Denne regjeringens endringer av departementsstrukturen til den forrige regjeringen, som igjen endret den forrige regjeringen, som igjen … Ikke rart at man kommer i tanker om serien Reparatørene kommer, her representert ved originaldukkene av Pompel og Pilt, laget av Arne Bust Mykle. Foto: Sverre Følstad / NTB

Ved hvert regjeringsskifte kommer «reparatørene» med nye endringer. Ansvarsområder flyttes og departement får nye navn. Regjeringen Støre/Vedum kom i dag med flere nye endringer, som bringer tankene inn på en kultserie fra forrige århundres barne-tv.

De av oss som har levd noen år, glemmer ikke serien Reparatørene kommer, med hovedpersonene Pompel og Pilt, og ikke minst den skumle og mystiske Vaktmester Gorgon.

NTB sendte onsdag formiddag ut en sak med følgende tittel og ingress:

Departementer omstruktureres og skifter navn

En pressemelding fra Statsministerens kontor er oppgitt som kilde:

Ved regjeringsskiftet 14. oktober 2021 ble det varslet at det ville bli gjennomført enkelte endringer i departementsstrukturen og navneendringer for enkelte departementer.

De budsjettmessige konsekvensene av ny departementsstruktur er innarbeidet i statsbudsjettet for 2022, og endringene trer i kraft 1. januar 2022.

Endringene blir som følger:

Arbeids- og sosialdepartementet endrer navn til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forkortelsen er AID. Arbeids- og inkluderingsdepartementet overtar Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet. (SMK)

Før vi siterer videre, la oss stoppe opp ved disse ordene:

De budsjettmessige konsekvensene av ny departementsstruktur er innarbeidet i statsbudsjettet for 2022 

Hmm.

NTB skriver det på denne måten:

De økonomiske konsekvensene er innarbeidet i neste års statsbudsjett …

Jeg lastet ned hele Saldert budsjett (57 siders PDF), som ble ferdigbehandlet i Stortinget tirsdag 21. desember, i håp om å finne ut hvor mye disse endringene vil koste. Beklageligvis fant jeg ikke svaret, og fremfor å bruke timer på å lete det opp, kan vi like godt fortsette med de andre administrative endringene som pressemeldingen forteller om. Det blir noen linjer med byråkratspråk, men skal en forsøke å holde rede på hva våre politikere bruker penger og tid på, er jeg redd det må til:

Nærings- og fiskeridepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder.

Nærings- og fiskeridepartementet overtar Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet, med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål. Nærings- og fiskeridepartementet overtar også ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Equinor ASA og Petoro AS, oppdragsstyringen av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumssektoren (SDØE) og avsetningsinstruksen for Equinor ASA fra Olje- og energidepartementet.

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og underliggende etater og tilknyttede virksomheter på fiskeri- og havbruksområdet. Fiskeri- og havministeren har ansvar for den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken, prosjektet Ocean Space Centre og styret av Maritim avdeling. Fiskeri- og havministeren har også ansvaret for å koordinere satsingen på grønn skipsfart. Fiskeri- og havministeren har videre ansvaret for arbeidet med kystforvaltningen, herunder oppgaver overført til Nærings- og fiskeridepartementet fra Samferdselsdepartementet.

Næringsministeren har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Nærings- og fiskeridepartementet. Næringsministeren har også det administrative ansvaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet, blant annet ansettelsessaker i departementet og i sektoren departementet har ansvaret for.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer navn til Kommunal- og distriktsdepartementet. Forkortelsen er KDD.

Kulturdepartementet endrer navn til Kultur- og likestillingsdepartementet. Forkortelsen er fortsatt KUD.

Ved endringene har Arbeids- og inkluderingsdepartementet og de to statsrådene i Nærings- og fiskeridepartementet overtatt forvaltningsansvaret for enkelte lover.

Departementene delegeres myndighet til å foreta endringer i avtaler, forskrifter, instrukser mv. som er en nødvendig følge av endringene.

Delegasjon av Kongens myndighet etter petroleumsloven § 11-1 andre ledd, fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2004, oppheves.

Puh. Det var det hele.

Som skrevet fant jeg ikke ut hva dette vil koste, men at vi snakker om millioner av kroner for å endre navn, logoer, makroer, eposter, stillingsbeskrivelser og -titler, forskrifter, navneskilt, oppslagstavler og nettstruktur kan det ikke være tvil om.

Legg så til et ukjent antall timer med ekstern konsulenthjelp og en haug med timer i tapt arbeidstid fordi folk som skal ha tak i noen av disse byråkratene som har skiftet tittel, kontor, leder og presseansvarlig ikke finner frem, selv med elskverdig hjelp av sentralbordansatte som heller ikke finner frem i de omskiftelige strukturene.

For yngre lesere hitsettes herved en kort innføring i uttrykket Reparatørene kommer!

Pompel og Pilt er to TV-figurer i en surrealistisk dukkeserie kalt Reparatørene kommer!, vist i NRKs barne-TV, første gang i 1969. Bak serien stod dukketeater-produsentene Bjørg og Arne Mykle, i samarbeid med Ebbe Ording.

Etter introduksjonsåret gikk serien i NRK i 1973, 1976, 1979, 1985 og 1994. Serien ble veldig populær, og har senere fått en nostalgisk kultstatus, særlig blant dem som vokste opp med den i 1970-årene. (Store norske leksikon)

Kan vi nå snakke om at regjeringens Pompel og Pilt har hatt et sammenstøt med Departementenes vaktmester Gorgon? Eller er det et upolitisk korrekt spørsmål?

Les også:

BBC sensurerer John Cleese og «Fawlty Towers»

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.