipolitikk, til Reuters.

Regjeringen sløser bort en milliard på grønn hydrogen

Klimaforskningsinstituttet Cicero jobber også med en tre og et halvt år lang studie som i juni 2024 vil konkludere om effekten av hydrogenutslipp. Maria Sand, som leder forskningen, sier at det er et stort hull i vitenskapen på dette området.

– Vi må være oppmerksomme på lekkasjene, vi trenger noen svar, sier Sand.

– Grønn hydrogen har et stort potensial, men vi trenger å vite mer før vi gjør den store omstillingen.

Forskere og analytikere sier at siden hydrogenmolekyler er mye mindre og lettere enn metan, er de vanskeligere å oppbevare. Derfor vil enhver lekkasje fjerne klimafordelene, sier de.

Men lekkasjer er kun ett av mange problemer med grønn hydrogen. I tillegg til høye kostnader, så er sikkerhetsproblemer, behovet for å investere i nok fornybar energi til produksjon, samt infrastruktur for å lagre og transportere den fargeløse gassen, noe som skaper bekymring.

Under klimatoppmøtet i Sharm El Sheikh i november, deltok statsminister Jonas Gahr Støre under åpningen av et grønn hydrogen-anlegg i Egypt.

– Grønn hydrogen vil spille en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, ikke minst i Afrika som har et enormt potensial for rimelig sol- og vindkraft. Dette anlegget er et eksempel på hva vi må ha mer av for å få ned utslippene i verden, sa statsministeren.

Forskningsleder Sand ved Cicero er langt mer betenkt.

– Det er så mye vi ikke vet om hydrogen. Vi vet ikke engang om vi kan anta at det vil oppføre seg på samme måte som metan, sier hun.
Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli «Mesteren og Margarita».

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

Kjøp De helliges leir!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.