Etter 22. juli oppsto det et nytt ord. OsLove. Oslo og kjærlighet, i ett. 

Nå vil de rødgrønne Oslo-partiene ha et samisk navn på Oslo, nemlig Oslove.

Det sydsamiske ordet for Oslo er nettopp Oslove. Samme ord som OsLove, bare uten noen stor L og uten engelsk uttale, skriver Dagsavisen.

Mangeårige stortingsrepresentant for SV og nå politisk rådgiver for ordfører Marianne Borgen på rådhuset i Oslo, er svært fornøyd.

– Det er en tilfeldighet, men det er jo flott. Er det ikke vakkert? Jeg synes det er fantastisk, sier hun.

Jensen er veldig glad for at Oslo ser ut til å få et samisk navn i tillegg til det norske.

– Å få et samisk stedsnavn på Oslo er en veldig anerkjennelse av urfolket, og også min egen identitet, sier hun.

Et eget samisk navn på Oslo er imidlertid ikke helt ukontroversielt, heller ikke blant samer.

Mikkel Rasmus Logje, rådgiver ved språkavdelingen på Sametinget, er en av de som ikke synes dette er en god ide.

– Vi ga en tilrådning om at man i det samiske bruker Oslo som sitatlån fra norsk, men at man oversetter «kommune» til de ulike samiske språkene, sier han.

Samisk stedsnavnstjeneste, som er underlagt Sametingets språkavdeling, råder også til ikke å gi et samisk navn til «Oslo», men i stedet bare oversette «kommune».

Skyting mot pub i Oslo

I så tilfelle vil Oslo kommune bli hetende Oslo suohkan, Oslon tjïelte eller Oslo gielda, alt etter hvilken samisk språkform man bruker.

– Denne tilrådningen tar utgangspunkt i faglige vurderinger. Ifølge stedsnavnsloven og tilhørende forskrift skal Sametinget jobbe innenfor de tradisjonelle samiske områdene, sier Logje.

Oslo ligger som kjent ikke i de samiske områdene.

Men blant den samiske befolkningen i Oslo er stemningen en helt annen.

Mikkel Berg-Nordlie er seniorforsker på NIBR ved OsloMet, samt representant for Oslo og Omegn Samiske Foreldrenettverk.

Organisasjonenes melding er soleklar: Oslove må vedtas som Oslos samiske navn.

– Det er ikke så uvanlig at lånord som slutter på «o» har fått den «ve»-endelsen på sydsamisk. Som kakaove for kakao, radijove for radio, Saalpove for Selbu og altså Oslove for Oslo, sier han.

– I noen miljøer har man brukt det norske navnet Oslo, andre steder det tilpassa navnet Oslove. Det er ikke unikt at ulike språkmiljøer kan bruke ulike navn på samme sted. Men Oslo har bare ett navn som er på samisk, og det er Oslove, sier han.

Men sammenligningen med OsLove liker Berg-Nordlie dårlig.

– Det har nok skapt problemer at det sydsamiske navnet Oslove skrives likt som den hashtagen #OsLove. Det har ført til at mange har trodd dette bare var noe tull. Men Oslove-navnet er mye eldre. Det har bare ikke vært kjent blant alle samer tidligere, heller ikke i Oslo, siden sydsamisk er en minoritet i minoriteten, et lite og truet språk, sier han.

Forskeren fra OsloMet mener et samisk navn på Oslo er svært viktig.

– Ja, det er åpenbart viktig. Det minner folk på at det samiske hører hjemme i Oslo. Det ville være en kilde til stolthet og trygghet og følelse av at man hører hjemme i byen. Det er en form for oppreising etter undertrykkelse og at byen signaliserer aksept og toleranse, sier Berg-Nordlie.

Oslos kulturbyråd, Omar Samy Gamal (SV), vil legge frem det han bestemmer seg for til Oslo bystyre, og deretter, hvis bystyret vil ha navneendringen, må de sende en søknad til kommunaldepartementet, som igjen skal dytte saken videre til selveste Kongen.

En såpass viktig sak må nemlig underskrives av Norges konge for å være gyldig.

 

 

 


Kjøp julegavene fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.