Regjeringen sløser bort en milliard på grønn hydrogen

Regjeringen og Enova støtter tre hydrogenprosjekter med over en milliard norske kroner som et ledd i klimakampen. Det er selskapene Yara, TiZir og Horisont Energi som mottar støtten, opplyser Enova i en pressemelding som skaper stor entusiasme hos klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi.