Bilde: Øvelse. Foto: Foto: Christian Nørstebø/Forsvarets forum

Også Norges forsvar er rammet av våre nye, inkluderende og myke idealer med sukker på. Først ønsket man å innføre kjøttfrie mandager i soldatmessene. Nå er det kravene til «godkjent hærsoldat» som skal senkes for at flere jenter skal klare kravene til Hæren. Hvis du spør hvorfor, får du så hjelmen passer: Norge er det første og eneste Nato-landet som har innført verneplikt for kvinner. Det er jo viktig at alt er likt, og at jenter tjenestegjør akkurat som gutter. Men seriøst: Hvorfor det?

Etter over 70 år med fred er Forsvaret omtrent tilbake til forsvarsevnen vi hadde i 1940. Det finnes ikke fiender lenger – de forsvant med jernteppet. Siden da har Forsvaret blitt en salderingspost, for det er jo dumt å bruke så mye penger på våpen som aldri blir brukt. F35 får ta seg av krigen mens vi andre går på kafé. Bare litt dumt at alle flyene skal samles på ett digert bombemål, alternative baser og rullebaner skal legges ned, og vedlikeholdsekspertene på Kjeller skal rasjonaliseres vekk, så vi kan få enda et kjøpesenter. Det er ingenting Norge trenger mer enn dét, eller hva?

Kjøttfrie middager og full likestilling 

Hvorfor sløse penger på forsvar når fiendskap og invasjoner har opphørt? Da Berlinmuren falt, ble Heimevernet en parentes, og Forsvaret ble rettet inn mot fredsbevarende operasjoner i en globalisert verden. Det har blitt bedre etter at de borgerlige overtok makta og Russland overtok Krim: Det skremmeskuddet gjør at regjeringen investerer mer, men Forsvaret er fortsatt en tumleplass for rare eksperimenter, og verneplikt for jenter er ikke det eneste eksempelet:

4. februar 2017 tok Aftenpostens Lene Skogstrøm tak i en merkverdig sak med headingen

«Forsvaret ville innføre kjøttfrie mandager. Tiltaket ble stoppet av det de selv kaller «machokultur».» La meg (som har mottatt den høythengende vernedyktighetsmedaljen) si noen ord om dette, fordi det virker som Forsvaret har blitt den nye arenaen for å teste ut venstresidens hippieidealer, veganisme, kjønnsrelativisme, kulturelle eksperimenter, fikse ideer og alternativ livsstil. Teksten går sånn:

«For tre år siden ønsket Forsvaret å innføre kjøttfrie mandager i messene der 10.000 soldater spiser hver dag. Et pilotprosjekt ble kjørt i Rena leir, der soldatene var med på å prøve ut «veggisbuffét» med kjøttfri taco, lasagne og burgere. Prosjektet om en kjøttfri dag i det norske forsvaret vakte også internasjonal oppsikt.»

Machokultur blant soldater? No shit?

Riktignok forventes det at soldater til tider går både agurk og bananas, men det betyr ikke at veganmat er soldatkost. Internasjonale fora spurte seg nok det samme som meg: Hvorfor det? For å oppnå hva da? Forsto initiativtakerne hva soldater egentlig driver med? Blir man overrasket over at 19 år gamle testosteronbomber som stimuleres til kamplyst med maskingevær utvikler en viss machokultur, bør man holde seg langt unna Forsvaret:

Noen kjøttfri mandag ble aldri innført. Prosjektet fikk ingen god landing i soldatenes matfat og ble heller ikke omfavnet av Forsvarets kjøkkensjefer.

Unge menn med en hard fysisk hverdag omfavnet altså ikke lavkalori-grøntfôr. Selv om det var tilbredt så det lignet på kjøtt. Du verden. Tilgi meg, for her må jeg foreta en ørliten digresjon før jeg går videre: Hvis man er så sabla imot kjøtt, hvorfor prøver da «vegisene» hele tiden å få grønnsaker til å ligne på og smake som kjøtt? Jeg mener: Jeg prøver aldri å få pølsene mine til å ligne blomkål, så hva er greia? Men uansett – tilbake til saken: Som alltid kommer «forskere» og løser floka:

Nå har forskere ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo nettopp publisert en forskningsartikkel i tidsskriftet Appetite: Meat and masculinity in the Norwegian Armed Forces, om hvorfor tiltaket om kjøttfri dag strandet. Soldatenes skeptiske holdninger til vegetarmat var en av årsakene. Intervjuer med soldater i fokusgrupper viste at de var jevnt over negative til kjøttfrie dager, ifølge forskerne Charlotte Kildal og Karen L. Syse.

Bombe: Behovet for protein i kostholdet var soldatenes viktigste argumenter for å spise kjøtt. De trenger kjøtt for å bygge muskler og bli utholdende, mente mange, og det har de naturligvis helt rett i. Kjøtt er sunt for soldater. Du kan ikke svi av 5000 kalorier om dagen på feltliv og overleve på reddiker. Det ville være veldig usunt. Så gåten står der og skinner imot oss: Hvorfor skal soldater presses til å spise vegetarmat? Og hvorfor er det viktig med kvinnelige soldater?

Krig angår oss ikke lenger

Det lurer oberstløytnant Harald Høiback ved Forsvarets høgskole på også. Han har en doktorgrad i filosofi, og har har nylig gitt ut boken «Forsvaret – et kritisk blikk fra innsiden». Og det han sier, er nøyaktig det samme som min oberstløytant-pappa sa på 1980-tallet: Det finnes ikke noen militær begrunnelse for allmenn kvinnelig verneplikt i Norge. Forsvaret har et stort overskudd av kraftige, sterke, stridsdyktige karer de må si nei til. Hvorfor er det da viktig å få inn jenter?

I en kronikk på Forsvarets forum hevder Høiback at flere kvinner i Forsvarets «spisse ende» gjør at Norges stridsevne faller. Det er kanskje fordi vi innerst inne ikke tror at krig angår oss her i Norge, sier Høiback, som mener det handler om ideologi fremfor logikk, og der har han et poeng: Det er samme ideologi som forfekter at det bør være like mange kvinnelige rørleggere som mannlige. Og like mange mannlige sykepleiere som kvinnelige. Men hvorfor dét? Spiller det noen rolle hvem som gjør jobben, bare den blir gjort bra?

Nei, det er faktisk helt likegyldig. At kvinner og menn har forskjellige yrkespreferanser, er helt greit. Flere tiår med utjevningsforsøk har heller ikke lyktes, og det skyldes naturligvis at kvinner og menn er forskjellige og prefererer forskjellig. Det gjør ingen av oss dårligere eller bedre. Det gjør oss bare forskjellige. Er det ikke herlig?

Nina Rones er forsker ved Forsvarets Forskningsinstitiutt. Hun virker mer opptatt av forskning enn av forsvar, for hun er enig med Høiback i at det burde forskes mer. Men der stopper også enigheten mellom de to når det kommer til allmenn verneplikt for kvinner. Rones mener det var på høy tid at Forsvaret innførte dette.

Det burde vært gjort for lenge siden. Argumentene for hvorfor bare menn kan være i Forsvaret, er dårlige og slett ikke forskningsbaserte.

Ingen relevante argumenter for kvinnelig verneplikt 

Vel, argumentene for at kvinner skal ha verneplikt, er enda dårligere og hverken forskningsbaserte, erfaringbaserte eller logiske. Hva er målet med det? Et bedre forsvar? Et mykere forsvar? Et mer rettferdig forsvar? Da glemmer man selve poenget med Forsvaret, og det er ikke mykhet eller rettferdighet, men forsvarsevne og slagkraft. Det finnes ingen argumenter for hvorfor kvinnelige soldater øker forsvarsevnen og slagkraften. Det er plenty gutter som kunne blitt bedre soldater. Og Rones ser ikke ut til å være så opptatt av dét. Hun er mest opptatt av kjønnsroller.

Når vi bestemmer oss for å ha et forsvar hvor kvinner og menn skal bo og jobbe sammen, må kjønnsroller være et tema, ellers ender vi fort opp som Israel. Der har kvinner verneplikt, men forsvaret er kjønnsdelt, med kvinner i støttefunksjoner og menn i operative stillinger. I den forskningen som har blitt gjennomført så langt, har soldatenes boforhold blitt et av de mest sentrale temaene. Denne forskningen har nærmest hatt en antakelse om at kjønnsblandede boforhold vil endre kjønnsroller og fordommer mot kvinner helt av seg selv.

Jepp. La 19 år gamle hormonbomber av forskjellig kjønn dele brakkelivet. Det er nok et kjempesmart tiltak for å endre kjønnsroller, og opphever nok alle naturlige instinkter blant ungdommen.

Det er i og for seg riktig at Israel har verneplikt for kvinner, men kvinnene er ikke stridende frontsoldater, slik norske jenter skal bli. Israelernes praksis skyldes ikke fordommer mot kvinner, men at det er helt reelle fysiske forskjeller mellom kvinner og menn. Disse forskjellene forsøker norske «kjønnsforskere» å forske vekk. Verneplikten i Israel er heller ikke innført for å skape likestilling eller rettferdighet. Den er innført fordi israelerne er omgitt av krigerske, gærne naboer som har programfestet å utslette staten Israel, og føler det som en religiøs plikt å utrydde jødene fra jordens overflate – noe som står svart på hvitt i den hellige boka. Hvis araberne tvang Israel i kne, ville det bli et blodbad og et folkemord som ville fått IS til å fremstå som en speiderforening. Dette vet Israel. De lever midt i jordens sentrum for jødehat, omgitt av planetens verste religiøse macho-ukultur. Da blir man realitetsorientert.

For at Israel skal overleve, må så mange borgere som mulig innrulleres og bli våpenføre. Men Israels beinharde realitetsorientering er nettopp grunnen til at de har kjønnsdelt forsvar: Kvinnelige frontsoldater svekker stridsevnen og skaper usikkerhet i felt. Soldater vil ha medsoldater som kan holde følge. De vil ha medsoldater som kan plukke opp dine 90 kilo og bære deg i sikkerhet. Israel lever nemlig i den virkelige verden, som er farlig, hard og brutal mot de naive. Israel har spisset sin forsvarsevne til det maksimale etter gjentatte angrep fra nabostater. Der har du nyttig «forskning» å bygge videre på. Og dette burde vel være oppgaven til alle lands forsvar – å spisse sin forsvarsevne? I Norge vil vi senke de fysiske kravene så jenter kan bli soldater. Hvorfor?

Ingen må glemme hva militæret er

Under 2. verdenskrig ble kvinner mobilisert og overtok alle viktige funksjoner bak fronten. Det vil skje i neste krig også. Da jeg tjenestegjorde på 1980-tallet, fantes det en god del kvinner i Forsvaret, og bare noen få idioter fant dette problematisk. Men det er myke, globaliserte tider nå, hvor alle er venner, og hvor hvor alle meninger, følelser, innfall og fikse ideer skal respekteres uansett hvor meningsløse de er – ellers kan jo noen bli lei seg. Når kvinner på rekruttskole klager over harde fysiske krav og brutale treningsmetoder, så må vel bare Forsvaret bli litt mildere og snillere, da, for Forsvaret er jo en arena for selvutvikling, muligheter og opplevelser, ikke sant?

Nei, dét er det ikke!

Militæret har egentlig bare én funksjon: drepe fiender.

Det er ikke en folkehøyskole, en fredsorganisasjon eller en slags humanitær innsatsgruppe for å innføre menneskerettigheter og demokrati verden rundt. Militærets oppgave er drepe så mange fiender som mulig, på kortest mulig tid – og antallet tunge, forferdelige våpen burde være et viktig hint. Våpenarsenalet er ikke der for å sende et fredsbudskap. F35 er ikke en attraksjon. Det er et mordvåpen, laget for å skremme fiender fra å angripe. Et femi-forsvar skremmer ingen.

Hele poenget med soldater er at de kan ta liv uten å nøle, for hvis de nøler, kan alle rundt dem miste livet. Kanskje kjønnsroller, veganmat og rettferdighet er viktig for å kamuflere denne enkle og ekle sannheten? Alt har jo blitt så rent, rettferdig og fremtidsvakkert nå for tiden. Men krig er fortsatt krig. Før eller senere smeller det, og har man ikke forsvarsevne, blir man et veldig fristende mål. Noen burde konsentrere forskningen mot tusenvis av år med krigshistorie.

Linker:

http://www.aftenposten.no/norge/Forsvaret-ville-innfore-kjottfrie-mandager-Tiltaket-ble-stoppet-

av-det-de-selv-kaller-machokultur-614293b.html

https://www.document.no/2017/09/19/haeren-senker-kravene-for-a-fa-med-flere-kvinner/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/oberstloeytnant-for-mange-kvinner-i-forsvaret-svekker-norges-stridsevne/a/24199104/

https://forskning.no/2017/11/vil-forsvaret-vite-hvordan-det-gaar-med-verneplikt-for-kvinner

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.