EU-kommisjonen vil kraftig begrense vedfyring innendørs i hele EU. De ønsker heller at folk fyrer med pellets. Dette er en del av EU-programmet «Green Deal».

I utkastet til en ny EU-rapport kan man lese om planene.

– Svært urovekkende, mener Emma Berglund. Hun er talsperson for den svenske bransjeorganisasjonen Skogindustrien.

Det fremgår ikke hva slags straff EU tenker seg for brudd på disse reglene, siden det foreløpig dreier seg om et utkast. Det er heller ikke klart om EU ønsker et totalforbud eller om det vil bli gitt muligheter for unntak.

Men det står at det i fremtiden ikke skal være tillatt med skogdrift i den hensikt å selge ved. Man skal ikke plante skog for å produsere ved.

EU skal lage et felles overvåkningssystem av satellitter slik at myndighetene kan kontrollere at regelverket følges.

Vedfyring har lenge vært under angrep. Allerede i 2013 skrev Expressen at vedfyring var knyttet til politisk grumsede holdninger. Artikkelen omhandlet den massive suksessen til Lars Mytting om ved.

«Vedhuggning är ju en utpräglad manlig syssla och vednostalgin går tillbaka till gamla urnordiska seder.»

De fikk støtte fra forskeren Jonas Engman på Nordiska museet:

– Det här är nordisk ved, det är grejen… Jag är övertygad om att det finns djupa konservativa värderingar som vi inte vill se.

– Grillning, snickra på hus och vedhuggning är manliga scener. De ger oss en känsla av att ha kontroll över den egna tillvaron. Det är områden som stärks och dit kvinnor inte har tillträde.

– Frågan är vem som kan identifiera sig med symbolerna. Det här är nordisk ved, det är grejen.

Den gangen ble altså mannlighet, konservative holdninger og mangel på innvandrere som drev med vedhugging benyttet som angrep mot vedfyring. Nå er det klimahensyn.

I 2018 forsøkte den svenske regjeringen å forby eldre vedovner for å tilpasse seg nye, strengere EU-regler om utslipp. Det førte til et opprør på blant annet Facebook. Forslaget ble etter hvert trukket tilbake, i mai 2019, med begrunnelsen at Bovärket fastslo at kostnadene ville bli større enn nytteverdien.

For mange som bor på landsbygda er vedfyring en billig og også koselig energiform. De aller fleste norske hytter har også vedovner. Selv i vanlige bolighus i mer sentrale strøk er peisen et utbredt fenomen.

Norge vil selvsagt også bli underlagt de samme reglene gjennom EØS-avtalen.

Fra nyttår 2021 innførte Bergen kommune forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune. Begrunnelsen var et ønske om bedre luftkvalitet i byen.

Norsk Varme, bransjeorganisasjonen for miljøvennlige ildsteder, ønsker et nasjonalt forbud mot vedfyring i gamle ovner for å få ned utslippene.

Dagens Nyheter

Alt klart for energimangel og utkobling av strømmen

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.