Oberstløytnant Lena P. Kvarving er Forsvarets ledende gender-rådgiver. Per Olav Lindberg er kadett ved Forsvarets høgskole og misliker wokeismen i Forsvaret. Dette får Kvarving til å erklære at genderperspektiv ikke er woke.

Lindberg skrev et innlegg i Forsvarets Forum 26. mars, hvor han tar et oppgjør med det meningsløse fokuset på gender (eller kjønnsidentitet/sosialt kjønn).

Woke-ideologi er en kjernekomponent av den pågående kulturkrigen i USA som har ført til en bekymringsverdig grad av politisk polarisering. Norge og Forsvaret er ikke upåvirket av den nye «puritanismen» som wokeismen medbringer.

Problemet oppstår når mangfold skal eksistere i alle domener, utenom mangfold av synspunkter.

Moralisering av debatter om kjønn, mangfold og klima har skapt et snevert ytringsrom, som ikke er positivt for en allerede konform norsk kultur.

Et eksempel på en moralisert debatt er tiltak for å fremme kvinneandelen i Forsvaret. En skulle tenke det er unødvendig å diskutere om rekruttering skal baseres på meritokrati og likestilling eller ei.

Likevel har Forsvaret fortsatt kjønnsdifferensierte fysiske krav og praktiserer positiv diskriminering. Er det slik at fysisk kapasitet ikke er relevant i moderne krigføring? Nei.

Seksuell trakassering og vold mot kvinner både i fred, krise og krig er alvorlige problemer, og man bør benytte akademisk ekspertise basert på de beste tilgjengelige verktøyene. Det er derfor bekymringsverdig at det fortsatt legges til grunn en ideologisk forståelse om at kjønnsforskjeller er sosialt konstruert i NCGM.

Hvor det ble av meningsmangfoldet og kreativiteten?

Svaret er at meningsmangfold dør idet moralisering verdsettes mer enn saklig debatt, og samfunnet er likegyldig til at dissentere kanselleres.

Er wokeismens mangfolds-ideologi kanskje meningsmangfoldets største trussel?

Kadetten har ikke like mange år bak seg i hverken Forsvaret eller kjønnshysteriet som oberstløytnant Kvarving. Derfor finner Kvarving det på sin plass å irettesette den unge kadetten.

Kvarving har jo tross alt en solid bakgrunn som hun seriøst mener vil bedre vår stridsevne.

Jeg har en doktorgrad i Statsvitenskap på strukturelle, funksjonelle og kulturelle faktorer som påvirker implementeringen av oppdrag knyttet til kvinner, fred og sikkerhetsagendaen og kjønnsperspektiv i Forsvarets organisasjon og operasjoner, og en mastergrad i sammenlignende europeiske studier hvor EU og Europarådets arbeid for likestilling ble sammenlignet.

Hele 46 ord i en setning som ikke viser til noen form for bakgrunn som bedrer stridsevnen.

I sitt tilsvar konkluderer Kvarving allerede i ingressen.

Gender i Forsvaret har ikke bakgrunn i amerikansk «wokeisme» i akademia, men er et operasjonelt behov.

Hva driver Kvarving med, sånn til daglig, når hun ikke er på kurs? Som jeg har skrevet tidligere:

En av oppgavene til Kvarving er å lære de mangfoldige elementene i Forsvaret at det er nødvendig å hjelpe sårede medsoldater, selv om de er av feil kjønn og «untouchables».

På rekruttskolen på Madla har noen muslimske rekrutter vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn.

Kvarving uttaler seg:

– Det er uansett viktig å møte soldatene på en god måte og svare godt på spørsmålene de har.

Det norske Pride-Forsvaret ansetter en hær av kjønnsrådgivere

Min kamerat fra studietiden, Simen Sandelien fra Asker Høyre, er kritisk, og skriver på Facebook:

Det er nitrist å registrere at denne typen debatter nå får fokus i det norske forsvaret.

Det vi lærer av konflikten i Ukraina, er at et best mulig forsvar i stor grad handler om å prioritere riktig. Å prioritere «gender» er å prioritere feil.

Tid og ressurser brukt på såkalt «gender» har absolutt ingenting med militære operasjoner å gjøre, til tross for hva innleggsforfatteren hevder.

Dette gender-tullet må ut av Forsvaret snarest.

Ellers inntar Kvarving en nokså hånlig tone overfor den unge kadetten.

Det er veldig flott at kadett Per Olav Lindberg er interessert i kjønnstematikk, har oppdaget evolusjonsteorier, er interessert i meningsmangfold, samfunnsdebatt og deltar i den selv.

Innlegget hans bygger derimot på noen feilaktige antakelser som krever tilsvar – og jeg forventer at det kan gjøres uten å havne i kategorien «woke». For er det noe som forhindrer meningsmangfoldet han etterlyser, så er det å bli tillagt sånne feilaktige merkelapper.

For Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) hvor oberstløytnant Kvarving «jobber» har ingen sosialantropologer eller kjønnsforskere! Hverken «evolusjonister eller de preget av «ideologisk puritanisme», som kadetten mener senteret preges av.

NCGM består av yrkesmilitært personell, jurister og statsvitere. Ingen av disse er kjent for å være «fagområder med snever sosialkonstruktivistisk tilnærming med liten akademisk kredibilitet», slik det kadetten gir uttrykk for.

Oh, really? Hva med hedgefond-direktører? BlackRock er verdens største finansaktør, og krever woke-tilpasning fra alle firmaene i Vesten som de investerer i.

Direktøren for Yara er klimahysteriker. NHO og LO er nedsyltet i idiotiske debatter om equity og bærekraft. Hele toppsjiktet i vårt skakkjørte samfunn er ødelagt av slike idéer som Kvarving vil marinere Forsvaret i.

USA ledes av en president som fokuserer på kjønn og hudfarge når han skal velge ut sin kandidat til dommer i U.S. Supreme Court.

NCGM fokuserer på å løse de oppdrag Nato og SC-NORDEFCO har gitt dem, som spesifikt er å tilby og gjennomføre Nato-akkrediterte genderkurs på flere nivå, inkludert «Nato approved Key Leader Seminar on Gender in Military Operations» for offiserer på nivå OF 6 og oppover.

Kursing i «Gender in Military Operations» skal forsvare fedrelandet. Hvordan? Kvarving påpeker at kursene er svært ettertraktet. Men det understreker bare poenget mitt: Også Forsvaret er overtatt av skruller.

NATO kollapser i Afghanistan, satser på genusteori og vaksinetvang

Vår nye forsvarssjef er ett eksempel. Endelig fikk vi en skikkelig soldat som øverstkommanderende, med en bunnsolid bakgrunn fra Forsvarets Spesialkommando, og med reell krigserfaring. Endelig! tenkte jeg. Nå blir det orden på sysakene.

Han rakk nesten ikke få på seg den fjerde stjerna før han skled rett ut i Pride-hyllest og gender-rådgivning.

Kvarving føler for å bedrive litt voksenopplæring, uten at noen av oss blir særlig klokere.

La meg kort redegjøre for hva gender (det sosiale kjønn) betyr i militær sammenheng.

Nato, FN, OSSE, NORDEFCO og norske myndigheter (alle våre oppdragsgivere og policyskapere i sikkerhetssektoren) anerkjenner at det finnes sosialt konstruerte egenskaper og muligheter assosiert med det å være kvinne eller mann, og at disse er lært gjennom sosialiseringsprosesser, er kontekst- og tidsspesifikke og kan endres.

Hele 45 ord i én setning, allikevel er setningen helt meningsløs!

Gender bestemmer hva som er forventet, tillatt og verdsatt ved en kvinne eller en mann i en gitt kontekst.

Det pågår en krig akkurat nå, som det later til at oberstløytnanten ikke virker spesielt opptatt av å lære av.

Jeg kan sitere min venn Sandelien her, siden vi har nokså sammenfallende tanker rundt dette.

Det russiske forsvaret har f.eks. brukt mye av sine ressurser på atomvåpenarsenalene sine og på marinen. I tillegg har de satset mye på prestisjeprosjekter og dommedagsvåpen som ikke har materialisert seg i noe som kan brukes på slagmarken i Ukraina.

Russerne har neglisjert vedlikehold av sine konvensjonelle enheter og ikke modernisert styrkene sine slik at de f.eks. kan gjennomføre større operasjoner i mørket.

Ukrainerne har derimot brukt sine ressurser på kun én ting: Å forberede seg på konvensjonelt territorialforsvar mot en spesifikt russisk invasjon. Alt de har av budsjetter har gått til den konkrete typen konflikt som militæret nå står midt i.

Ukrainske styrker har stor støtte fra sivilbefolkningen. Vil nordmenn i like stor grad støtte opp om gender-fokuset til Kvarving når fienden passerer grensen? Jeg tviler, for å si det forsiktig.

Tid og ressurser brukt på «gender» har absolutt ingenting med stridsevne og sivil støtte å gjøre. Kvarving lider av postmoderne vrangforestillinger.

Gender-rådgivning er for Forsvaret som en hårklipp for et pinnsvin. Det er idiotisk, smertefullt, meningsløst og reduserer forsvarsevnen. Pengene som sløses bort på dette tullet, kunne blitt brukt til innkjøp av effektive våpen.

Vi er mange som ønsker at Forsvarets budsjetter skal økes. Da kan ikke Forsvaret drive så elendig reklame for seg selv. Skattemidlene som finansierer Forsvaret, skal brukes på én eneste ting: Bedre vår evne til å stå imot en fiende.

Ikke som denne oberstløytnanten skriver.

Forsvarets oppdragsgivere ser derfor nødvendigheten, nytten og verdien av likeverdig deltakelse i samfunnet og behovet for å arbeide systematisk med forebygging og beskyttelse.

Det finnes ikke likeverd i krig, kun makt. I skyttergraven er det bare to kjønn, og artilleriet man må motstå, er ikke kvotert etter kjønnsidentitet og hudfarge.

I krig er menneske redusert til null og én. Noen overlever, andre dør. Ofte er det helt tilfeldig. Men en sterk hær består av sterke mennesker, fysisk og psykisk, ledet av fornuftige offiserer som forstår hva som kreves på slagmarken. Da øker sjansen for overlevelse, for den enkelte soldat og for nasjonen.

General Patton, eller oberstløytnant Kvarving? Det er spørsmålet, og svaret gir seg selv hvis man er ute etter seier og overlevelse. En toppoffiser som fokuserer på FNs bærekraftmål? Nei takk.

«Gender Equality» er også et av FNs bærekraftmål og en forutsetning for flere av de andre.

Hun har ikke forstått hvorfor Norge i det hele tatt har et forsvar.

Målene med militære operasjoner kan være flere og ulike avhengig av mandatet, men mandatene er oftest knyttet opp til FN-resolusjoner som forplikter oss til å beskytte sivile, forebygge og forhindre overgrep, hindre at ulikheter forsterkes og bidra til likeverdig deltakelse.

Man føler nesten at Kvarving må beskyttes mot seg selv. Er ikke hovedpoenget med Forsvaret å beskytte norske interesser?

Militære styrker er politikkens knyttneve. Men når politikken består av skruller, så får man en skrullete knyttneve, med en sånn viftende, lett feminin knekk på hånden. En Will Smith-knyttneve.

Norske myndigheter har også pålagt forsvaret å jobbe med to tilstøtende virkemidler for å nå disse målene, nærmere bestemt bedre kjønnsbalanse og det å «gender mainstreame» organisasjonen.

«Gender mainstreaming» av Forsvarets organisasjon er en strategi som skal sikre likeverd, hindre diskriminering og bidra til Forsvarets evne til å løse oppdragene sine gjennom å ha et kjønnsperspektiv på alt vi gjør.

Kvarving klarer dessuten å stikke inn litt selvskryt i artikkelen sin, på en nokså merkelig måte. Hun omtaler en opplevelse hun hadde under et kurs med evolusjonsteoretikeren Leif Edward Kennair.

Selv hadde jeg Kennair som foredragsholder på Luftkrigsskolen for 15–20 år siden, og mitt innledende rollespill av alt lesestoffet vi hadde fått, syntes han var så bra at han bare kunne dra igjen.

Kanskje Kvarving burde vurdere om Kennair hadde en helt annen motivasjon for å dra? At han forsto at her er det ikke noe håp, hjernevasken har gått for langt?

Det endeløse oppgulpet av sludder fortsetter.

Skal Forsvaret opprettholde fred, fremme stabilitet og øke sikkerheten – for alle –, så må alles perspektiv inkluderes.

Nei. Absolutt ikke. Kvarving har ikke forstått noen ting. Forsvar handler ikke om inkludering, bærekraft, klima eller kjønn. Det handler om evne til å forsvare seg. Alle andre perspektiver er uvesentlige (med unntak av krigens lover).

Det er ikke bare kadett Lindberg som mangler forståelse, mener Kvarving. Også Forsvarets høgskole har forsømt sitt oppdrag når det gjelder gender-perspektiver.

Kadetten skal imidlertid ikke klandres for manglende kunnskap om oppdragene Forsvaret har fått på tematikken.

Dette er en konsekvens av at Forsvarets høgskole heller ikke har løst sine oppdrag de siste ti årene, som å etablere og videreutvikle et fagmiljø på gender, undervise og utdanne på alle nivå, samarbeide med Forsvarets operative hovedkvarter, spesielt på «lessons learned», for å kunne bruke erfaringer i arbeidet inn i undervisningen, for å nevne noe.

Tror Kvarving at Forsvarets høgskole er opprettet for å «etablere og videreutvikle et fagmiljø på gender?»

Mitt forslag er at Kvarving flytter til USA, skifter gender og søker jobb i Biden-administrasjonen. Der vil hun trolig ønskes hjertelig velkommen. Her hjemme er hun uønsket av stadig flere.

Genderperspektiv i Forsvaret er et middel for å nå målene med militære operasjoner 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.