Sosialkontoret i Hovsjö i Södertälje har blitt så farlig for personalet at Arbetsmiljöverket tvinger kommunen til å stenge kontoret.

Trusler, vold og trakassering er hverdag for personalet på sosialtjenestens barne- og ungdomsenhet i Hovsjö. I sommer ble en sosialsekretær truet på livet av en pårørende til en mindreårig hvis omsorg skulle overdras. Da ble det svenske arbeidstilsynet koblet inn, og siden har ikke sosialsektretærene fått bevege seg alene i sentrum; de må alltid gå to og to, ikke gå på hjemmebesøk og ikke gå til og fra bussen i Hovsjö uten følge av vektere. Kommunen har også hatt planer om å utstyre personalet med personlige alarmer.

Ofta leder omhändertaganden av barn till hot och hämndaktioner från anhöriga. Bilar rispas, hot och okvädningsord skriks mot handläggarna och till och med dödshot har uttalats.

Bakom de flesta aktionerna står ungdomsgäng – ofta anhöriga och kompisar till omhändertagna barn och ungdomar. Men vissa är så unga som tio år, andra 25 år.

– Det är mycket otryggt att lämna kontoret, säger skyddsombudet Sonja Björkman, som i somras dokumenterade incidenterna och anmälde till Arbetsmiljöverket.

Kommunen har måttet leie inn 2 Securitasvakter til 25.000 kroner i uken for å beskytte personalet, men sikkerhetsforanstaltningene er ikke gode nok, mener Arbetsmiljöverket. Nå krever de at kontoret blir flyttet i løpet av et år. Hvis ikke risikerer kommunen en bot på 2 millioner kroner:

– Vi kräver att kommunen skaffar nya lokaler för att förebygga att personalen inte utsätts för så stora risker. Vår bedömning är att det inte räcker med de åtgärder som vidtagits. Det här är livsfarliga grejer som händer, säger Håkan Edén, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Södertälje kommun har anlitat väktare för att följa personalen till och från bussen. Men situationen har blivit så ohållbar att Arbetsmiljöverket nu tvingar Södertälje kommun att stänga kontoret om inte kommunen ordnar så att kontoret kan flytta.

I Hovsjö ligger barn- och ungdomsenheten utspridd på tre lokaler på tre olika platser. Totalt arbetar 80 personer på enheten, men ett par socialsekreterare har varit mer utsatta än andra.

Karl Gudmundsson, sosial- og omsorgssjef i Södertälje kommune, bekrefter at det var incidenter i sommer som gjorde at kommunen satt inn ekstra ressurser for å øke personalets sikkerhet. Trusler og vold mot personalet har likevel vært dokumentert av offentlige ombud helt siden 2005:

– Det har varit en del hotfulla händelser omkring omhändertaganden av barn. Det har varit en del incidenter utanför kontoret också, och det är ju närmast en polisiär fråga, säger Karl Gudmundsson.

Kommunens säkerhetschef kopplades in, och väktare anlitades för att skydda personalen,som bara fått röra sig i området två och två. Kommunen har också haft planer på att förse personalen med personlarm.

Tycker du att kommunen gjort tillräckligt?

– Jag tycker att vi för tillfället har skaffat ett bra skydd för personalen, och vi behöver inte fly från Hovsjö. Samtidigt är vi inte optimalt placerade, och vi letar nya lokaler.

Eftersom barn- och ungdomsenheten servar hela kommunen, är det mest logiskt att de tre enheterna slås i hop och flyttar in till centrala Södertälje, anser Karl Gudmundsson.

– Det är också bättre för tillgängligheten. Efter Arbetsmiljöverkets beslut måste vi skynda på processen.

Sonja Björkman, tillitsombud på sosial- og omsorgskontoret, er en av alle de ansatte som blir beskyttet av sikkerhetsvakter. Det var i forbindelse med en tvangsomplassering av en mindreårig at en slektning av barnet truet med skjære over halsen på sosialsekretæren. Og etter det har ikke personalet fått bevege seg fritt utenfor egen arbeidsplass. Vektere bevokter inngangen:

Enligt Sonja Björkman är det främst ungdomsgäng som står för trakasserierna.

– När vi har personal som ska åka hem på kvällen, sätter sig i sin bil så kommer det bilar och stannar framför och verkligen markerar att «vi har ingenting här att göra», säger Sonja Björkman.

– Man är socialhora, eller golare eller ja, allt vad de kan hitta på överhuvudtaget.

Det skriker de alltså efter er på gatan?

– Ja, och de kastar snöbollar på oss när det är vinter. Man känner sig otrygg överhuvudtaget i det här området, säger Sonja Björkman.

Siden 2007 har det pågått et prosjekt i Södertälje kommune for å bedre forholdene Hovsjö, og den separate bostedsorganisasjonen Telge Hovsjö med lokale representanter i styret ble dannet. Siden det har det begynt å hende positive saker i området, mener bostedsrepresentant Maria Abdullahad, som sier at å flytte sosialkontoret er ikke noen løsning på problemene:

– Om det blir problem runt kontoret i ett annat område, ska man flytta igen då? Det är ju inte klokt! säger Maria Abdullahad.

– I stället måste man ta tag i dem som förstör och sätta stopp för det, för personalen måste kunna utföra sitt arbete och de behövs här. Jag vet inte om det styrelsens eller polisens uppgift, men självklart kommer jag att ta upp det här i styrelsen.

Svenska Dagbladet: Socialkontor i Hovsjö för farligt

Sveriges Radio: Socialkontoret i Hovsjö tvingas flytta

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.