Sakset/Fra hofta

Stadig mer blir snudd på hodet i Sverige. Nå kommer myndighetene med nok et påfunn. 

Vedfyring har lenge irritert det politisk korrekte Sverige. Ikke bare handler det om klimaet. Enkelte ser på både vedfyring, grilling og snekring som diskriminering av kvinner og innvandrere. Nå vil regjeringen bremse fyringen, og innfører en avgift på å stable ved og tømmer i nærheten av offentlig vei.

Det er SVT Nyheter som kan fortelle om dette siste innfallet fra svenske myndigheter. Konkret innebærer forslaget at alle som vil ha   tømmer og annet trevirke stablet «i nærheten av offentlig vei», heretter må søke om det, og betale en avgift på kr 2 900.

Dette rammer særlig småbrukere, bønder, skogbrukere, hytteeiere og andre utenfor de store byene, der det er vanlig å lagre trevirke til ved og annet på eiendom i nærhet til vei. Disse nye reglene er beskrevet på nettsidene til Trafikvärket.

«Förbudet gäller även rent privata virkesupplag på den egna tomten eller på egen mark – så länge det finns en allmän väg i närheten.»

Det hele kommer til å organiseres slik at man må søke om å få oppbevare ved, og en søknad koster kr 2 900 å få behandlet. Pengene tilbakebetales ikke dersom myndighetene skulle avslå søknaden.

«Efter den 1 januari 2020 kommer vi ta ut en avgift på 2 900 kronor för sådana ansökningar. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. Avgiften ska betalas innan ansökan handläggs. Hur du gör inbetalningen framgår av den bekräftelse som du får om att vi har mottagit din ansökan.»

Ifølge avisen Fria Tider har den svenske regjeringen også tidligere foreslått tiltak for å få slutt på privat vedfyring, blant annet forsøkte man å gjennomføre et forbud mot private peiser. Dette ble imidlertid møtt med så stor allmenn motstand at det måtte trekkes tilbake.

Den nye avgiften mottas med misnøye og oppgitthet fra lokalpolitikere rundt om i Utkant-Sverige, men ser ut til å være innført permanent.

Saken fremstår i seg selv fremstår som underlig nok. Men det hele blir virkelig absurd om man ser nærmere på de strømninger og det tankegods som ligger til grunn for iveren etter å få slutt på det som har med tømmer, trelast og vedfyring å gjøre.

Det begynte faktisk med nordmannen Lars Myttings suksessbok om ved, fra 2012. Fria Tider har sett på dette:

«Frågan tog fart rejält i huvudstaden 2012, när norrmannen Lars Myttings bok om vedeldning blev en säljsuccé i hela Norden.»

«Framgången för hans bok kan hänga samman med grumliga politiska strömningar i tiden», oroade sig Bonnier­koncernens populära kvällstidning Expressen i en analys på vårvintern året därpå, skriven av journalisten Arne Lapidus.

«Vedhuggning är ju en utpräglad manlig syssla och vednostalgin går tillbaka till gamla urnordiska seder», hette det vidare.

I det politisk korrekte Sverige oppfattes altså fyring med ved som et slags symbol på «mannlige, urnordiske sysler», hvilket anses som svært negativt i «de rette kretser».

Tankespinnet fortsetter, med sitt utspring i et miljø ved Nordiska museet, et arnested for politisk korrekte ideer:

«Nordiska museet varnade för att vedeldning kan bli en sorts symbol för självförsörjning, och stå i strid med en mer idealisk framtidsvision där alla är beroende av samhället på lika villkor.»

Selvsagt trekkes også «integrasjon» inn i bildet:

«Det är inte oproblematiskt att det skapas bastioner som står i strid med ideal om jämställdhet och integration, sade myndighetens etnolog Jonas Engman till tidningen.

Engman konstaterar att veden inte bara utgör ett hot mot kvinnor och integrationen av invandrare, utan att den även riskerar att ge nordiska män uppfattningen att det är de själva och inte makthavarna som kontrollerar deras tillvaro.»

Vedhugging er med andre ord noe som i «det nya Sverige» helst skal utføres av «eksperter», for ikke å tråkke på kvinner og innvandrere. Men galskapen det stanser ikke med det.

Også grilling og snekring er aktiviteter folk flest bør holdes unna, av hensyn til både likestilling og flerkultur.

«Grillning, snickra på hus är manliga scener. De gir oss en känsla av att ha kontroll över den egna tillvaron. Det är områden som stärks och dit kvinnor inte har tillträde», sade Patrik Engman till Expressen.

(Sitatene er noe forkortet av Document).

Man kan ikke annet enn å sukke dypt.

Her i Norge må vi bare holde oss fast og vente på neste utspill fra nabolandet. 2020 er så vidt begynt.

(Saken oppdatert med presiserende info om den nye avgiften, kl. 15.21).

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.