Folk ser det de ser. Trump og Melania ble mottatt av en begeistret folkemengde i Valdosta, Georgia, lørdag kveld. Hvis anti-Trump-alliansen ikke passer seg, blir Trump USAs evige president. Foto: Evan Vucci/AP/Scanpix

Jeg ble sittende og diskutere valget i USA med en bekjent. Han fnyste av spørsmålet om valgjuks, men gikk raskt over til å fortelle meg hvor ille Donald Trump var som menneske og president. Hitler er neste steg på rangstigen, sa han med full overbevisning. Donald Trump var rett og slett det verste som hadde skjedd USA, og alle dem som døde på grunn av covid-19, var Trumps ansvar. Denne personen, med solid utdannelse, var overbevist om at Donald Trump var farlig.

Jeg kikket på ham og sa: «Nettopp slike holdninger gjør at jeg anser påstandene om valgjuks som troverdige. Det hatet du viser overfor Donald Trump, deles nemlig av utrolig mange, også i USA.»

For at valgjuks skal være sannsynlig, kreves det både motiv og mulighet til å gjennomføre det, og det har vært litt for lite oppmerksomhet knyttet til motivet for en slik handling.

På midten av 1980-tallet husker jeg at jeg leste en meningsytring i Stavanger Aftenblad. Det var en professor ved universitetet i Oslo som skrev om demokratiets muligheter til å løse de store miljøproblemene vi stod overfor. Det gjorde et stort inntrykk på meg at denne professoren mente vi måtte akseptere at demokratiet ikke var designet for denne typen problemstillinger, at politikernes ønske om gjenvalg gjorde det umulig for dem å ta de valgene som han mente var nødvendige for å redde kloden.

Denne negative holdningen til demokratiet lever fortsatt i beste velgående blant mange miljøvernere, men med én stor forskjell: I dag har deres kamp fått en ny dimensjon, nemlig kampen for klimaet. I fullt alvor tror de at verden er på vei mot undergangen, og mange Demokrater i USA er overbevist om at verden trenger en ny kurs, at vi har svært dårlig tid dersom vi skal overleve. I norske lærebøker i religion omtales klimakrisen som vår tids største etiske utfordring. Elevene læres opp til at det er en plikt for dem å handle.

Donald Trumps politikk er en katastrofe for dem som deler denne oppfatningen av klimaendringer, men det er ikke bare klimasaken som lider under Donald Trump. Også kampen for menneskerettighetene er et viktig motiv for Demokratene. Nylig besluttet høyesterett i England at barn under 16 år ikke hadde samtykkekompetanse til å starte hormonbehandling og kjønnsskifte. Dommen fikk  Amnesty International til å rykke ut med en erklæring der de hevder at barns rett til kjønnsskifte er en menneskerett, og president Donald Trump er en av få statsledere i Vesten som våger å opponere mot LHBTIQ-bevegelsen. Joe Biden har på sin side gjort det klart at han mener kravene fra LHBTIQ-bevegelsen handler om grunnleggende menneskerettigheter, og at han vil bruke sine første hundre dager til å reversere Donald Trumps vedtak på dette feltet.

Og da har jeg ikke glemt avvisningen av Donald Trumps utenrikspolitikk, hans påståtte angrep på demokratiske institusjoner, sannheten, kvinner, synet på abort, islam og innvandring.

Donald Trump er farlig for klimaet, verdensfreden, vår helse, kvinner og all verdens ulike minoriteter, altså oss alle.

Dette synet på Trump har avlet fram et hat som må kunne karakteriseres som unikt i Vestens moderne historie. Selv ikke Adolf Hitler eller Mussolini ble omtalt i samme vendinger før starten av 2. verdenskrig. Jeg hørte selv en kjent professor ved Universitetet i Oslo omtale Donald Trump som en fare for demokratiet, og han sammenlignet utviklingen under Donald Trump med mellomkrigstiden.

Vi raljerer ofte over at man på 1500- og 1600-tallet brente hekser på bålet. Vi glemmer at årsaken til at vi ikke brenner hekser på bålet i dag, er at vi ikke tror på slike vesener. Men hvis vi gjorde det, hvis vi virkelig trodde at det vandret noen omkring som hadde solgt seg til djevelen og fått overnaturlige evner til å mane fram død og elendighet over medmennesker, så antar jeg at de fleste av oss ville vært enige i at de burde straffes. Og i USA ville nok kravet om dødsstraff kommet raskt.

Vi tror ikke lenger på hekser, men USAs Demokrater og store deler av den vestlige verden mener altså at Donald Trump utgjør en like stor fare for oss som heksene gjorde det for 400 år siden. Vi må derfor ikke bli overrasket dersom de gjør det de mener er nødvendig for å overleve, at noen valgte å bruke ikke-demokratiske midler til å hindre Donald Trump i å bli gjenvalgt.

En av de største utfordringene vi står overfor, er at denne bevegelsen har klart å få verden til å tro at det er motstanderne som hater, enten det er i Polen, Ungarn eller USA. De fremstiller seg som tjenere for den gode sak, at det er kjærligheten de arbeider for, men det er hatet de tjener, et hat som ikke kjenner noen grenser, og historien har vist hva det kan få oss til å gjøre.

Vi har nemlig sett fruktene av deres arbeid, deres ødelagte barn og moralske relativisme. Vi skal være svært forsiktige med å lytte til mennesker som først sier at det ikke finnes en sannhet, men som deretter ber oss om å følge dem i deres iver etter å forbedre samfunnet. Den kampen vi står overfor, er av åndelig karakter, og vi tror alle på noe. Spørsmålet er hvilken herre vi ønsker å tilhøre.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.