En forskergruppe ved Stanford-universitetet i California mener vi allerede har 95 prosent av all den teknologien vi behøver for å gjennomføre det grønne skiftet.

I spissen for forskerne står den kontroversielle ingeniør-professoren Mark Jacobson, som er blitt en av de mest innflytelsesrike stemmene i debatten om alternative energikilder, skriver Forskning.no.

Jacobsons råd går på tvers av mye av det som i dag er norsk energipolitikk.

Tittelen på Jacobsons nye bok er «No Miracles Needed», og boken oppsummerer mye av det professoren og kollegene hans står for.

«Som en ekstra bonus kan vi redde livet til kanskje så mange som syv millioner mennesker hvert år. De dør nå av forurensning fra fossile energikilder. Kutter vi ut kull, olje og gass, kan vi også gjøre mye for det biologiske mangfoldet», argumenterer Jacobson.

«Teknologien rundt vind, sol og vannkraft er stort sett ferdig utviklet. De er blitt billige. Vi har sett at de fungerer. Derfor er det overraskende lite som skal til for å få menneskeheten over på 100 prosent elektrisk kraft», konkluderer Jacobson og forskerteamet hans.

Konklusjonen belegges med flere nye studier. Blant annet en som har sett på muligheten for å få til et grønt skifte i hvert enkelt av verdens land.

Jacobson foreslår å pause utviklingen av nye mirakelteknologier som kan redde klimaet.

– Tiden er for knapp til at vi kan bruke mye ressurser på kjernekraft, bioenergi og karbonlagring, mener han.

I 2023 er fortsatt hele 80 prosent av all energi verden bruker, basert på at vi brenner olje, kull og gass som hentes opp av bakken.

Toppøkonom: Klima­politikken ødelegger tysk industri

– Bill Gates har sagt at vi må putte en masse penger i mirakelteknologier. Men det behøver vi ikke, sier Jacobson i et intervju med The Guardian.

– Vi har teknologiene vi behøver. Vi har både vind, sol, geotermisk energi og vannkraft. Og vi har fått elektriske biler.

– Vi har også batterier, vi har varmepumper, og vi har energieffektiviserende tiltak. Vi har nå 95 prosent av teknologien vi behøver for å løse problemet, sier Jacobson i intervjuet.

De siste 5 prosentene handler om at også fly og skip må over på nye teknologier. Her har Stanford-forskerne mest tro på hydrogen.

«Absolutt all bruk av energi – inkludert oppvarming av bygninger – må bli basert på elektrisitet fra vind, vann og sol (VVS-teknologiene)», mener forskerne.

Norges storsatsing på karbonlagring under Nordsjøen bør pauses. Sveriges storsatsing på bioenergi har heller ikke Stanford-forskerne mye tro på.

Norges argument om å bruke naturgass som overgangsteknologi bidrar bare til å utsette problemløsningen, mener de.

Forskerne er heller ikke imponert over muligheten for kjernekraft.

– Å vente 15–20 år og betale sju-åtte ganger så mye for elektrisiteten, er bare ikke fornuftig. Vi har jo teknologier som både er mye billigere, raskere og sikrere. Hvorfor da kaste bort tiden på kjernekraft? spør Jacobson.

«Når vi bygger ut mer vind og sol, får flere elbiler og det blir mer industri som kun går på elektrisitet, vil teknologier som solceller, vindmøller, batterier og elektriske biler også bli bedre og enda mer effektive. Denne utviklingen vil skje nærmest av seg selv», mener forskerne optimistisk.

Den største hindringen for å få til alt dette, er at folk flest ikke vet at det er mulig, hevder de.
Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.