BBC World Services Newsnight tok opp brevet som de 22 franske generalene og førti offiserer skrev til politisk ledelse om at Frankrike driver mot borgerkrig hvis ikke noe gjøres. BBCs vinkel var at publikasjonen som gjenga brevet var far right, det samme var flere av generalene.

Brevet er illojalt og offiserene må etterforskes, oppsummerte BBCs Tim Franks og Hugh Scofield.

At franske offiserer finner grunn til å advare mot borgerkrig ble underkjent og skjøvet til siden.

Public service-kringkasterne er de mest rigide politisk korrekte og vil neppe overleve i sin nåværende form, hvis de fortsetter å agitere mot folkets interesser.