Innenriks

Kjøpesenteret på Økern i Oslo skal bli nytt. Navnevalget blir ikke det tradisjonelle Økern som kjøpesenterets navn har vært i alle år. Økern er et gammelt navn fra området og er godt innarbeidet i Oslo. Gamle stedsnavn passer ikke inn i den multikulturelle byen. Norske navn kan være vanskelige å uttale på Oslos nye språkgrupper. Økern byttes ut med Noor, som skal passe godt til en multikulturell by.

Det er liten tvil om at det er nordmenn som skal integreres i det nye Norge. Hvilke andre navneforslag vil dukke opp i årene som kommer?

– Noor blir navnet på det nye handelsstedet. Det er et navn vi ikke har valgt fordi Økern ikke er godt nok. Det er både gammelt og godt, men vi mener Noor bedre sier noe om hvor i Oslo vi ligger, er lett og uttale på mange språk – noe som passer en multikulturell by, og enda bedre signaliserer hva vi ønsker å bygge, sier Holth.

Noor skal nemlig bli noe helt annet enn et helt vanlig kjøpesenter.

New Nordic
– Ja, ambisjonene våre er å bygge et moderne, ekstrovert – utadvendt – senter som skal være åpent og inkluderende, ikke en lukket organisme hvor alt liv skjer på innsiden av lukkede vegger. I tillegg til at vi ligger nord i Oslo, skal navnet gi assosiasjoner til det som internasjonalt er en kraftig trend som går under begrepet New Nordic, sier Holth.

For de som ikke er helt sikre på hva begrepet – som ikke kan oversettes med nynorsk, men kanskje med ny nordisk – står for, utdyper han gjerne: – New Nordic er et kjent begrep innen litteratur, arkitektur, design og mat. Det er blitt en global suksess på grunn av sin demokratiske stil hvor grunnideen er å involvere mennesker og det kan beskrives med begreper som renhet, friskhet og enkelthet, sier Holth.Oslo by