Biden-regimet har utformet sin National Security Strategy, et dokument som forteller hva myndighetene skal ha som ledende prinsipper, mål og ambisjoner for å sørge for nasjonens sikkerhet. Ikke overraskende er strategien svært woke-preget.

Den nye nasjonale sikkerhetsstrategien (NSS) fremhever blant annet hvor viktig det er med mangfold, utfallslikhet og inkludering (DEI: diversity, equity, and inclusion). Dette er et uttrykk som innkapsler programmer og opplæring basert på kritisk raseteori, som har sine røtter i marxisme, skriver Breitbart.

NSS etterlyser dessuten en energirevolusjon, og ordet klima er mer brukt enn Kina. Dette til tross for at Kina åpenbart er USAs viktigste utfordrer på lang sikt, når det gjelder nasjonal sikkerhet.

Jim Banks (R) er kritisk til den nye NSS, og uttaler seg til Breitbart.

– Samtidig som presidenten nådeløst advarer mot atomkrig, er Joe Bidens nasjonale sikkerhetsstrategi fokusert på å «fremme mangfold og inkludering» og hevder «klimaendringer er den største» felles trusselen mot verden.

Banks fortsetter med en setning som ikke behøver en oversettelse.

– Biden’s wokeness is America’s weakness.

Kritisk raseteori har allerede infiltrert Pentagon og de amerikanske militære styrkene. Nå skal også NSS preges dette akademiske sludderet, som allerede har ødelagt store deler av akademia, og er rullet ut i skoleverket, særlig i byer og delstater kontrollert av Demokratene.

Foreldre protesterer mot at barna lærer kritisk raseteori, politiet griper inn

Argumentet til Biden-regimet er at å styrke demokratiet er avgjørende for den nasjonale sikkerhetssituasjonen.

«Vårt demokrati er et pågående arbeid – og ved å anerkjenne og rette opp våre egne mangler kan vi inspirere andre rundt om i verden til å gjøre det samme», står det i dokumentet.

Det er liten tvil om at Biden-regimet jobber hardt for å fremme det de oppfatter som «demokrati». Det betyr at alle gjør det Demokratene beordrer dem til, og at Demokratene for alltid beholder kontrollen.

Også betydningen av valgreformer nevnes. Dette er en klassisk agenda for Demokratene, som ønsker å endre valglovene ytterligere for å sikre at partiet blir umulig å beseire i valg.

Slagord som «pluralisme, inkludering og mangfold» nevnes.

Som amerikanere må vi alle være enige om at folkets dom, slik den kommer til uttrykk i valg, må respekteres og beskyttes. … Dette er grunnen til at vi har tatt utøvende handling og oppfordret til essensiell lovgivning for å beskytte og fremme stemmerett og utvide demokratisk deltakelse, og hvorfor vi bygger på arbeidet til generasjoner av aktivister for å fremme rettferdighet og utrydde systemiske forskjeller i våre lover, politikker, og institusjoner.

Faktisk er pluralisme, inkludering og mangfold en kilde til nasjonal styrke i en verden i rask endring. Vi bekrefter rettighetene til ytringsfrihet, fri presse, fredelig forsamling og andre sentrale borgerrettigheter.

Å beskytte og fremme stemmerett kan enkelt tolkes som å forhindre at det stilles krav til ID, samt at poststemmer skal tillates uten begrunnelse. I tillegg jobber Demokratene for at så å si alle som oppholder seg i USA, inkludert illegale migranter, skal tildeles stemmerett. Dette er «demokrati» i Biden-regimets argumentasjon.

Forsvaret skal som nevnt også marineres i «mangfold og inkludering». Under seksjonen «Modernizing and Strengthening Our Military» kan man lese følgende:

Vi vil styrke Forsvarets effektivitet ved å fremme mangfold og inkludering

I tillegg skal det fokuseres på å forhindre selvmordsforsøk og seksuell trakassering og overgrep. Samtidig understrekes betydningen av å «utrydde voldelig ekstremisme» i de militære styrkene. Dette til tross for at Forsvarsdepartementets egen studie i desember 2021 kun fant 100 saker av såkalt ekstremisme på et helt år.

NSS bruker det eksakte begrepet «mangfold, utfallslikhet og inkludering» under beskrivelsen av arbeidsstyrken i nasjonal sikkerhet.

Suksessen til disse innsatsene og vår utenrikspolitikk vil kreve styrking av den nasjonale sikkerhetsarbeidsstyrken ved å rekruttere og beholde mangfoldige og sterke talenter.

Vi skal: Prioriterere mangfold, utfallslikhet, inkludering og tilgjengelighet for å sikre at nasjonale sikkerhetsinstitusjoner reflekterer den amerikanske befolkningen de representerer.

Dette lukter kvotering lang vei, hvor det viktigste blir seksuell legning, kjønnsidentitet og hudfarge, i stedet for gammeldagse ting som pålitelighet, utdannelse, evner og arbeidsvilje.

Mike Waltz (R) mener at Biden-regimet dobler fokuset på mangfold og inkludering, samtidig som de konsentrerer seg om å rydde ut en nesten ikke-eksisterende ekstremisme. Han legger til:

Forsvaret vårt mister troverdighet. Rekrutteringen synker. Vi sparker ut dyktige soldater på grunn av vaksinemandatet. Hva med å utrydde politikk fra militæret vårt og fokusere på å trene krigere som er i stand til å beseire fiendene våre?

Selvsagt er klimafokuset på plass. Begrepet klima nevnes 63 ganger på de 47 sidene dokumentet består av. Kina er nevnt 55 ganger. Det er ikke Kina, men klimaendringer, som fremheves som USAs viktigste eksistensielle utfordring.

Det snakket om 1,5-gradersmål, energirevolusjon og elektrifisering av transportsektoren. Det eneste som virker logisk i forhold til nasjonal sikkerhet er at det nevnes at USA bør gjøre seg uavhengig av stater som Russland når det gjelder energi.

Med andre ord: Biden-regimet har ifølge sin egen rapport ødelagt nasjonal sikkerhet ved å avslutte det Trump klarte: Å gjøre USA selvforsynt med energi. Fordi klima.

Allikevel fokuserer Biden-regimet fortsatt mer på klima enn på Kina. Det er nesten ikke til å tro.

Under avsnittet om terrorisme er det selvsagt de «voldelige hjemlige terroristene» som er hovedfokus. Det kan inkludere folk som motsetter seg vaksinetvang, protesterer mot LGBTQ-hysteriet og kritisk raseteori, eller MAGA-gjengen som forakter alt Biden står for, og kanskje ikke lar seg begeistre av voldspøbelen i BLM og Antifa.

Antistatlige holdninger skal bekjempes, akkurat som her i Norge.

Vi står overfor en økt og betydelig trussel i USA fra en rekke voldelige ekstremister på hjemmebane, inkludert de som er motivert av rasemessige eller etniske fordommer, samt de som har  antistatlige holdninger eller er motstander av autoriteter.

Man skal altså stole på staten og være lydige overfor autoriteter. Hvis ikke er man en potensiell innenlands, voldelig terrorist.

Forvandlingen av USA til en sikkerhetsstat

Disse «voldelige hjemlige terroristene» skal bekjempes ved hjelp av blant annet digital overvåkning, kamp mot «desinformasjon», og nye forsøk på å frata amerikanerne retten til å bære våpen.

Rapporten snakker også om «houses of worship» som er under trussel. Siden Biden-regimet er den største trusselen mot menigheter som er knyttet til kristendommen, er det mest sannsynlig beskyttelse av moskeer og bekjempelse av islamofobi som er poenget her.

Det er vanskelig å forstå hvordan USA kan overleve en hel presidentperiode med Biden-regimet, uansett hvem som har den egentlige kontrollen. Hele administrasjonen og store deler av byråkratiet virker hjernevaskede eller kjøpt og betalt.

Økonomien er i krise, splittelsen er større enn noensinne. USA taper omdømme, både hos fiender og allierte.

Katastrofen i Afghanistan og krisen i Ukraina kunne ikke vært forhindret ved hjelp av kritisk raseteori og inkludering, men dette ignoreres fullstendig av woke-regimet. En ustabil situasjon i Midt-Østen og i havområdene utenfor Kina vies ikke den oppmerksomheten situasjonen krever. Det virker viktigere at man oppnår «mangfold og utfallslikhet», enn at man unngår atomkrig og verdens ende.

Det er akkurat som Jim Banks sier:

Verden har et desperat behov for et sterkt amerikansk lederskap, og Joe Biden kommer til kort.

Det er så ille at man nesten blir tilhenger av revolusjon. Særlig siden det absolutt ikke er sikkert at Biden virkelig vant presidentvalget i 2020 på en rettferdig og demokratisk verdig måte.

Kjøp billetter til Document-møtet i Ulsteinvik her!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.