3.691 domfelte personer over hele landet påbegynte i 2021 soning med fotlenke. Det er flere enn i noe tidligere år.

Det viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Tallet fra 2021 er en økning på vel 5 prosent eller 190 personer fra året før. 14 prosent var kvinner, mens 15 prosent var utenlandske statsborgere. Gjennomsnittsalderen var 38 år.

Personer dømt til ubetinget fengselsstraff i opptil seks måneder kan søke om å få gjennomføre straffen med elektronisk kontroll hjemme hos seg selv, i stedet for å være i fengsel. Også domfelte med straff lengre enn seks måneder kan søke om å få ta siste del av den med fotlenke.

Soning med fotlenke ble etablert som en prøveordning i 2008, og fra 2014 ble ordningen landsdekkende. Totalt har rundt 32.000 domfelte gjennomført straff på denne måten.

45 prosent av de som påbegynte soning med fotlenke i 2020, var dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Deretter fulgte økonomisk kriminalitet, veitrafikklovbrudd og narkotikalovbrudd.

Ved brudd på reglene for fotlenkesoning overføres domfelte til fengsel og må gjennomføre resten av straffen der. I fjor skjedde det i 192 tilfeller, eller litt over 5 prosent. Regelbruddene handler i de fleste tilfellene om bruk av alkohol eller andre rusmidler.

Les også:

Unge blir sperret inne på institusjoner – for å redde dem fra familiene deres

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.