USA har en forsvarssjef som fokuserer på kritisk raseteori og babler om «white rage». Forsvaret publiserer rekrutteringskampanjer rettet mot  LGBTQ-aktivister, og innfører brutal vaksinetvang mot elitesoldatene i Navy SEAL.

Samtidig opplevde man fadesen i Afghanistan, og mens omsorgen for Ukrainas grenser er enorm, så ignoreres USAs egen grense i sør.

Amerikanere har fått nok av woke politikk, og er i ferd med å miste tilliten til de militære styrkene, skriver Wall Street Journal på lederplass.

Selv om det er lenge siden amerikanere mistet tilliten til mange av sine institusjoner, har støtten til Forsvaret vært stor, inntil nå. Ifølge en undersøkelse fra Reagan Institute har kun 48 prosent av amerikanerne stor tillit til militæret, en nedgang fra 70 prosent i 2018.

Andre undersøkelser gir lignende resultater.

Pew Research this year noted a 14-point drop since 2020 in Americans who said they had a great deal of confidence in the military to act in the public’s interest.

Det interessante er begrunnelsen til den reduserte tilliten. Det handler ikke om manglende tillit til stridsevne.

Det dreier seg om «ting som skjer utenfor kjernekompetansen til militæret,» sier Roger Zakheim fra Reagan Institute. Woke og politisering nevnes spesifikt.

It is «things going on outside the core competencies of the military. Call it politicization, call it wokeness,» but that’s where «you can connect the dots.»

62 prosent mener forsvarets ledelse har blitt for politisert. Dette inkluderer den sivile ledelsen. Omtrent halvparten pekte på såkalt woke praksis, som de mener underminerer militærets effektivitet.

Forsvarssjefen, general Mark Milley, sa til Kongressen sa at han ville forbedre sin forståelse av white rage da han fikk spørsmål om kadettene ved West Point burde få undervisning i kritisk raseteori. Mange anså denne uttalelsen som en grov mangel på dømmekraft.

Many Americans think the military is no longer an institution that runs on excellence, merit and individual submission to a larger cause.

Pentagon nekter å erkjenne problemet. Men stadig færre unge amerikanere velger en militær karriere, selv om 75 prosent av folket anser Kina som USAs fiende. Frykten for at Kina skal invadere Taiwan er også økende.

Some 70% are concerned China might invade Taiwan within five years, and 61% support increasing the U.S. military’s Pacific footprint.

Forsvaret må ta undersøkelsen på alvor, og forsøke å snu trenden, mener Mike Gallagher (R). Man kan ikke lenger kun fokusere på våpnene, man må også fokusere på den militære ledelsen.

WSJ avslutter med en åpenbar konklusjon:

Amerikanerne vil at militæret deres skal fokusere på å forhindre eller vinne den neste krigen, ikke på å tjene den siste politiske trenden.

Get woke, go broke er ille nok. Men her snakker vi om verdens største og mektigste militære enhet. Da er risikoen større. For da snakker vi om Get woke and die.

Se et eksempel på hvordan U.S. Army rekrutterer:

Les også:

Navy SEALs saksøker Pentagon på grunn av vaksinetvang

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli

Mesteren og Margarita.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som e-bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.