25 år gamle Osman Touré sitter på dekket på «Geo Barents» i påvente av ilandstigning i Italia den 27. september 2021. Foto: Ahmed Hatem / AP / NTB.

Et gjennomgående trekk ved NTBs dekning av de siste årenes migrasjon til Europa er hvordan internasjonale nyhetssaker som NTB legger til grunn for sine egne meldinger, oversetter ordet «migrants» med «migranter og flyktninger».

I en NTB-sak som er offentliggjort mandag morgen, og gjengitt blant annet hos Aftenposten, har byrået overgått seg selv i denne øvelsen, ved simpelthen å erstatte «migrants» med «flyktninger».

Saken handler om den 25 år gamle Osman Touré fra Guinea, som gikk i land fra det norske skipet «Geo Barents» på havnen i Augusta på Sicilia den 29. september. 25-åringen forteller at han hadde vært internert i Libya, hvor han skal ha blitt torturert. En dag blir han løskjøpt av familien etter trusler om at han ellers ville bli drept. Han havner så i klørne på en menneskehandler, og skal deretter ha vært slave i fire år.

NTBs tekst er en mer eller mindre direkte gjengivelse av en melding fra Associated Press (AP) den 13. oktober.

AP-meldingen har tittelen «Ransomed and beaten: Migrants face abuse in Libyan detention», mens NTB gjengir saken med overskriften «Flyktninger forteller om grusomme forhold i interneringssentre i Libya».

Vi får vite at Touré bare er en av mange. AP skriver (alle uthevelser er Documents):

Touré is among tens of thousands of migrants who have endured torture, sexual violence and extortion at the hands of guards in detention centers in Libya

NTB gjengir opplysningen på denne måten:

Touré er bare en av mange tusen flyktninger som har opplevd tortur, seksuell vold og utpressing fra vakter i de mange interneringssentrene i Libya.

Siden går det slag i slag:

The 25-year-old Guinean, along with two dozen other migrants, spoke to The Associated Press aboard the Geo Barents, a rescue vessel operated by the medical aid group Doctors Without Borders in the Mediterranean Sea off Libya.

25 åringen fra Guinea har sammen med et tjuetalls andre flyktninger fortalt nyhetsbyrået AP historiene sine. Da var de trygt om bord på redningsfartøyet Geo Barents. Det er Leger Uten Grenser som betjener fartøyet som patruljerer i havet utenfor Libya.

(…)

The European Union has sent 455 million euros to Libya since 2015, largely channeled through U.N. agencies and aimed at beefing up Libya’s coast guard, reinforcing its southern border and improving conditions for migrants.

EU har overført 455 millioner euro (ca. 4. 4 milliarder kroner) til Libya siden 2015. Pengene er stort sett kanalisert gjennom FN-organisasjoner. Pengeoverføringene er ment å styrke Libyas kystvakt, forsterke grensen i sør og bedre forholdene for flyktningene i landet.

NTB smører på litt ekstra ved å legge til ordet «hjelpeløse» for sikkerhets skyld:

However, huge sums have been diverted to networks of militiamen and traffickers who exploit migrants, according to a 2019 AP investigation. Coast guard members are also complicit, turning migrants intercepted at sea over to detention centers under deals with militias or demanding payoffs to let others go.

Imidlertid er enorme summer havnet i nettverket til militante grupper og menneskehandlere som utnytter de hjelpeløse flyktningene. Det viser en granskning AP foretok i 2019.

Medlemmer av kystvakten er også skyldige i overgrep. De har overlatt mange flyktninger til interneringssentre – etter avtaler med militsgrupper, eller de har krevd penger for å la flyktninger gå fri.

(…)

The practice continues unabated and U.N.-commissioned investigators said in a 32-page report last week that “policies meant to push migrants back to Libya to keep them away from European shores ultimately lead to abuses,” including possible crimes against humanity.

I forrige uke offentliggjorde FN-etterforskere en rapport der det går fram at Europas aktuelle flyktningpolitikk tvinger mennesker tilbake til Libya. Det skjer fordi Europa vil hindre dem å nå deres egen kyststripe.

(…)

The migrants, mostly from sub-Saharan Africa, told the AP that detention center guards beat and tortured them, then extorted money from their relatives, supposedly in exchange for their freedom.

Flyktningene, de fleste kommer fra Afrika sør for Sahara, forteller til AP at interneringsvaktene slo og torturerte dem. Og at de presser slektningene deres for penger.

(…)

But on the ground, notorious militias remain in control, according to migrants and the U.N. investigators.

Men både FN-rapporter og vitnesbyrd fra flyktninger viser en annen virkelighet. I realiteten styres mange av sentrene av beryktede militsgrupper.

(…)

They were taken to Sicily, where Italian authorities permitted the rescue ship to dock on Sept. 27 and let the migrants apply for asylum.

De ble fraktet til Sicilia, der italienske myndigheter tillot redningsskipet å legge til kai 27. september.

Flyktningene kan dermed søke asyl. De risikerer å få avslag på søknadene.

(…)

Touré and other migrants said that besides plain cruelty, there was racism behind their abuse in Libya.

Touré og andre flyktninger som AP snakket med, gir tydelig uttrykk for at mye av mishandlingen i Libya skyldes rasisme.

(…)

For some, particularly Arab migrants, the ordeal ended there without detention, as long as they paid.

Spesielt arabiske flyktninger slipper unna fengsling og mishandling- i hvert fall så lenge de betaler.

(…)

But migrants and others inside Libya say the issue is clear cut: It’s the militias and warlords who have become powerful government figures in many areas.

Men flyktningene selv og andre personer i Libya sier at saken er klar: Det er militsene og krigsherrene som har makten – på svært mange områder.

Eksemplene er ikke utfyllende. Man tror det ikke før man ser det. NTBs tekst nevner «flyktninger» tjue ganger, uten at AP har brukt ordet «refugees» en eneste gang. Da kan man kanskje spørre seg om det ikke er legitimt å rette tilbake ved gjenbruk av NTB-meldinger?

Det er uansett tydelig at våre hjerter skal bløtgjøres sånn at invasjonen fra Afrika kan fortsette ufortrødent, og helst uten at noen stiller for mange kritiske spørsmål.

Internasjonale medier har skrevet om forferdelige forhold i Libya i årevis, ikke desto mindre fortsetter migrasjonen til Europa via det nordafrikanske landet. Vi skal åpenbart tro at informasjon som er egnet til å avskrekke migranter fra å reise via Libya, ikke kommer frem hverken til sørsiden av Sahara eller arabiske stater.

Verden vil fremdeles bedras, og noen vil alltid være rede til å levere varene.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂