Medlemmer av den franske Fremmedlegionen under militærparaden på Champs-Élysées i Paris på Frankrikes nasjonaldag den 14. juli 2013. Foto: © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons / CC-BY 2.5.

Frankrike er i alvorlig fare, omgitt av flere dødelige trusler, og med mindre landets politiske ledere raskt tar resolutte grep, vil landet bli kastet ut i borgerkrig, skriver tjue franske generaler i et åpent brev i Valeurs Actuelles.

Brevet, som ble offentliggjort i det konservative magasinet onsdag, to dager før drapet på en politikvinne i Ramboiullet, er et ekko av advarselen fra Frankrikes tidligere forsvarssjef, general Pierre de Villiers, i fjor høst. Det er skrevet på initiativ fra Jean-Pierre Fabre-Bernadac, og er signert ikke bare av generalene, men også hundre andre høyere offiserer og mer enn tusen soldater.

Henvendt til presidenten, regjeringen og parlamentsmedlemmene begynner brevet med en dyster situasjonsrapport:

Det er alvor nå. Frankrike er i fare. Landet trues av flere dødelige farer. Vi, som også etter aktiv tjeneste forblir Frankrikes soldater, kan ikke under de nåværende omstendigheter stille oss likegyldige til vårt vakre lands skjebne.

Republikken trues av oppløsning:

Flagget vårt, trikoloren, er ikke bare et tøystykke. Det symboliserer tradisjonen etter dem som i tidens løp har tjent Frankrike og ofret livet for landet, uansett tro eller hudfarge. På dette flagget står ordene ære og fedreland i gullskrift. I dag ligger æren i å si klart fra om oppløsningen som rammer fedrelandet.

Generalene nevner spesielt tre oppløsende krefter:

En fanatisk «antirasisme» som forakter Frankrikes tradisjon og kultur, og på den måten fremkaller en ulykkelig tilstand av hat mellom grupper i samfunnet; en islamisme som gjør forstedene om til fremmede territorier der den franske konstitusjonen ikke gjelder lenger; og en selvmotsigende dobbeltstandard der samfunnets voldsmakt brukes mot legitime demonstranter, men ikke mot dem som ødelegger og plyndrer.

Faren øker, og volden øker fra dag til dag. Hvem ville ha sagt for tid år siden at en lærer skulle bli halshugget mens han forlot skolen?

Vi kan ikke stå passivt og se på dette, skriver artikkelforfatterne. Politikere som er passive, gjør seg selv skyldige, mener de:

De som leder landet vårt må for all del finne motet som behøves for å rydde disse farene av veien. For å gjøre det, holder det ofte å anvende de eksisterende lovene uten svakhet. Glem ikke at et stort flertall av borgerne er like oppgitt som vi er over vaklingen og den skyldige tausheten deres.

Generalene siterer en belgisk kardinal på at «motet finnes ingen steder når tilbakeholdenheten gjelder overalt», og formaner politikerne til handling:

Nå har dere nølt nok, situasjonen er alvorlig, og det venter et enormt arbeid. Vit at vi er rede til å støtte en politikk som tar sikte på å trygge nasjonen.

De sier egentlig mellom linjene at militæret ville stille seg resolutt bak et politisk lederskap verdt betegnelsen.

Konsekvensene av likegyldighet vil være fatale:

Hvis på den annen side ingenting blir gjort, og passiviteten ubønnhørlig fortsetter å spre seg i samfunnet, vil det til slutt utløse en eksplosjon. Da vil våre kamerater i aktiv tjeneste gripe inn og påta seg det farlige oppdraget det er å forsvare sivilisasjonens verdier og våre landsmenns liv.

Det alternativet er ikke lystelig:

Slik vi ser det, er det ikke lenger tid for utsettelser. I så fall vil en borgerkrig en dag sette en stopper for dette voksende kaoset, og dere vil få ansvaret for tusenvis av døde.

Fredag skrev Rassemblement Nationals (RN) leder og presidentkandidat Marine Le Pen et svar til generalene, også det hos Valeurs Actuelles.

Marine Le Pen. Stillbilde: France 24 / YouTube.

Mine herrer generaler, bli med meg i kampen for Frankrike, lyder oppfordringen fra Le Pen, som er enig i analysen av situasjonen for landet, og roser motet deres.

Som borger og politiker deler jeg både analysen og sorgen deres. Jeg tror som dere at det er alle franske patrioters plikt, uansett hvor de kommer fra, og stå opp for landet, og la oss si det: redde landet.

Derimot tror jeg ikke at dette kan gjøres med dagens ledelse, fortsetter Le Pen.

Det republikkens president nylig fortalte om planene for å «dekonstruere Frankrikes historie», viser at oppløsningstendendene ikke skyldes et øyeblikks distraksjon, men snarere en politisk retning som drives frem av en essensielt korrupt ideologi.

Vi må søke en alternativ politisk løsning, og det er derfor jeg stiller som kandidat ved det franske presidentvalget, fortsetter Le Pen. Hun ber generalene om støtte:

Det er allerede mange lederskikkelser og mennesker fra sivilsamfunnet som har blitt med oss. Jeg inviterer dere til å bli med oss og delta i kampen som er i emning, en politisk og fredelig kamp, men fremfor alt en kamp for Frankrike.

Venstresiden i Frankrike reagerer med indignasjon både på generalenes brev og Le Pens svar, skriver Le Figaro.

Seksti år etter Algerie-krigens uhyrligheter truer 20 generaler med militærkupp, Le Pen slutter seg til dem, og hverken statsministeren eller presidenten reagerer, sier sosialisten Benoît Hamon indignert.

Problemet for venstresiden er at jo lengre Frankrike synker ned i hengemyra, desto mindre vil franskmenn se på slike utsikter som en trussel.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.