Victor Davis Hanson er en amerikansk militærhistoriker. Han er best kjent som en ekspert på krigføring i antikken, men har også markert seg som en konservativ politisk kommentator. I et intervju med Breitbart går han hardt ut mot USAs progressive elite.

Hanson var tidligere et registrert medlem av Demokratene, men skiftet side da han stemte på George W. Bush i 2000 og 2004. Han beskriver seg selv som uavhengig, men var en støttespiller for Donald Trump.

Han har skrevet artikler for velkjente amerikanske mediehus, som The New York Times, Wall Street Journal, National Review, The Washington Times og andre. Han har sin egen YouTube-kanal som er svært populær.

Hanson bygger på analysene fra sin seneste bok The Dying Citizen: How Progressive Elites, Tribalism, and Globalization Are Destroying the Idea of America.

Han advarer mot en situasjon hvor myndighetene ikke lenger må stå til ansvar overfor sin befolkning. Borgerrettigheter er et essensielt trekk ved den vestlige sivilisasjonen som er i ferd med å uthules.

“The citizen is very rare. Civilization is very old — seven thousand years old — but for nearly the first 4,500 years, there were no citizens. They were slaves, or subjects, or tribes, or residents.”

Idéen om borgeren baserer seg på at man har individer som bor og lever på ett bestemt sted hvor de har innflytelse over sin egen fremtid, og velger sitt eget folk. Men borgerne i mange vestlige land opplever at de blir skiftet ut, gjerne begrunnet i menneskerettigheter og drømmen om en utopisk, multikulturell verden som ingen har noen eksempler på har fungert i virkeligheten.

Borgerrettigheter er nært knyttet til idéen om eiendomsretten, mener Hanson.

“The idea of citizenship is integrated with property rights, he remarked. “Most importantly, [citizenship] seems to have started in the 8th century B.C. on the principal of inheritance, that you planted olive trees or vines on binds on your small plot, and you … own them — the state didn’t own them — and you had the right to pass them on without interference from the state. Like the American Constitution, the protection of property was very important.”

Men de globale arkitektene kultiverer etniske motsetninger, og fokuserer på offerkulturen hos utvalgte demografiske grupper. Venstreideologer misliker klassemobilitet basert på meritokrati, og henfaller derfor til idéer som kritisk raseteori for å forklare hvorfor enkelte demografiske grupper mislykkes.

Utfallslikhet er det eneste målet, selv på bekostning av fremskritt.

“[Leftists] have always been equality-of-result people. They want a bigger government and more government employees to make sure that on the backend we end up equally. We’re all going to be poorer, but more equal; that’s far better than all of us being better off but having [inequality]. They’ve always been that way. They’ve never been successful.”

Tidligere var den amerikanske drømmen at dine barn skulle få et bedre liv enn deg selv. Men fokuset på equity har ødelagt denne drømmen. Staten vokser og vokser, og fungerer som en gigantisk støvsuger som sluker alle ressurser.

Hanson gir Barack Obama mye av skylden for hvordan venstrevridd offerkultur og idéen om «mangfold» i dag preger det amerikanske samfunnet.

“If you look at upward mobility among Latinos, and Asians, and African-Americans, it’s going up. So they thought, ‘We’re going to lose the victim vote. There’s not going to be a victim vote,’ and there are 17 ethnic minorities that make more per capita than so-called white people — Punjabis, Koreans — so they came up with the idea of diversity.”

Mangfold defineres som ikke-hvit, ikke-hetero, ikke-sunn: Alt som tidligere ble sett på som helt normalt. Alle som ikke faller inn under disse kategoriene er per definisjon undertrykte. Alt handler om makt, og makt er et nullsum-spill.

Denne idéen, om at mennesker kun motiveres av makt, er identitetspolitikkens evige mantra. Kjærlighet, vennskap, personlige ambisjoner, samhold og omsorg er aldri nevnt som mulig motivasjon for mennesket i woke-verden.

“It was just a perfect matrix, the perfect paradigm for them. They said anybody who could be wealthy was forever a victim, because unlike class, if your new home burned down, if your your tech job evaporated, you could go down in class and be exploited, but not if you’re Oprah, not if you’re Meghan Markle, not if you’re LeBron, not if you’re the Obamas. You are always oppressed.”

Nedenfor kan du se Hanson i en utvidet samtale om sin siste bok med Peter Robinson fra Hoover Institution.

Breitbart

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.