Det amerikanske forsvaret sliter med rekrutteringen. Dette er et symbol på en nasjonal, kulturell forråtnelse. USA trenger nye ledere som kan kultivere den amerikanske ånden og gjenskape institusjonenes integritet.

Dette skriver David McCormick og James Cunningham i Wall Street Journal. Sammen har disse to skrevet boken Superpower in Peril: A Battle Plan to Renew America. McCormick stilte også som kandidat for Republikanerne til Senatet i 2022.

I fjor klarte U.S. Army kun å fylle opp 75 prosent av de nye soldatene de hadde som mål å rekruttere, og i år ser det ut til å bli enda verre. Det er flere forklaringer på den dårlige rekrutteringen.

USA opplever en nasjonal helsekrise, ofte basert på overvekt som medfører mange andre helseproblemer. 77 prosent av unge amerikanere har for dårlig helse og/eller kognitive evner til å kunne bli soldater. Mange er rusmisbrukere, noe som også diskvalifiserer dem.

Hæren har derfor innført såkalte fat camps, hvor overvektige får muligheten til å slanke seg ned innenfor den maksimale vekten som aksepteres. Det sier seg selv at det ikke akkurat er spesialsoldater som blir resultatet her.

USA sliter med å skaffe nok soldater, overvekt truer nasjonal sikkerhet

Over de åpne grensene i sør lar Biden kriminelle karteller sende inn mengder med fentanyl, og over 100.000 stort sett relativt unge amerikanere dør av dette hvert år, og millioner av andre ender som narkomane vrak som ikke kan bli soldater.

Biden-regimet gjør ingenting for å forhindre dette, tvert imot: Nå forsøker de å avskaffe Title 42 igjen, og dermed (etter egne anslag) øke trafikken til ufattelige 400.000 mennesker i måneden, noe som også vil øke mengden fentanyl. Biden fremstår dermed som verdenshistoriens største narkolanger og hallik.

Politikere har politisert USAs viktigste institusjoner, mener skribentene.

Civilian leaders have used the uniformed services as political pawns and directed them to push progressive priorities.

Dette gjør det vanskeligere for militære ledere å nå hovedmålet, som i det minste burde være avskrekking, samt å vinne eventuelle militære konflikter kjapt og med så få egne tap som mulig.

Vi ser det samme i Norge, med fokus på kjønnsrådgivere, kvinnelige soldater som krever at noen andre sørger for at de har tilgang til tamponger, og en forsvarssjef som kaster bort tiden på Pride-parader.

De militære styrkene i USA mister tillit blant befolkningen. Kun 48 prosent sier de har høy tillit til forsvaret, et fall på 22 prosentpoeng på kun fem år. Som Document skrev i desember:

USA har en forsvarssjef som fokuserer på kritisk raseteori og babler om «white rage». Forsvaret publiserer rekrutteringskampanjer rettet mot  LGBTQ-aktivister, og innfører brutal vaksinetvang mot elitesoldatene i Navy SEAL.

Samtidig opplevde man fadesen i Afghanistan, og mens omsorgen for Ukrainas grenser er enorm, så ignoreres USAs egen grense i sør.

Amerikanere er i ferd med å miste tilliten til det woke-infiserte militære

Dette er et symbol på den økende splittelsen i USA.

The politicization of institutions, whether the military, schools or professional sports, divides our country where it should be most unified.

McCormick minnes sin tid som løytnant i 82nd Airborne Division sent på 80-tallet. En tropp med folk fra alle mulige bakgrunner var et symbol på et sterkt, mangfoldig USA med stor tro på seg selv og sine egne evner.

Nå svekkes rekrutteringen og USA fremstår svakere enn noensinne etter krigen.

This is only one of the thousands of small fractures subdividing our society, stoked by social media, the left’s obsession with race, sex and identity, and extreme figures on the right as well.

Disse faktorene gir næring til den største kulturelle lidelsen av alle: Stadig avtagende tillit til den amerikanske eksepsjonalismen, mener skribentene.

Hvordan havnet USA i en slik situasjon, at kun 9 prosent av de aktuelle soldatene ønsker å iføre seg uniform?

Veteranene har vært elendig behandlet i mange tiår. Under pandemien ble det innført vaksinetvang, og enkelte Navy SEALs som ba om å få slippe av religiøse grunner ble truet med sparken og å bli ruinerte av enorme bøter på flere millioner dollar. Fadesen i Afghanistan er allerede nevnt. Flere tiår med kriger i Midtøsten helt uten konkrete mål og uten særlig mening har nok også bidratt.

Unge amerikanere lærer at det ikke lønner seg å være en helt, man lykkes bedre i dagens woke-helvete ved å fremstille seg som offer.

Elever lærer allerede i barneskolen å forakte i stedet for å elske sitt eget land. Bare 38 prosent av amerikanere mener patriotisme har høy verdi, og omtrent like få svarer ja på spørsmålet om de er svært stolte av å være amerikanere.

Boken de to har skrevet forsøker å finne løsninger på dette nasjonale problemet, noe som kan kartlegge en vei mot en nødvendig nasjonal fornyelse. Men de er klare på at politikk alene ikke kan klare dette.

The American spirit fills our national character with courage, ambition and creativity. It is our source of strength when times get bad, and the defining feature of American exceptionalism.

Den amerikanske ånden, og dermed den amerikanske storheten, har blitt neglisjert og trykket ned av såkalte progressive krefter som er i ferd med å ødelegge hele den vestlige sivilisasjonen. At det amerikanske forsvaret forfaller er et direkte resultat av denne menneskeskapte veien mot undergangen.

Derfor trenger USA nye ledere. Den ubrukelige forsvarssjefen, general Mark Milley burde avsettes umiddelbart, så kan han heller bruke resten av livet på å studere sin egen white rage. Forsvarssjefen Lloyd Austin er komplett ubrukelig som de fleste i Bidens administrasjon.

Biden må vekk, grensene må stenges og en person som virkelig bryr seg om American Greatness må overta, og det må være en som er tøff nok til å ta opp kampen med et mektig byråkrati, korrupte medier, Big Tech og mektige næringsledere, kall det gjerne Deep State.

USA må gjenskape ekte kapitalisme, ikke klimafikserte subsidier og rasistisk forskjellsbehandling. Man må gjenskape den amerikanske ånden, den nasjonale stoltheten, og en åpen, fri debatt.

I dagens situasjon trenes rekruttene opp av drillsersjanter hvor bare en av tre har søkt seg til stillingen, resten har blitt kommandert til rollen, og utgjør sjelden de beste i sin originale enhet. Dette øker neppe kvaliteten på treningen, som den tidligere marinesoldaten Jameson forklarer i denne videoen.

Feminine, små og pinglete jålebukker fra West Point som utgjør offisersklassen hjelper ikke noe særlig. Det er ingen general Patton under utvikling i dagens USA. Dette må endres hvis USA skal overleve som en supermakt, noe som vi nordmenn er svært avhengige av.

Selv om dagens rekrutter gjerne har høyere utdannelse enn rekrutter for tyve-tredve år siden, så betyr ikke dette at de er smartere, heller tvert imot, mener Jameson. Dessuten aner ikke dagens ungdom hva disiplin er, mens da f.eks. jeg vokste opp var disiplin en hverdagslig ting, og mine fotballtrenere helt ned i 7-års alder var nådeløst strenge, nesten som drillsersjanter. Vi spillere elsket det, og merkbare individuelle og lagmessige forbedringer motiverte oss sterkt.

Disiplin må gjeninnføres, både i skoler, familier og i idretten.

Og den massive strømmen av mennesker, sexslaver og narkotika i sør må stanses med alle nødvendige midler. Når over 100.000 borgere drepes hvert år, så bør man erklære krig mot de skyldige.

Da vil det også bli mulig å gjenoppbygge forsvaret og skaffe nok soldater.

Som Trump sier: Make America Great Again!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.