USA sliter med å skaffe nok soldater, overvekt truer nasjonal sikkerhet

Soldatene i USA blir større. Mange rekrutter er så overvektige at de ikke kan brukes. Fedme og dårlig kondisjon utgjør nå en direkte trussel mot nasjonens sikkerhet, og Pentagon prøver nye, desperate løsninger. Dette er en risiko som hele Nato bør erkjenne, siden USA utgjør en stor del av Natos militære kapasitet.