To nyheter i dag forsterker følelsen av at den vestlige sivilisasjonen snart har passert «point of no return» på veien mot undergangen. Tragedien i Afghanistan er bare et symptom: Problemene er nå systematiske.

Forsvarets forum kommer med en gladnyhet. En norsk offiser har fått ny jobb, noe som anses som en viktig jobb i woke-universet.

Oberstløytnant Lena P. Kvarving har startet opp i ny jobb ved Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) i Stockholm. Der skal hun blant annet utdanne genderrådgivere, som skal sørge for at kjønnsperspektivet er en integrert del av partnerlandenes militære organisasjoner og operasjoner.

Forsvarets forum (FF) er ikke helt inne i de nye begrepene (heldigvis), og bruker konsekvent det engelske begrepet «gender» i stedet for det norske begrepet kjønnsidentitet. Av respekt for Forsvarets forum vil jeg holde meg til deres terminologi.

Kvarving kommer fra stillingen som Senior Gender rådgiver i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien.

Med en doktorgrad i genderspørsmål har Kvarving i en rekke år jobbet med genderspørsmål i det norske Forsvaret.

Kvarving har lang fartstid i kjønnsdebatten, noe som blant annet kommer til uttrykk i følgende kronikk i FF: Likestilling, mangfold, inkludering og kjønnsperspektiv er ikke valgfag i Forsvaret.

Noen utdrag:

Å ha et kjønnsperspektiv som metode er å tilpasse aktivitetene etter en gender analyse.

For å få dette til skal man «gender mainstreame», en strategi for å oppnå «gender equality» (likestilling). Man skal vurdere mulighetene og konsekvensene for menn og kvinner av enhver aktivitet, på alle områder og nivå.

Når man mangler kjønnsperspektiv, tar det 36 år (tiden som har gått siden de første kvinnene kunne avtjene førstegangstjeneste) før kvinner får tilgang til sanitærartikler når de menstruerer.

Er det «genderfokus» våre militære enheter mangler? Hva slags råd har Kvarving til de militære lederne som overlater Afghanistan til Taliban? Islamister som steiner utro kvinner, tar ugifte småjenter som sexslaver og myrder folk med avvikende seksualitet? Etter ordre fra en forvirret president som tar ferie midt under USAs største krise siden 70-tallet?

Sånne detaljer er neppe noe å bry en «akademiker» i uniform med. Da er det vel bedre å fokusere på at jenter i Forsvaret måtte sørge for sine sanitærartikler selv. Oh, the horror! Soldater må sørge for sine egne bind og tamponger!

Mine kvinnelige kollegaer fra Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge (1989) rister nok oppgitt på hodet. Soldater som ikke klarer å håndtere en så dagligdags greie som menstruasjon uten en «genderrådgiver», kan neppe bidra til å redde vår sivilisasjon.

Personlig trengte jeg kun to ting i felt (ut over grunnutrustning): Snus og barbersaker. Ingen av disse tingene ble levert gratis fra en genderrådgiver.

USA svarer på militær kollaps med vaksinetvang

Samtidig kommer nyheten om at Pentagon innfører et pålegg om at alt militært personell må ta vaksine mot Covid-19.

Slik reagerer en ydmyket supermakt som ikke er i stand til å utnytte sin enorme militære overlegenhet, og som har tapt ansikt i en hel verden. De er ikke i stand til å redde egne borgere ut fra Talibans klør. De etterlot avansert militært utstyr for utallige milliarder dollar, som nå er i hendene på nasjonens fiender.

Men vaksinetvangen vil nok gjennomføres med nådeløs effektivitet. Spørsmålet er hvordan soldatene vil reagere. De utsettes for woke-idioti, med imbesile ledere som forsvarssjefen General Milley, som er mer opptatt av å erkjenne sin «white rage» enn av å utføre militære oppdrag.

Milley er ledet av Lloyd Austin, en forsvarsminister som er så hjelpeløst marinert i de nye ideene om kritisk raseteori og systemisk rasisme at det kunne vært morsomt hvis det ikke var så dypt tragisk.

Austin er på sin side «ledet» av president Joe Biden. Parodien er komplett.

Trump sa det enkelt og treffende i Alabama i helgen:

You know what woke means? It means you’re a loser. Everything woke turns to shit!

Les også: Trump: Kabul får Vietnam til å ligne en «master class» i strategi

Vil virkelig de amerikanske soldatene akseptere en slik inngripen i sin personlige frihet? Er virkelig Covid-19 det største problemet Pentagon står overfor i dagens situasjon?

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Alle aborttilhengere bruker ustanselig mantraet Min kropp, mitt valg.

Men dette gjelder tydeligvis ikke for tvangsmessig vaksinering. Da er det Din kropp, Statens valg. 

Det passer seg å minne om spådommen til Mark Steyn:

Vi er vitne til en sivilisasjon som kollapser i interne stridigheter på grunn av ren, ubesudlet idioti. De enkleste oppgaver er umulig å løse, så derfor satses det på umulige oppgaver. Vi kan ikke stenge en grense, men vi kan – og må – fikse atmosfæren.

Løsninger er dessuten uønsket, hvis retorikken er krenkende. Fakta er rasistisk og kjønnsdiskriminerende, eller (enda verre) transfobisk.

Våre medier og politikere snakker om integrering, men tilbyr ingenting å integrere seg i. Alt Vesten står for, er jo dritt: Rasisme, kolonialisme, kapitalisme, «white supremacy».

De river våre statuer og messer vår tids Hare Krishna: Islam er fred, vi er onde, Taliban er snillere nå, gjengvoldtektene skyldes sosio-økonomiske forhold, hijab er sexy, burka er frihet, kjønn er flytende, familie er ufrihet, abort er kjærlighet, mangfold er vår styrke.

Det er som å høre George Orwell:

Krig er fred, frihet er slaveri, uvitenhet er vår styrke.

Mark Steyn sier det elegant i sin artikkel om USA: Dead Superpower Walking.

The United States is dead as a global power because of this kind of indestructible stupidity. You’ve lost, you blew it, it’s over: The goatherds just decapitated you; could you at least have the self-respect not to run around like a headless chicken too stupid to know it’s nogginless?

Or like a broken doll lying on its back with its mechanism jammed on the same simpleton phrases: «Diversity is our strength… diversity is our strength…»

Wokeness is weakness, and diversity is where nations go to die.

Man kan le eller gråte av følgende innspill i kommentarfeltet:

Do you think there’s any chance of getting Taliban commanders to teach at West Point? It might be a nice change of pace for cadets to learn from someone who actually won a war.

Oberstløytnant Lena P. Kvarving burde endre fokus. Hun har en stor og viktig oppgave foran seg.

Hennes oppgave blir å sørge for at når vår sivilisasjon kollapser og går under, så vil det skje på en passende likestilt og gendernøytral måte.

Med Kvarving i ryggen skal vi gjennom dugnad sørge for at vi får en kjønnsnøytral, klimavennlig, inkluderende, mangfoldig og svært lite krenkende apokalypse. Alle – uansett kjønn, rase, legning og religiøs overbevisning – skal møte undergangen sammen, hand i hand, ikke i «peace and love», men i Üntergang und Mascochismus, eller noe slikt. PS: Alle oppfordres til å betale utestående klimakvoter på forskudd.

For russerne, kineserne og mullahene er vel den største trusselen at de risikerer å le seg i hjel.

Jeg avslutter med noen utdrag fra diktet The Hollow Men av T.S. Eliot:

Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;

Is it like this
In death’s other kingdom
Waking alone
At the hour when we are
Trembling with tenderness
Lips that would kiss
Form prayers to broken stone.

The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms

In this last of meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.