Det skapte betydelig politisk rabalder da et flertall i den svenske Riksdagen i juni vedtok å gi 9.000 ID-løse «ensamtkommande barn» som allerede hatt fått avslag på sine oppholdstillatelser, en ny sjanse til å få bli i Sverige. Vi skriver bevisst «barn» i anførselstegn, for 78% av dem har fått alderen oppskrevet til 18 år av det svenske Migrationsverket.

Nå avdekkes det hvordan regjeringen Løfven og dens støttespillere har jobbet i kulissene med et nytt lovverk som skal sikre disse 9.000 oppholdstillatelelse. I potten ligger intet mindre enn grunnmuren i enhver rettsstat: Hvordan lover og regler vedtas på korrekt vis.

Saksbehandlingen om den såkalte «Gymnasielagen» kan vise seg å sette en stopper for å ta inn en by befolket med 99,4% menn på størrelse med Notodden i én vending.

Kort fortalt forsøkte regjeringen Løfven å få gjennom en ny lov gjeldende fra 1. juli i år, der et opprinnelig krav om at asylsøkere måtte bevise sin identitet for å kunne søke asyl ble fjernet mellom først- og andregangs behandling i det såkalte Lagrådet. Expressen skriver:

En av ändringarna var att man tog bort beviskravet för en person att styrka sin identitet. Och det är just den delen av lagtexten som inte går att tillämpa i praktiken, enligt Fredrik Löndahl på Migrationsdomstolen i Malmö:

– Kärnan i problemet är att det inte var formulerat på det här sättet första gången man skickade det här på remiss [høring]. Efter all kritik som kom så gjorde man den här förändringen, och har då inte skickat den biten på remiss. Man har heller inte trängt in på djupet i de frågeställningar som väcks med anledning av den formuleringen.

Loven var ikke mange dager gammel før den ble etterprøvd av Migrationsdomstolen i Malmø. Der behandlet man en søknad om oppholdstillatelse fra en iraker som ikke kunne bevise sin identitet, og som henviste til den nye loven som fjerner beviskravet. Domstolen avviste imidlertid søknaden med begrunnelse i den vilkårlige saksbehandlingen loven har vært gjennom.

– I propositionen saknas en analys av hur förslaget förhåller sig till Sveriges åtaganden inom Schengensamarbetet och det finns även oklarheter kring hur ett grundat ställningstagande ska kunna göras i en vandelsprövning när identiteten är oklar. Detta understryker ytterligare behovet av beredning, avslutar Fredrik Löndahl

Migrationsdomstolen anser i domen att bristerna i beredningen är sådana att bestämmelsen om sänkt beviskrav inte får tillämpas. För uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen krävs därför att den asylsökande klargör sin identitet. Eftersom mannen inte gjort detta, avslogs hans överklagande.

Löndahl bemerker tørt at domstolens linje ikke er å gjøre tilpasninger av en lov som ikke har vært gjennom forsvarlig saksbehandling.

– Man har ändrat lagtexten mitt under pågående process och sen bara kört på, säger Fredrik Löndahl, chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Malmö.

En uke senere behandlet Migrationsdomstolen i Stockholm en tilsvarende søknad om oppholdstillatelse, men heller ikke den fant å kunne tillempe lovverket. Dessuten strider den nye loven mot gjeldende rett.

Även Migrationsdomstolen i Stockholm menar att de slopade identitetskraven är problemet i lagtexten. Men i stället för att hänvisa till lagens beredning väljer man alltså att underkänna den enbart på grund av att den strider mot annan gällande rätt.

– Slutsatsen är densamma. Det sänkta beviskravet ska inte tillämpas, men vi tar det på en annan grund. Vi går direkt på att EU-rätten kör över oss. Det finns inte utrymme för Sverige att göra det här undantaget med tanke på de EU-överenskommelser som finns. EU-rätten går före inhemsk lag, säger Laakso Utvik.

I slike saker er Migrationsöverdomstolen siste rettsinstans, og en avgjørelse der vil skape et prejudikat, dvs. stake ut kursen for tilsvarende saker i fremtiden. En avgjørelse i Migrationsöverdomstolen er imidlertid ikke ventet før i slutten av september – og i mellomtiden er det valg i Sverige.

I mens fortsetter allikevel Migrationsverket å jobbe for fullt med å vurdere oppholdstillatelser med støtte i den nye loven. Og det parodiske er at der Migrationsverket innvilger oppholdstillatelse med støtte i en lov som foreløpig er underkjent av to domstoler, så kan ikke slike vedtak overprøves eller endres i etterkant – selv om den nye loven skulle underkjennes av domstolene og gjeldende rett!

Kirsi Laakso Utvik är chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm. Även hon bekräftar att Migrationsverket nu kan bevilja uppehållstillstånd med stöd av en lag som i slutänden kanske inte går att tillämpa.

– Ja, visst kan det bli så, absolut.

Hon bekräftar även att uppehållstillstånd som Migrationsverket nu delar ut med stöd av den nya lagen är definitiva och inte möjliga att överklaga senare – oavsett vad Migrationsöverdomstolen beslutar.

– Nej, det finns inget klagoberättigande då, säger Kirsi Laakso Utvik.

Tin Sanandaji kommenterer på egen FB:

Farsen fortsätter. Även Migrationsdomstolen i Stockholm slår ned Afghanamnestin som illegal, och är ännu hårdare än förra domstolen [Malmø].

Ni kan dock glädjas åt att detta inte spelar någon roll. Denna del berör 4000 av de 9000 ensamkommande. Det tar till september innan rättsprocessen är klar, och under tiden delar Migrationsverket ut amnesty med stöd av den olagliga lagen. Eftersom uppehållstillstånd inte kan överklagas kommer alla 4000 troligen hinna få amnesty innan lagen slutligen rivs upp! Löfven och Lööf kommer att få igenom sin amnesty genom att driva igenom en olaglig lag i strid mot lagrådet och sen passa på att snabbt dela ut uppehållstillstånd under tidsluckan det tar innan domstolarna hinner ogiltigförklara den. Det är vad regeringen menar med ordning och reda i asylprocessen, att styra Sverige som en bananrepublik utan bananer.

For en flau og pinlig legal-smørje dette er blitt for Sverige. Ville regjeringen Løfven spilt rulett med rettssikkerheten overfor 9.000 tilfeldige svensker?

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.