Navy SEALs på oppdrag. Nå skal disse elitesoldatene lære om inkludering, mangfold og kritisk raseteori. Foto: US DoD

Personell tilknyttet Joint Special Operations Command (JSOC) oppfordres nå til å delta i ulike kurs som omhandler temaer som mangfold, inkludering, utfallslikhet (equity) og kritisk raseteori. Dette skal ha en positiv innvirkning på soldatenes «profesjonelle utvikling».

Noen av verdens beste militære spesialenheter, som blant annet Navy SEALS og Delta Force, er underlagt JSOP, som er et felles hovedkvarter for amerikanske spesialstyrker.

20. mai fikk både operativt og sivilt ansatte tilknyttet JSOP et brev med oppfordring til å delta i ulike kurs og konferanser, med titler som  «Diversity, Equity and Inclusion», «Change & Transformation» og «Emotional Well-Being.»

Det første kurset fokuserer på  «Diversity, Equity and Inclusion», og skal ta for seg temaer som:

– Inkluderende lederskap og oppbygging av equitable organisasjoner. Altså: Organisasjoner som sørger for at alle oppnår det samme resultatet, uavhengig av evner og innsats.

– Psykologisk trygghet og tilhørighet (slik at folk føler seg frie til å uttrykke seg selv)

– Gjenopprettende rettferdighet (her fokuseres det på splittelse og stormingen av Capitol 6. januar)

– Rasisme, hvit overlegenhet og antirasisme (kritisk raseteori)

Deretter følger en konferanse med tittelen «Emotional Well-Being», altså følelsesmessig velvære. Her kan spesialsoldatene få opplæring i «Black Emotional Lives Matter: Embedding Diversity and Inclusion in Your Approach to Employee Well-Being.»

Fokuset vil blant annet være de «sekundære traumer» som følge av dødsfallet til George Floyd, det hvite samfunnets fordommer, den psykiske smerten mikroaggresjoner kan medføre, og hvor følelsesmessig utmattende det er å bli «ekskludert».

En kilde forteller til Breitbart News at spesialstyrkene er «skuffet over at denne marxistiske møkka har fått innvirkning på ledelsen».

“[It] has zero impact on winning wars or hiring the best,” the source added.

The United States Special Operations Command (SOCOM) sier i en kommentar at deltagelse er frivillig. SOCOM ansatte i mars sin første sjef for «mangfold og inkludering», men måtte suspendere ham etter noen uker da de oppdaget at han hadde sammenlignet Donald Trump med Adolf Hitler på sosiale medier.

Disse kursene i woke-kultur følger en kraftinnsats fra Biden-administrasjonen som forsøker å renske ut ekstremister fra de militære styrkene, uten at ekstremisme er tydelig definert.

Det råder en utbredt bekymring innad i det amerikanske forsvaret om at det egentlig dreier seg om å rydde vekk konservative personer generelt, og Trump-tilhengere spesielt. Oberstløytnant Matthew Lohmeier  uttalte i podcasten Information Operations 7. mai:

What you see happening in the U.S. military at the moment is that if you’re a conservative, then you’re lumped into a group of people who are labeled extremists if you voice your views.

The language of the training, which most people don’t understand but I help lay it out in the book, was devised by Marxists. It’s intended to be divisive and yet we spread it about the military services pretending it’s going to unify everyone.

Lohmeier var svært kritisk til det nye fokuset på mangfold og inkludering etc. Uttalelsene i podcasten medførte at Lohmeier fikk sparken fra sin kommando i den nyopprettede forsvarsgrenen Space Force

Flere republikanere som sitter i Kongressen og Senatet har uttrykt støtte til Lohmeier, og advarer mot spredningen av marxisme i militæret. De lover dessuten å undersøke om det foregår en skjevbehandling av konservative i det amerikanske forsvaret.

Breitbart News

Space Force-kommandant fikk sparken for å kritisere kritisk raseteori

Kjøp Asle Tojes bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.